facebook_page_plugin

2010. április 178. szám

 

MECSEK HÍRADÓ

 

178. szám                                                                                                                                                         2010. április

 

Elnök-főtitkári értekezlet

Dobogókőn, február 26–28-a között tartotta a Magyar Természetbarát Szövetség hagyo­má­nyos összejövetelét. Megyénket Baronek Jenő és jómagam képviseltük a tanács­ko­záson.

Péntek délután Szabó Imre elnök köszöntőjével kezdődött a változatos program. Ezután Kalmár László vetítéssel egybekötött összefoglalót tartott „100 éves a Természetbarát Mozgalom” címmel. Pusztay Sándor a Természetbarát Turista Magazinról és a Termé­szetbarát Turistakártya bevezetésének tapasztalatairól, a fejlesztés irányairól szólt (Bara­nya megyében még nem igazán választottuk ez újdonságokat, más megyékben egy kicsit kedveltebb érvényesítési forma már most). Kiss-Gyalog Rita programvezető az „Év vidéke” programról és az aggte­leki Gyalogtúrázók XVII. Találkozójáról szólt. Már estébe hajlóan esett szó az új MTSZ honlap (www.termeszetbarat.hu) bevezetésének tapasz­ta­la­tai­­ról, majd Németh Imre a túravezetőképzés reformjának szükségességéről, s a változ­tatás tartalmi jellemzőiről beszélt. Izgalmas témát feszegetett Farkas György „Ho­gyan tovább MTSZ?” címmel megtartott előterjesztésében.

A szombati program szekcióülésekkel zajlott, ahol az előzőekben felvetett témá­kat tár­gyaltuk meg. Ekkor volt lehetőség véleményezni az addig elhangzottakat, illetve újabb javaslatokkal segíteni a későbbi döntéseket.

Vasárnap délelőtt a megyék terveiről esett szó. Itt volt alkalmam tájékoztatni a jelenlé­vőket az általunk szervezett Természetjárók Napja készülő programjairól. Átadtam a megyék képviselőinek egy kis csomagot, amely Pécsről, Európa 2010-es Kulturális Fő­vá­ro­sáról készült anyagokat, szállás- és programajánlatot, apró ajándéktárgyakat (hűtő­mág­nes, autósmatrica…) tartalmazott, s vala­mennyiünk nevében meghívtam az ország természetbarátait szeptember 18-ára. Ajánlottam segítségünket az itt-tartózkodás idejére program, ill. egyéb szer­vezési feladatok vonatkozásában.

Összességében hasznos, gondolatébresztő előadásokat hallgattunk, vitákban vettünk részt, amelyek remélhetően segítették előkészíteni a változásokat hozó dön­téseket. Es­ténként, ill. a szünetekben pedig arról győződhettünk meg, hogy Baranya természetjárói, természetbarát mozgalma iránt változatlanul nagy ér­dek­lő­dés, pozitív irányulás tapasz­talható az ország minden részéből érkezett turista­tár­saink részéről. Reményeink szerint ez megmutatkozik majd szeptember 18-i programunkon is, sokan jelezték, hogy már szervezik pécsi utazásukat.

Tóth Klára

˜—–—˜—–—˜—–—

A Szent Márton zarándokút avatása

(A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal részét képező „VIA DIVIDE CARITATEM” Baranya megyei gyalogos út első szakasza)

Szövetségünk támogat minden olyan kezdeményezést, amely az embereket a természet közelébe viszi. S ha ezáltal egy másik nagy „áramkörhöz” is csatla­kozhatunk, akkor még inkább  szívesen ajánljuk a helyismeretből, turisztikai ismereteinkből, tapasztala­taink­ból eredő tudásunkat, szakértelmünket, munkán­kat  nemes gondolatok  megvalósítá­sá­hoz.

Így van ez a Szent Márton zarándokúttal kapcsolatban is. Örömmel vettünk részt a Kisújbányai Baráti Kör elképzelésének megvalósításában. Derksen Gyöngyi kérésére a zarándokút baranyai útvonalának kijelölését többszöri bejárással, egyeztetéssel, útbaigazító táblák helyének kijelölésével a gondolat megszületése óta támogattuk. E munkából szövetségünk képviseletében Rónaky Gizella vál­lalta a legnagyobb részt, de Lakatosné Novotny Sarolta és jómagam is segítettük a munka egy-egy szakaszát.

