facebook_page_plugin

2010. január 175. szám

 

MECSEK HÍRADÓ

 

175. szám                                                                 2010. január

 

 

Természetbarát Híradó – újra

TMB-HiradoA Természetbarát Híradó, a Magyar Természetbarát Szövetség havonta megje­lenő tájé­koz­tató kiadványa a 192. számmal utoljára 2008. novemberében jelent meg. Akkor, az utolsó számban Duró Imre igazgató így búcsúzott a laptól: „… Az a változás, ami a szövetségben elkezdődött, nem volt akaratlan, és mindig szem előtt kell tartanunk, hogy az építést szolgálja. Így kell tennünk most is, mikor szomorúan, de a jövőbe vetett hittel el kell búcsúznunk a Természetbarát Híradótól…” A kis lap szerepét – a szerkesztők szán­déka szerint – részben a 2009 januárjától megjelenő Természetbarát Turista Magazin vette át.

 

 

Meglepetés ért, amikor megkaptam a Természetbarát Turista Magazin 2010. januári számát, és kinyitva azt, benne egy kis újságot találtam mellékelve, melynek címe: Termé­szetbarát Híradó, 193. szám! Folytatódik tehát a tájékoztató újság so­rozata, ráadásul elődjeitől eltérően színes kivitelben! Örömmel kezdtem el olvasni a bevezető sorokat, melyeket szintén Duró Imre MTSZ igazgató írt. Ebből idézek: „Amikor a Természetbarát Tu­rista Magazin olvasói kézbe vették a jelen lapszámot, örömmel tapasztalhat­ták, hogy egy régi/új lap, a Természetba­rát Híradó idei első számát is megkapták. A Kornétás Kiadó, ezen belül a Turista Magazin szerkesztősége és a Magyar Természetbarát Szövetség megállapodása alapján ugyanis a magazinvásárló egész évben – népszerű marketingszlogennel élve – egy lap áráért kettőt kap! Szándé­kunk szerint hónapról hónapra szeretnénk tájékoztatni olvasóinkat és tagságun­kat a szövetség életéről, kisebb-nagyobb rendezvé­nyei­ről, túráiról.”

 

A most megjelent 193. számban olvashatók a Magyar Természetbarát Szövetség Természetbarát Turista Kártyájához (új tagsági igazolvány) kapcsolódó magyar és nemzetközi partnercégek által nyújtott kedvezmények: magyarországi és szlo­vákiai belépődíj, szállásdíj és vendéglátási kedvezmények, romániai és ausztriai szállásdíj és vendéglátási kedvezmények, magyarországi és szlovákiai sípálya, sí­felvonó kedvezmények, valamint sportfelszerelés, könyv és térképvásárlási kedvezmények, kisvasúti és hajózási menetdíj kedvezmények, amelyekről eddig az MTSZ már megállapodást kötött. A kedvezmények mértéke általában 5-20 % között mozog, de például a Kemencei Erdei Kisvasúton 37,5 %.

 

Örülök a Természetbarát Híradó „újjászületésének”. Remélhetőleg a Turista Magazinon keresztül minél több természetjáró olvashatja (megszűnésekor a tag­ság mintegy 2-3%-ához jutott el a lap), és sok hasznos, érdekes informá­cióhoz jut­hatunk belőle. Ajánlom a Természetbarát Turista Magazinnak, ennek a szín­vo­nalas újságnak az előfizetését mindenki számára akár az új MTSZ igazolvány ki­váltásával, akár külön is (lásd: HÍREK), s így „egy lap áráért kettőt is olvas­hatunk”.

 

Strasser Péter

 

×Ø×Ø×Ø×Ø×Ø×Ø

 

Őrvidéki kóborlások

 

Borongós októberi nap reggelén indultunk útnak, amely hol napos volt, hol a ködbe veszett. A megbeszélt időre megérkeztünk Őrimagyarósdra, hol csatlako­zott hozzánk még két régi túratársunk, kik Mosonmagyaróvárról jöttek.