Több hónapos előkészítő munka után március 20–21-én „avattuk” az útvonalat. Minden tekintetben gazdagító két nap volt. Egészséges fizikai fáradtság, gazdag lelki tartalom, az ügynek (Szent Márton zarándokút) elkötelezett lelkes, kedves, nyitott emberek jelenléte tette értékessé együttlétünket.

Az égiek is velünk voltak: ragyogó tavaszi napsütésben haladtunk mindkét nap, igaz, a „böjti szelek” is jelezték, hogy tudják, mi a dolguk.  Az első napi csoport­ban 30-an voltunk: a Magyarországi Via Sancti Martini Egyesület (Szombat­hely) képviseletében Orbán Róbert, a mozgalom szellemi és lelki vezetője, a Szom­bathelyi Polgármesteri Hivatal tanácsnoka Feiszt György, a Szent Márton-életút kutatója dr. Szávay Tamás, és természetjárók Szombathelyről, Hosszú­he­tény­ből, Pécsváradról. Megyei szövetségünket Pécsről tízen képvisel­tük. A vasárnapi szakaszon néhány helyen változott a csoport összetétele. Csat­lakozott hozzánk Dománszky Zoltán, a Tolna Megyei Természetbarát Szövetség elnöke is. Gazdagította utunkat az is, hogy több helyen (Nagypall, Szellő, Kátoly) a falu határában vártak ránk a helybeliek (polgármesterek, képviselők, falusiak), s el is kísértek a következő, olykor a harmadik faluig. Szellemi és ér­zelmi táplálékot az egymással való beszélgetések mellett az istentiszteletek (Kisújbánya, Nagypall, Mária­kéménd), a helyiekkel való ismerkedés és Imre Mária sokrétű, gazdag, Szent Márton életútját, máig tartó hatását méltató elő­adása adott az úton részt­vevőknek. De a magyaros vendégszeretetről árulkodott a több helyen üd­vözlő­itallal, frissítővel, kaláccsal, finom pogácsával kínáló hely­béliek cso­portja is.

Felejthetetlen élmény volt, amelyet a gyönyörű természeti környezet, „Kincses Bara­nyánk” e csodálatos része, a vándorló csoport sokszínűsége, a helyi érté­kek megmu­tat­kozása, a közösségi érzés, a szellemi és lelki gazdagság okozott.

Vasárnap este kicsit fáradtan ültünk le vacsorázni a máriakéméndi Rott-pincé­ben, a búcsúzás szomorúságával, de az újbóli találkozás reményében. Hiszen az út kijelölése folytatódik, s egész Baranyát, s a horvátországi Szent Márton em­lékhelyeket is összeköti majd.  A következő szakasz (Kisújbánya–Orfű–Pécs...) avatása várhatóan július végén lesz.

Bővebb információ a Szent Márton Európai Kulturális Útvonalról és a további tervekről a www.viasanctimartini.hu honlapon található.

 Tóth Klára

 

vvvvv

 

Nyílt túra a Szent Márton zarándokúton

Tisztelt Túrázók! A 2010. április 10-i nyílt túrámat azzal a céllal írtam ki, hogy a március 20–2l-én felavatott Szent Márton gyalogos zarándokút egy szakaszát – Kisújbánya és Lovászhetény között – bemutassam, illetve megismertessem a nyílt túrák  résztvevőivel.   A gyalogos zarándokút a „Kisújbányai Baráti Kör” Ala­­pítvány, a Mecseki Erdészeti Zrt,  a Baranya Megyei Természetbarát Szö­vet­ség és az érintett települések polgármestereinek összefogásával valósult meg. Az út nem csak a zarándokok, hanem a természetjárók részére is készült. Szeretném, ha minél többen eljönnétek erre a túrára. Részvételünkkel tiszteljük meg az útvonal megálmodóját, a  Kisújbányai Baráti Kör elnökét, Derksen Gyöngyit, aki várni fog bennünket Kisújbányán.

A túra korai indítását és a megszokottnál hosszabbra sikerült útvonalat Kisúj­bánya megközelíthetősége és a gyér autóbusz-forgalom szabta meg. A túra nem nehéz, egy átlagos túrázó minden nehézség nélkül teljesíteni tudja. A túra kiírása a „Nyílt túrák” címszó alatt található.

Rónaky Gizella
túravezető

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

A Tolna Megyei Természetbarát Szövetség
közgyűlésén jártunk

Március 6-án tartotta közgyűlését a Tolna Megyei Természetbarát Szövetség. Ez alkalomból dr. Lakatosné Novotny Sarolta, Rónaky Gizella, Baronek Jenő és jómagam látogattuk meg Tolna megyei turista barátainkat.