 

Szálláshelyünk a falu határában, a Körmendi út mentén volt. Ám mint már ta­pasz­tal­hat­tuk, az Őrségben gyér az autósforgalom, így kimondottan előnyös volt a fekvése.

 

Még delet sem ütött az óra, midőn előmelegítettük magunkat a szállásadónk grá­tisz pá­lin­ká­jával, s miután megtanakodtuk az útvonalat, a környéken tettünk egy 12 km-es körtú­rát.

 

Jártunk a Bödör-tó erdejében, a Csillik-tó mezején és a Keresz-völgyben. Utunk kellemes volt, igazi késő őszi kiránduló idővel. Fenyvesekben, selymes pázsitú lomberdőkben, rajtuk tarka-barka levelekkel.

 

A nap érdekessége egy haszonnövény volt, a köles, ami nagy tábla formában határolta utunkat. A 80–140 cm magas gabonanövényt a homok búzája névvel is illetik, lévén a homokos talajok nagy kedvelője.

 

Útközben megmásztunk egy magaslest. Orvul megközelítettünk, és közeli fotó­kat készítettünk egy fiatal őzsutáról, ki a learatott tengeritábla szélén kukoricá­zott figyelmetlenül, s magára nézve felelőtlenül. Mondtuk is neki, szerencséje, hogy velünk találkozott, nem a vadásszal!

 

Majd kikerültünk egy nagy kiterjedésű, villamos kerítéssel őrzött ugarost. Pihe­nőt tartottunk egy lezárt, az enyészetnek adott olajkút beton talpazatán. Közben a szikrázó égen csíkot húzó repülőknek integettünk, viszonzatlanul. Az út közben némi gombára is szert tettünk.

 

Szürkületbe hajlott nap, mire hajlékunkba tértünk.

 

 

 

Másnap borongós időre, szitáló esőre ébredtünk. Ám ez hangulatunkat nem ron­totta, programunkat nem befolyásolta. Amúgy is autós nap volt a tervbe véve. Hosszú egyenes erdős szakasz után Nádasd falun át értünk Körmendre, ahol elemózsia utánpótlást eszközöltünk. Majd igyenest az osztrák határig hajtottunk. Kemestaródfa szélén is túl, ám az országhatáron még innen, kb. 15 m-re található a Miród-forrás.

 

Stációkkal szegélyezett kavicsos út vezet le a vadak ellen bekerített szépen kar­ban tartott keresztény kegyhelyig. Ennek szélén folyik a Strém nevű, inkább folyócska, mint patak, melynek túlsó széle már Burgenlandhoz tartozik.

 

A tájékoztató tábla szerint nemzetünk halhatatlan színésze, Sinkovits Imre, több ízben is táborozott itt levente korában.

 

Kortyoltunk a forrás vizéből, majd tovább indultunk Csörötnekre. Megte­kin­tet­tük az egykoron szebb napokat látott vízimalom pusztulásnak ítéltetett épületét. Körbe jártuk a malom mellé épített, a Széchenyi Terv által támogatott, de a Medgyessy-kormány idejében befejezett villamos erőművet. Mindkét épület a Rába folyó üzemvízcsatornájára volt építve.

 

Tovább autóztunk a Szentgotthárd melletti Máriaújfalu közelében, egy erdővel övezett völgyben. Itt csapatunk nagyobb része gombagyűjtés szándékával beve­tette magát a fák közé. A csapat kisebb része a tóparton horgászók egyik társasá­gától, a sikeres fogás láttán hirtelen felindulásból megvette a szemük láttára ki­fogott pontyot, rántott halként való elfogyasztás szándékával.

 

Mivel az eső újra szemerkélni kezdett, ugyanis időközben elállt, az idő meg sza­ladt, a gombászók is előkerültek a Tilalmasi-erdő rengetegéből. Igencsak „össze­vizesedtek” az aljnövényzettől. Mint mondták, próbáltak javítani az eső okozta nedves helyzetükön egy kunyhócska segedelmével. Azonban a várakozást és a sárdagasztást elunván, felhagytak tevékenységükkel annál is inkább, mert nem sok eredménnyel kecsegtetett.

 

Legott továbbálltunk Farkasfán át a szalafői Pityerszerre, hol Ibolya már várt ránk a gerebengombáival. Ő bezzeg sikeresebb volt az elmúlt másfél nap alatt. A közben hazatávozott tanfolyambeli társaival „egy vagon” gombát szedtek. Mu­tatott még káposztagombát, 30 dekást, kocsányos álgerebent, beszélt csillaggom­báról. Ilyet később mi is láttunk.

 

Ismét megnéztük a pityerszeri múzeumot. Pityerszer Szalafő hét szereinek egyike. Egy szeren csak néhány család lakott. Régebben. Manapság viszont egyre gyarapszik az új, ám a régi stílust megőrző épületek száma. Itt két eredeti, a lakosok által kihalt és meghagyott házat, a hozzátartozó gazdasági épületeivel alakítottak ki múzeumnak. A szerek dombokra épültek.

 

Később felkerestük, mint minden alkalommal, ha erre járunk, a Ferenczi portát a Templomszeren, kecskesajt vételi szándékkal. Nagy bánatunkra azonban az ifjú Fernczi lányok (kik midőn első alkalommal náluk jártunk, még karonülők voltak, hiába, no, öregszenek) közölték, a nagy turistaforgalomból kifolyólag a sajt­készletből teljesen kifogytak átmenetileg. Csak sajnos ez az átmenet meghaladja a mi itt tartózkodásunk időtartamát! Hát így nem sajttal töltött gombafejek lett a vacsoránk.

 

Ezek után már csak a szállásunk felé vettük az útirányt.

 

 

 

A harmadik nap ködös, párás reggelén visszaautóztunk Pityerszerre, hogy onnan ki­indulva tegyünk gyalogos körtúrát. Ahogy a Nap feljebb hágott, úgy tisztult a levegő, és bon­takoztak ki a környező szerek házai a páratakaróból. Szemet gyö­nyörködtető és szívet melengető volt e nyugalmat árasztó tájék látványa. Átkel­tünk a mostanság már ritkán ingoványos Felsőszeri-patak völgyén az azonos nevű szerre. Aztán le a Zala folyó (?), itt Szala-patak forrásvölgyébe. Onnan be az Úr erdei völgybe, hol ember talán hónap­számra sem járt. Az elhagyatottsága, bájossága, fák sokszínű lombozatán át beszű­rődő napsugarak látványa, nagyon különleges hangulatot árasztott. Olyan „még a madár sem jár erre” érzetet keltett. Közben fényképeztünk, gombáztunk, mini fáklyát gyártottunk fenyőgyantából. De legfőképpen jól éreztük magunkat.

 

Átmászva egy dombgerincen, leereszkedtünk a Huszári-patak völgyébe. Némi nedves talajú magas aljnövényzettel benőtt, elhagyott erdei földút taposása után kiértünk az Orfaluba vezető aszfaltútra. Mivel csapatunk rutintalanabb tagjai jobban fáradóban voltak, bár a világért sem panaszkodtak volna, Vali velük rátért egy rövidebb útra, azzal a szándékkal, hogy a többiek majd beérik őket. Nevezett többiek, továbbmentünk Orfaluba.

 

Orfalu a magyar–szlovén határ mellett az erre a vidékre jellemző a környező dombokra épült úgynevezett szórvány település, ami nagyon hasonlatos a szeres település­szerke­zethez.

 

Vendéglátóhely nem lévén, kis társaságunk a központnak nevezett részen (busz­forduló, közösségi ház, tűzoltó szertár) az 1823-ban épült szoknyás fa harangláb tövében elfogyasztotta szerény elemózsiáját, majd tovább indult immáron vissza­felé. Völgyek, fenyvesek, bükkösök, tölgyesek, sőt nyírfások, különböző fajta gombákkal sűrűn benőtt erdőségeken át. Ezen közben a rövidebb táv résztvevőit is beértük. Ennek örömére egy közös pihenést csaptunk egy utunkba kerülő va­dászkunyhó padján.