Pezsgő életről, jól működő egyesületekről, gazdag programról tájékoztatott a be­szá­moló. Az évértékelő beszámoló számszerű adatai között örvendetes ten­den­ciára is akadtunk: a szövetség tagjainak sorában a fiatalok száma örömteli emel­ke­dést mutat. A 2010-es év tervezését, várható programjait meghatározza az is (a száz éves természetbarát mozgalom mellett), hogy Tolna megyében 50 év­vel ezelőtt alakult meg a Természetbarát Szövetség. Ez évforduló alkalmából több ünnepi eseményt is szerveznek majd. Tevékeny, aktív természetbarátok ve­het­tek át könyvjutalmat.

Mi baranyaiak pedig, az évforduló alkalmából átadtuk megyénk természetbarát szövetségének legmagasabb kitüntetését, az ARANYBAKANCS DÍJ-at Dománszky Zoltánnak, aki régóta figyelemmel kíséri megyénk életét, rendezvé­nyeinken rendszeresen részt vesz és újító gondolataival, jobbító szándékaival, a kapcsolatok ápolásával nemcsak megyénk, de régiónk ügyeire is előrevivő hatás­sal van. A közgyűlést fehér asztal melletti baráti beszélgetés zárta.

Tóth Klára

Kep-1 

 

„KULTURISTA PÉCS 2010

Túramozgalom PÉCS 2010 Európa Kulturális Fővárosa tiszteletére

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség túramozgalmat hirdet 2010-re, a Pécs Európa Kulturális Fővárosa program keretében. Azokat a turistákat kí­ván­juk játékra hívni, akik az EKF rendezvények iránt is érdeklődnek. A teljesítendő túrák döntő többsége közép-mecseki túra, kapcsolódva ezzel is Pécs városához. A „ KULTURISTA” címet elnyerheti, aki 2010. március és december között a meg­adott túrákból 10-et teljesít, valamint 10 alkalommal részt vesz valamilyen EKF rendezvényen (koncert, hangverseny, kiállítás, fesztivál stb.).

A „KULTURISTA PÉCS 2010” túramozgalomban a már megrendezett márciusi túrák közül igazolható a „Pécs 2010” teljesítménytúrán, valamint a Csokonay Sándor Emléktúrán való részvétel. A további túrákat a Mecsek Híradóban is­mertetjük a „Rendezvények”, illetve a „Nyílt túrák” címszavak alatt.

A túramozgalom teljesítésének ideje: 2010. március 13-tól 2010. december 31-ig. Az igazolólap leadási határideje 2011. január 15. A teljesítők kitűzőt és okle­velet kapnak, melyek szövetségünk 2011. évi közgyűlésén kerülnek átadásra.

Az igazolás módja: túravezető, túrarendező aláírásával; kulturális esemény ese­tében a belépőjegy megőrzésével; ingyenes program esetén fényképpel. Az iga­zolás céljából készült fényképeket az igazolólap leadásakor kérjük mellékelni kinyomtatva, vagy cd-lemezen. A fényképek elküldhetők folyamatosan Szabó- Dalecker Ibolya főszervező részére is (e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), a képek­ből havonta a Szövetség honlapján válogatást teszünk közzé.

Az igazolólap beszerezhető a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség szék­helyén (Pécs, Tímár u. 21. sz.) keddenként 16–18 óráig, ára 600 Ft. Az igazolólap internetről is letölthető a Szövetség hon­lapjáról, ebben az esetben a díja 500 Ft, amelyet az igazolólap leadásakor kell fizetni. Kérjük, hogy aki az igazoló füzetet a honlapról letölti, jelezze azt Szabó-Dalecker Ibolyának e-mailben vagy telefo­non ((30/846-0285). Ezen a telefon­szá­mon további információ is kérhető a túra­moz­ga­lomról.

Legyen a 2010-es EKF-év mindannyiunknak életre szóló, maradandó emlék!

Jó szórakozást a rendezvényeken, jó túrákat az erdőben!

Szabó-Dalecker Ibolya

A „Pécs 2010” teljesítménytúrán

(„KULTURISTA PÉCS 2010”)

Nagy a nyüzsgés a Dömörkapunál március 13-án, szombaton, ahol a túrázók egymás után töltik ki versenykartonjaikat Dalecker Ibolyánál és segítőinél. Miután mindent kitöltöttek, megkapják a térképet és indulnak a tíz és húsz kilométeres távokra. Téli a hangulat, mindent fehér hó borít.