 

Majd jó 3 km-es egyenes kavicsos úton visszaértünk origónkhoz, Pityerre. Itt hangulatosan berendezett, pajtából átalakított vendéglátó helyiségben felfrissí­tette magát ki-ki ízlése, lehetősége szerint. Ez történhetett sör, üdítő, forró tea, forralt bor által. Vettünk hazára tökmagolajat, lefényképeztük a környező porták­ról ide potyázó VEGA (vegetáriánus) macskákat, amint a látogatók által hátraha­gyott sült krumplikat ették.

 

Majd currik Őrimagyarósdra. De izibe. Vacsorára, és pizsiosztás.

 

Utolsó nap. Hazautazás, tartalmas programokkal, kitérőkkel. Először a közeli Vadása-tavat sétáltuk körbe. Ez egy az ősz ezer színében pompázó erdővel ölelt völgyben, mesterségesen kialakított horgász és fürdő tó. Egyik oldalán takaros nyaralókkal övezve.

 

Következett a nagyrákosi vasúti völgyhíd és alagút kettőse. Az állomásra éppen akkor gördült be a MÁV egyetlen árva „piroska” motoros vagonja. Ám eme esemény érdektelenségbe fulladása miatt azonnal tova is gurult. Példáját kö­vetve, mi Magyar­szombatfa irányába álltunk tovább.

 

A falu vadászkiállításnak berendezett épületénél leparkoltunk, egy oszlásnak indult H.ÖR.UAZ. mellé. A kék sáv jelzésen az erdőben (hol másutt?) felkap­tattunk a Ritási-domb geodéziai kilátójához, Ez magasabb, mint a Zengőn lévő. Érdemes volt fölmászni. A tájék leírhatatlanul szép volt. Ezért csak lefényké­peztük. A határsávnak nyoma sincs, bár a térkép alapján nagyjából be tudtuk azonosítani. Innen visszatértünk a volt H.ÖR. őrs mellett járműveinkhez.

 

Hurrá! Gödörházán a sajtüzemben tudtunk venni kecskesajtot! Ezután még Veleméren megnéztük az Árpád-kori templomot. Ez a fény temploma. Az abla­kok elhelyezkedése különleges fényjátékkal világítja meg a fal freskóit. Egyetlen sötét sarok marad, ahova a pokol szimbólumai vannak felfestve.

 

Hazafelé úgy tűnt, sokkal színesebb lombkoronákat mutatott a természet. Sötét bordótól a fénylő sárgáig. Talán marasztalni akart bennünket. Csesztregen elbú­csúztunk a mosonmagyaróvári társainktól. Mi Lenti, Nagykanizsa, Kaszó­pusztán, Nagyatádon át tértünk haza.

 

Útközben eldöntöttük, egyszer Kaszópuszta erdőségeibe is el kell látogatni, szépvidék nézőbe.

 

Pappné Valika és Balatonyi László

 

 

 

 

 


HÍREK

 