Gyülekeznek a szemétszedő túrára is egyre többen a kisvasút melletti fedett előtérben. Marton Józsi zsákokat oszt, és elmondja a csoportoknak és szakosztályoknak, hogy melyik útvonalon induljanak neki a tíz kilométeres távnak. Dömörkaputól Éger-völgyig szinte valamennyi déli fekvésű turistaútra és országúti szakaszra jut csoport. Nekünk hármunknak a Mandulás–Lapis– Remete-rét országút jut feladatul. Közel húsz centiméteres hó hullott az elmúlt napokban, ami a takarítási túránk eredményességét nagyban befolyásolja.

A Mandulást elhagyva, vaddisznótúrásoknál találjuk az első szemetet, egy jókora rongy­darabot. Belekerül a zsákba, ami most már nem üresen lobog a kezemben. Autók jönnek-mennek mellettünk, és utasaik csodálkoznak, miért lófrálunk ezzel a nagy kék zsákkal az út mentén. A hó éppen a legkritikusabb helyeken fedi el vas­tagon a pille­pa­lac­kokat és az egyéb nem erdőbe való dolgokat. Gyorsan haladunk és közben csodáljuk a szép tájat. Csak néha akad meg szemünk egy-egy kikandikáló pillepalack színes ku­pak­ján. A Lapisnál megállunk és eszünk néhány falatot. Itt nagyobb a nyüzsgés, jönnek-men­nek a túrázók és kirándulók. A cinegék egymást váltják az etetőnél, ahol bőségesen van ennivaló.

Utunkat innen a Sós-hegy felé folytatjuk. A kitaposott ösvényen haladunk és nézegetjük a hó alól kikandikáló illatos hunyorokat. A Sós-hegyi kilátó vörös köveivel most szépen lát­szik a fák kopasz ágai között. Egy csoport indul fel a lép­csőkön, hogy a panorámában gyö­nyör­ködjön. Lefele indulunk, és az el­ága­zás­nál egy kis csapattal találkozunk. Békés megyéből, Mezőkovácsházáról érkeztek, hogy részt vegyenek ezen a túrán. Jó túrázást kívánunk nekik és haladunk lefele a szerpentinen. A Remete-rét előtt egy család szán­kózik a meredek oldalon és élvezik a sebességet lefele suhanva. Az esőháznál Szabó Sándor ad bélyegzőt kartonunkra, mi pedig jó kis vörösbort cserébe. Nem irigyeljük a közel tíz órai szolgálatért ebben a hidegben.

A tanösvényen ereszkedünk lefele Szentkút irányába. A fából készült szemetes edé­nyek­ben hónapok óta rothad a szemét, nem ürítették őket ősz óta. Kár értük, mert biztosan sok pénzbe került kihelyezésük. Ha nem ürítik őket rendszeresen, akkor hamar tönkre men­nek. A medvehagymák zöld levelei átbökték a havat és zöldellnek a fák alatt. A Szentkúti-forrásnál iszunk egy kis forrásvizet, eszünk néhány falatot. A Rózsa-forrásig kes­keny az ösvény, a sok száz áthaladó láb meg­olvasztotta a havat, és most cuppogós sár­­ban haladunk egyre lejjebb. Át­me­gyünk az Abaligetre vezető aszfalt úton, és a kertek felett szedjük a kisebb sze­meteket. Sajnos van ide kidobálva minden: TV, öreg cent­ri­fuga, megunt ru­ha­da­ra­bok. Az itt élőknek ez biztosan nem szúrja a szemét. Mérgelődve még né­hány pille­palack, sörös doboz is a zsákba kerül, és dagasztjuk tovább a sarat. A nagy szemétgyűjtő tárolót elérve a közel félig lévő zsákot beledobjuk. Ha nincs hó, akkor ennek az ötszörösét szedhettük volna fel az út mentén. Ha elolvad a hó, megismételjük ismét ezt a takarítási túrát barátainkkal, túratársainkkal.

Teca mama kisvendéglőjénél pezseg az élet. Itt fordulnak a „húsz kilométeresek” vissza a Dömörkapuhoz. Beérkeznek egymás után a takarító brigádok, és jó étvággyal fo­gyaszt­­ják Teca mama medvehagymás pogácsáját.

Köszönet mindenkinek, akik részt vett a takarítási munkában!