  • Közgyűlés: szövetségünk a 2010. évi közgyűlését február 13-án tartja a szokott he­lyen, a Baranyaházban. A közgyűlés nyilvános, arra a tagszervezetek hivatalos képvi­selőin kívül minden érdeklődőt szeretettel várunk.
  • Időpont helyesbítés: a decemberi számban megjelent 2010-es rendezvénynaptárban a „Pécs 2010” teljesítménytúra időpontja tévesen jelent meg. A helyes időpont: 2010. március 13.
  • Megszűnt vasútvonalak: 2009. december közepétől megszűnt a személyszállítás a Pécs–Pécsvárad, illetve a Komló–Godisa vasútvonalakon. Mi, természetjárók saj­nál­juk a vasúti utazás lehetőségének megszűnését, hiszen a vonat számunkra minden szem­pontból kényelmesebb és megbízhatóbb szállítási eszköz az autóbusznál. Csak remény­kedhetünk, hogy egyszer újra „feltámad” a vasút, és túráink tervezésekor szá­molhatunk vele.
  • Természetjáró Turista Magazin: a 2010. januári számban két, mecseki vonatkozású, fényké­pes írás is olvasható. Az egyiket Baumann József barátunk írta a cserkúti mo­sóházról, a másik dr. Szekeres Béla négy oldalas írása „A ködös Mecsekben” címmel, mely a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kék Túra bejárását írja le Abaligettől Mecseknádasdig. Az újság 2010-re előfizethető a Kornétás Kiadónál (e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), MTSZ tagoknak 2400 Ft-os áron.
  • Beszámolók a 2009. évről: a Mecsek Híradóban továbbra is megjelentetjük azon tagszervezeteink (egyesületek, szakosztályok) beszámolóit az előző éves tevékenysé­gükről, amelyek ezt kérik, illetve eljuttatják hozzánk a januári, vagy a februári lap­zártáig.
  • Telefonszám-változás: a 2010. november 6-án megrendezésre kerülő „Mecsek 1000, 400” teljesítménytúrák főrendezőjének, Matécz Péternek a telefonszáma megváltozott. Az új szám: 20/553-4571.

 

Rendezvények

 

¨   január 7, csütörtök: Túravezetők Klubja. Helyszín: A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gim­náziuma, természetismereti előadóterem. Időpont: 17 óra. Feketéné Móró Erzsé­bet: Vá­raink múltja és jelene I. (az előadó a komlói Hétdomb Természetbarát Egye­sület tagja, saját élményein, ismeretein alapuló vetített képes előadást tart, összefoglaló áttekintést ad a magyarországi várak­ról).

 

¨   január 9, szombat: „Téli Mecsek 30, 15” teljesítménytúrák. R.: Pécsi Ifjú­sági Termé­szetjáró Egyesület. Rajt: Pécs – Éger-völgy, Teca Mama kis­ven­déglője, 6.30-8.00 (30 km), 8.00-9.00 (15 km). Cél ugyanott. Nevezési díj: 600 Ft/fő (30 km), 500 Ft/fő (15 km). Információ: Bota János (( 30/993-8595).

 

¨   január 21, csütörtök: „Örökségünk” – délutáni diskurzus a Komlói Múzeumban. Müller Nándor: Mecseki barangolások túrakönyv, ill. Négy évszak a Mecsekben fotóalbum bemutatója. Időpont: 17 óra. R.: Hétdomb Természetbarát Egyesület.

 

NYÍLT TÚRÁK

 

  január 9, szombat: „Baranyai Aurél” emléktúra. Útvonal: Szentkút – Vö­rös-hegy – Cinke-tanya emlékkő – Szuadó-nyereg – Jakab-hegy – Mohosi-kis-kút – Éger-völgy (12 km). Találkozás a pécsi uránvárosi autó­busz állomáson, a 24-es busz meg­állójában 9.10-kor. Túravezető: Tóth Klára ((20/527-8913).

 

  január 16, szombat: Orfű, Mecsekrákos – Nagy-kő-oldal – Lóri erdészház – Vágotpuszta – Kecske-hát – Nagy-mély-völgy – Tripammer-fa – Hősök tere (18 km). Találkozás a pécsi távolsági autóbusz-pályaudvaron 7.15-kor (4-es kocsiállás). Túravezető: Kis Olga ((30/238-8229).

 

  január 23, szombat: Erdősmecske – Hesz-kereszt – Ófalu – Mecseknádasd (14 km). Találkozás a pécsi távolsági autóbusz-pályaudvaron 7.10-kor (8-as kocsiállás). Túravezető: Kazal Márton ((20/97-97254).

 

  január 30, szombat: Hősök tere – Tripammer-fa – Árpádtető – Koszonya-tető – volt Hársas kulcsosház – Petőfi akna (13 km). Találkozás a pécsi főpályaudvar előtt a 31-es busz megállójában 9.00-kor. Túravezető: Kaszás Károlyné ((30/411-2881).