Baumann József

Forrástisztító túra

Vékény – Csöpögő árok – Vörösfenyő kulcsosház – Akai tető
– Máré-vár útvonalon

2010. március 10: egy szokásos indulási csoportkép készítés a vékényi busz­megállónál és már indulunk is a túrára. A hídon átsétálva balra fordulunk, ahol egy üzemi épület mellett visz az út. Vigyázat! Egy nagy kuvasz futóláncon egészen az út túlolda­láig elér, és borzasztó nagy falatot „harap ki” az óvatlan tu­ristából! Sehol egy fi­gyelmeztető tábla, ami erre a veszélyre felhívná a fi­gyelmet. Szerencsére gyorsak vagyunk, és a patak partjára futva megússzuk a „kóstolót”.

A viharos szél a szemünkbe vágja az apró hódarát, alig látunk tőle. A karámban a lovak is közel állnak egymáshoz mozdulatlanul, és szemlélik a márciusi telet. Balra a régi lőtér mellett megyünk el, majd beérünk a szűk völgybe. A köves patakmederben kövek között keringőzik a víz és csobogva halad tovább. Egyre meredekebb az ösvény és sokszor a kidőlt fák alatt átbújva jutunk előrébb. Ru­háinkat fehérre színezi a rárakodott hó, és fehér süveget húztak a zöldülő illatos hunyorok is a meredek oldalban.

Jobbra letérünk a „zöld kör” jelzésen a Csöpögő-forráshoz. Vigyázni kell, mert meredek az oldal, és a hótól nagyon csúszik. Alattunk egy szép vízesés látható kis tóval. Jobbra a sziklaoldalban megbújva a forrás szerényen csorgatja tiszta vizét. Amíg István szép kis kapáját felavatja a meder kikotrásával, én lemérem a víz hőmérsékletét és mennyiségét. Balázs a közelben megkeresi a GEO ládát és bekönyveli. Készítünk még néhány képet a völgyről és felmászunk a jelzett tu­ristaútra. Megint bujkálunk a sok kidőlt fa alatt; az ágakról potyog a nyakunkba a hideg fehérség. A patakmeder oldalaiban és az oldalvölgyekben látni a széntele­pek fekete kibúvásait. Az út átvezet a patak másik olda­lára és mászunk felfele-lefele, csúszkálunk jobbra és balra. Alattunk ismét egy szép kis vízesés tóval. Szerencsésen lejutunk mellé, és szép képeket készítünk a jég­csa­pok­kal tar­kított vízesésről. Innen felfelé kitágul a völgy és egyre könnyebb a haladás. Néhány perc múlva elérjük az aszfaltozott erdészeti utat. Ennek a völgynek a megcsodá­lását csak ügyes, és kitartó turistáknak javaslom.

Balra fordulunk és a földes úton haladunk tovább a sűrű hóesésben. Figyeljük a leszakadt és legyalult partoldalak geológiai érdekességeit és sokszínűségét. A vad dohányok már min­den magjukat szélnek eresztették, és csak kóróik ágas­kodnak kíváncsian az út szélén. Jobbra letérünk egy kis befagyott és behavazott zsombékos tóhoz. Nyáron talán nem is lehet észrevenni a sok zöldben. Ismét visszakapaszkodunk a széles erdészeti útra, melyen ha­marosan elérjük a Vörös­fenyő-kulcsosházat. Még a nagy esőbeálló alatt is egy centi­mé­teres hó borítja az asztalokat és padokat. Állva fogyasztjuk el ebédünket, és forró rumos teát iszunk hozzá. Az utolsó didergő falatokat vesszük szánkhoz, amikor észre­vesszük a közelgő turistákat. Őri Zsuzsa és túratársa közeledik felénk. Üdvözöljük egy­mást a tavaszi télben, és egy kis rummal kínáljuk őket. Túrabejárást végeznek a kör­nyé­ken. Nem megyünk be a házba, mert sok még a feladat. Egy csoportképet készítünk a ház előtt, majd a kopjafánál, és megyünk tovább utunkra.

A Balincai-forrást és a Kata-forrást csak nagyjából tisztítjuk ki, mert sok időbe telne a teljes tisztítás a bemosott iszap miatt. A víz mindkettőből bőségesen fo­lyik. Komlói ba­rá­taink hamarosan jönnek házat takarítani, és akkor a forrásokat is kitisztítják. A Balincai vadászház mellett felállított két új tablóból egyet lete­pert a szél, hárman sem tudtuk felállítani. Jelezni fogjuk a Pécsváradi Erdészet­nek, hogy javítsák meg. A Nyomákói-kút egy literrel csordogál. Felfele haladunk az oldalban és a tetőn a sárga + és zöld + jelzésen megyünk tovább. Komlói ba­rátaink nemrég itt hagyott nyomait lassan elfedi a puha hó. A széles fehér út mellett balra feketén terpeszkedik az üres vadetető, tőle jobbra vadles ácsorog.

A sárga + jelről jobbra letérünk és egy fiatal erdőben haladunk. Tizenkét szar­vas­tehén ácsorog lejjebb, „sötétlik” tőlük az erdőrész. Amikor észrevesznek ben­nünket, lassan elporoszkálnak a völgy irányába. Hamar a Cikai-forráshoz érünk, lemérjük a vízhozamát, majd kitisztítjuk. Gazdagon ömlik belőle a víz, alig lehet megközelíteni. Kitisztítjuk az elvezető árkot a sok levéltől, megvárjuk, míg a medence kitisztul, és képet készítünk róla. Felfele a forráshoz vezető sárga l jelzésen jutunk a tetőre. A hó makacsul esik, sap­kán­kon és ruhánkon ülve cipel­teti magát. Három centiméter a vastagsága. Jobbra egy meredek völgyet látunk, legalább negyven méteres mélységgel.

Hamarosan balra letérünk és követjük a meredek erdei úton a villanypásztor vezetékét. Lassan lépkedünk, de még így is időnként megcsúsznak lábaink. A szemközti oldalban a Máré-vár világos széles falait látjuk. Képet nem készítünk, mert opálos lenne a hóesés miatt. Még néhány lépés és kiérünk az erdészeti út sorompójához. A Máré-forrásra vetünk néhány pillantást, majd sietve a busz­megálló felé indulunk. A didergő illatos hu­nyor­ról elkészül a portré és sietés tovább. A fenyők alatt forró teát szürcsölve várjuk a hama­rosan érkező buszt, ami Pécsre visz bennünket a mai kellemes túráról.

Baumann József


HÍREK

  • Botos-kút: a Mecsek Egyesület kétnapos munkatúra alkalmával helyreállította a Botos-kutat, mely egész éven át friss vízzel kínálja az arra járókat. A forrás hiányzó névtábláját pótoltuk és környezetét megtisztítottuk. A forrás környékén a szemetet össze­szedtük és zsákokba gyűjtöttük. A munkát Biki Endre, Biki Endre Gábor, Kazal Már­ton, Kelemen Gergő, Kriszbacher Gergő és Nagy Balázs végezte. (A forrás a Bo­dá­ról Bükkösdre vezető sárga sáv jel­zésű turistaút mellett található.)
  • Megújult honlap: nemrég megújult a komlói Hétdomb Természetbarát Egye­sü­let hon­lapja. Az új menükben bemutatkoznak az egyesület vezetői, valamint a túraveze­tők. Szép lett, érdemes nézegetni. A honlap címe: http://hetdomb-t-b-e.gportal.hu/
  • Gyalogtúrázók XVII. Országos Talál­ko­zója:gyalog a találkozót – a Magyar Természet­barát Szö­­vetség felkérésére – a Ka­zinc­bar­ci­kai Ter­­szetbarát Egyesület rendezi 2010. május 21–24-e között Aggteleken és kör­nyékén. A ta­lálkozóval egy időben kerül sor az „Év vi­déke 2010–2011 – Szlovák-karszt–Agg­teleki-karszt” ren­dez­vény­so­ro­zat megnyitó esemé­nyeire is. A találkozó ven­dé­gei így mindkét ren­­dez­­vény ese­mé­nyei­nek részesei lehetnek. A három napos ta­lál­kozó részletes prog­ramja meg­­te­kint­hető, ill. letölthető a www.barcikaturista.shp.hu
    honlapról.

 

 

Rendezvények

¨   április 10, szombat: „Tenkes 30, 20, 15” teljesítménytúrák. R.: Dráva TSE, Tenkes TE. Rajt: Túrony, önkormányzat épülete. Cél ugyanott. Nevezési díjak: 600 Ft/fő (30, 20 km), 500 Ft/fő (15 km). MTSZ, diák, nyugdíjas kedvezmény: 50 Ft/fő (a kedvez­mények összevonhatók). Információ: Romvári Tibor ((72/739-854), Jancsi Attila (( 20/580-6078);

¨   április 15, csütörtök: „Örökségünk” – délutáni diskurzus a komlói múzeumban. Szendrő Szabolcs: Fél lábbal a csúcson – képek és élmények a hegyekből. Időpont: 17 óra;