 

  február 6. szombat: Magyaregregy – Leánykő – Vágyom-völgy – Köszvényesi vadászház – Magyaregregy (12 km). Találkozás Magyaregregyen 9.45-kor ( Pécsről az autóbusz 9.00-kor indul a 11-es kocsiállásról.) Túravezető: Müller Nándor ((20/957-5775).

 

A Hétdomb Természetbarát Egyesület nyílt túrái,
komlói kiindulással

 

¨   január 10, vasárnap: „Jégcsap túra”. Útvonal: Zobákpuszta – Hidasi-völgy (Csurgó) – Pusztabánya – Zobákpuszta (10 km). Indulás a 7.35-ös mekényesi buszjárattal. Túravezető: Rácz János (( 70/561-5587).

 

¨   január 17, vasárnap: Téli séta Komló körül. Útvonal: Zobákpuszta – Komló, Geszte­nyés – Szöge-hegy – Szilvás (6 km). Indulás a 8 órai hosszúhetényi buszjárat­tal. Túravezető: Feketéné Móró Erzsébet (( 20/260-1947).

 

¨   január 24, vasárnap: Hosszúhetény – Püspökszentlászló – Zobákpuszta (9 km). Indulás a 8 órai hosszúhetényi busszal. Túravezető: Németh Margit (( 30/508-4419).

 

¨   január 31, vasárnap: Kisbattyán – Cseresznyák – Almás – Kis-kút-orma – Szöge-hegy – Szilvás (12 km). Indulás a 8 órai kisbattyáni buszjárattal. Túravezető: Őri Zsu­zsanna (( 70/260-7059).

 

 

 

 

 

DDNPI rendezvények

 

 

 

A Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság rendez­vé­nyei­ről infor­máció kérhető, és a prog­ra­­mok­­ra előzetes jelent­kezés a 30/377-3388, 30/326-9459 tele­fon­­­­szá­­mokon, illetve a kö­vetkező e-mail címeken: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

To­vábbi információk a www.ddnp.hu hon­lapon talál­hatók.

 

 

 

  január 2. A barlang, és ami fölötte van – Családi Nap Abaligeten. Helyszín: Abaligeti-barlang előtti tér, időpont: 10:30 (jegyváltás 10:10-10:30-ig) Előzetes beje­lentkezés szükséges, tel.: 72/498-766.

 

  január 5. DDNP Klub Komlós Attila: Túrák Európa hegyóriásainak tövében Diavetítéses előadás. Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17 óra.

 

  január 16. Téli madármegfigyelés a Dunán – JELVÉNYGYŰJTŐ TÚRA. Hely­szín, időpont: Kölked határában, a Nagypartosi Tanösvény indító táblájánál a Duna-töltésen, 9 óra.

 

  január 19. Magyar Földrajzi felfedezők – Varga Zsolt előadássorozata Benyovszky Móric, Jelky András – Kaland, szerelem, rabság a világ körül. Hely­szín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17 óra.

 

  január 23. Négy évszak a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzetben – természetfotós gyakorlat. Maximális csoportlétszám 20 fő, előzetes jelentkezés szükséges! Az idő­pontról és a találkozás helyéről a túra előtt néhány nappal kapnak értesítést a jelentke­zők. Helyszín: Éger-völgy

 

  január 30. Kikerics túra a Szársomlyón. Maximális csoportlétszám 50 fő, előzetes jelentkezés szükséges! A helyszínről és az időpontról a túra előtt néhány nappal kap­nak értesítést a jelentkezők.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecsek Híradó. A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség és a Pécs Városi Természetbarát Szövetség in­formációs kiad­ványa. Szer­keszti: Strasser Péter. A közlésre szánt anya­gokat minden hónap 20-áig kérjük a szö­vetséghez eljuttatni (7621 Pécs, Tímár u. 21.). (72/525–376 (napközben); 72/525–377 (ügyeleti időben). Fax: 72/525–377. Ügyeleti idő: kedd 16–18 óra. Internet: www.baranyatermeszetbarat.hu, e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.