¨   április 17, szombat: „PITE” születésnapi teljesítménytúra (13 km). R.: Pécsi Ifjú­sági Természetjáró Egyesület. Rajt: Pécsbánya, Művelődési Ház (Pécs, Gesztenyés u. 17), 7.00-9.00. Cél ugyanott. Nevezési díj: 500 Ft/fő. Információ: Bota János (( 30/993-8595);

¨   április 17, szombat: „III. PITE Kupa” tájékozódási túraverseny. R.: Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület. Rajt: Pécsbánya, Művelődési Ház (Pécs, Gesztenyés u. 17.). Cél ugyanott. Információ: Bota János ((30/993-8595);

¨   április 17, szombat: „KULTURISTA PÉCS 2010” túramozgalom túrája: „Zöld­ben rejlik az egészség”. R.: Mediterrán Gyalogló Klub. Útvonal: István akna – Koszonyatető – Pécs-Vasas (12 km). Találkozás a pécsi Budai állomás autóbusz pá­lyaudvaron a 12-es busz megállójában 6.40-kor. Túravezető: Fitos Gábor (( 70/248-5954).

¨   április 24, szombat: „Kovács Béla” emlék- és teljesítménytúra. R.: Szent Orsolya Iskolaközpont, Dombóvár. Rajt: Pécs – Misina-tető, TV torony, 8.00-8.15. Távok: 44, 33, 20, 14 km. Cél: Dombóvár (44 km), Vásárosdombó (33 km), Mecsekpölöske (20 km), Sikonda (14 km). Nevezési díj valamennyi távon 700 Ft/fő. Információ: Kissné Kelemen Ibolya (( 70/609-3741);

¨   május 1, szombat: „Mecsek 50, 30, 15” teljesítménytúrák. R.: Baranya Megyei Természet­barát Szövetség, Mecseki Kóborlók Szakosztály. Rajt: Zobákpuszta, Vargá­nya-tanya, 6.00-8.00 (50 km), 7.00-9.00 (30 km), 8.00-10.00 (15 km). Cél ugyanott. Nevezési díjak: 600 Ft/fő (50 és 30 km), 500 Ft/fő (15 km). MTSZ és TTT tagoknak 100 Ft kedvezmény. Mindhárom túra része a „Cartographia 2010” kupának. Informá­ció: Szabó-Dalecker Ibolya (( 30/846-0285), Karch Kál­mán (( 20/520-4215).

NYÍLT TÚRÁK

  április 10, szombat: „Szent Márton zarándokút a Keleti Mecsekben”. Útvonal: Óbánya – Kisújbánya – Zengővárkony – Pusztakisfalu – Lo­vász­he­tény (19 km). Találkozás a pécsi távolsági autóbusz-pályaudvaron 6.15-kor. (8-as kocsiállás). Túra­vezető: Rónaky Gizella (( 30/266-4648);

  április 17, szombat: „Templomromok”. Útvonal: Máriaszéplaki temp­lom­rom – Cikó – Eszterpusztai templomrom – Zsibrik – Bátaapáti (12 km). Találkozás a pé­csi távolsági autóbusz-pályaudvaron 8.45-kor (8-as kocsiállás). Túravezető: Sze­csődi Imre ((30/211-2825);

  április 24, szombat: „ Mecseki források nyomában”. Útvonal: Zobákpuszta – Pap-rét – Kis-tóti-völgy – Csendes-kút – Somos-hegy – Óbánya (16 km). Találkozás a pécsi távolsági autóbusz-pályaudvaron 7.00-kor (11-es kocsiállás). Túravezető: Biki Endre Gábor ((30/452-4879);

  május 1, szombat: „A bánáti bazsarózsa élőhelyei a Mecseken”. Útvonal: Hosszú­he­tény – Hárs-tető – Róka-hegy – Nagy-Kopasz – Püs­pök­szent­lászló – Hosszú­hetény (14 km). Találkozás a pécsi távolsági autóbusz pálya­udv­aron 8.45-kor (11-es kocsi­állás). Túravezető: Rónaky Gizella (( 30/266-4648);

  május 2, vasárnap: Éger-völgy – Jakab-hegy – Zsongor-kő – Éger-völgy (15 km). Találkozás: Pécs, Éger-völgy, Teca Mama Kisvendéglője, 9.00-kor (el­ér­hető az urán­városi autóbusz végállomásról 8.40-kor induló 22-es autóbusszal). Túravezető: Marton József (( 30/916-8325). (A túra „Gyöngyvirágot az édesanyáknak” cím­mel egyben a „KULTURISTA PÉCS 2010” túramozgalom túrája. R.: PTTE Vámos Mihály Túraszakosztály.)

A Hétdomb Természetbarát Egyesület nyílt túrái,
komlói kiindulással

¨   április 18, vasárnap:Budafa – Rákos-völgy – volt Hársas kulcsosház – Kövestető – Zobákpuszta – Szöge-hegy – Komló, Szilvás (17 km). Indulás a 7.30-as pécsi buszjárattal. Túravezető: Horváth Attila (( 70/953-3050).

¨   április 25, vasárnap: „Tavaszi virágok az arborétumban”. Útvonal: Hosszúhetény – Püspökszentlászló (arborétum) – Pusztabánya – Hidasi-völgy – Gödör-forrás – Sín-gödör – Barna-kő – Jánosi-puszta – Komló, Szilvás (23 km); rövid túra: Hosszú­hetény – Püspökszentlászló (arborétum) – Pusztabánya – Hidasi-völgy – Zo­bákpuszta (12 km). Indulás a 8 órai hosszúhetényi buszjárattal. Túravezetők: Se­bes­tyén Zoltán, Németh Katalin.

DDNPI rendezvények

A Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság rendez­vé­nyei­ről infor­máció kérhető, és a prog­ra­­mok­­ra előzetes jelent­kezés a 72/518-221, 72/518-222, 30/377-3388, 30/326-9459 tele­fon­­­­szá­­mokon, illetve a kö­vetkező e-mail címeken: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

To­vábbi információk a www.ddnp.hu hon­lapon talál­hatók.

  április 10, szombat: „Négy évszak a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzetben” – természetfotós gyakorlat. Témák: leánykökörcsin, májvirág, illatos hunyor. Maxi­mális csoportlétszám 20 fő, előzetes jelentkezés szükséges! Részvételi díj: 2000 Ft/fő.

  április 13, kedd: Alföldi pásztorok, sztyeppei nomádok” – Kunkovács László előadása. Helyszín: Dráva Kapu Bemutatóközpont, Barcs–Drávaszentes. Idő­pont: 14.30. A program ingyenes.

  április 17, szombat:Bazsarózsa túra” a Kelet-Mecsekban. Helyszín: Püs­pök­szent­lászló, időpont: 10 óra. A túra hossza 6 km, időtartama 3-4 óra. Részvételi költség: 400 Ft/fő.

  április 24, szombat: A FÖLD NAPJA – szemléletformálás a mindennapokban. Ren­dez­­vény a pécsi Pintér-kertben és a Tettye téren, valamint a tettyei Mésztufa-bar­langban felnőtteknek és gyerekeknek. Időpont: 10 óra.

  április 24, szombat: „Fekete kökörcsin” túra – jelvénygyűjtő túra. A túra célpontja a Somogy megyében található, 2007-ben védetté nyilvánított Csombrádi-rét. A túra hossza 6 km, időtartama 3-4 óra. Találkozás Mezőcsokonyán, a templom előtt 10 óra­kor. Részvételi díj: 400 Ft/fő.

  május 1, szombat: „Mit rejt az odú?” – túra Béda-Karapancsán. A túra során lehető­ség nyílik a kihelyezett madárodúkat költési időszakban szemügyre venni. Találkozás a karapancsai vadászháznál 9 órakor (megközelítés Homorúd felől). Részvételi díj: 400 Ft/fő.

  május 4, kedd: DDNP Klub. Kováts László: Mongólia madarász szemmel – dia­ve­tí­­té­ses előadás. Helyszín, időpont: Pécs, Tettye Oktatási Központ, 17 óra. A program ingyenes.

  május 8, szombat: Éjszakai túra a Zselicben. A csillagos ég megfigyelése. Találko­zás: Hotel Kardosfa, 19 óra. A túra hossza 5-6 km, időtartama 3 óra. Rész­vé­teli díj: 400 Ft/fő.

***
Megjelent a Zselic turistatérkép új, 2010-es, javított kiadása
.terkep

 

Mecsek Híradó. A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség és a Pécs Városi Természetbarát Szövetség in­formációs kiad­ványa. Szer­keszti: Strasser Péter. A közlésre szánt anya­gokat minden hónap 20-áig kérjük a szö­vetséghez eljuttatni (7621 Pécs, Tímár u. 21.). (72/525-376 (napközben); 72/525-377 (ügyeleti időben). Fax: 72/525-377. Ügyeleti idő: kedd 16-18 óra.           
Internet: www.baranyatermeszetbarat.hu; e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.