facebook_page_plugin

Beszámoló 2023

Beszámoló
a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség
2023. évi működéséről

 

Szövetségünk működése

 

2023-ben szövetségünknek 20 tagszervezete volt: BMTSZ Nyugdíjas Túracsoport (Pécs), Dél-Zselic Természetbarát Klub (Pécs), Dráva Természetbarát Sport Egyesület (Pécs), Hétdomb Természetbarát Egyesület (Komló), Hosszúhetényi Turista Egyesület, Kenderföldi Természetjárók (Pécs), Mecsek Egyesület (Pécs), Mecseki Kóborlók (Pécs), Mecseki Vadonjárók Társasága (Szigetvár), Mediterrán Gyalogló Klub (Pécs), Pécsi Ifjúsági Unió, Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület (PITE), Pécsi Orvos-Egészségügyi Sportkör, Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub, Pécsi Vörös Meteor Sportkör Természetbarát Szakosztály, Szászvári Mocorgók Szabadidő Egyesület, Szent Imre Iskolai SK (Siklós), Tenkes Természetbarát Egyesület (Sik­lós), Vándormadarak Természetjáró Baráti Kör (Pécs), Vándorok Természetjáró Baráti Társaság (Pécs).

 1. február 11-én tartottuk meg küldöttgyűlésünket, melynek helyszíne – az előző évekhez hasonlóan – Pécsett a Pepita Kultúrtér épülete volt. A küldöttgyűlés az előre magadott napirend szerint zajlott. A küldöttek egyhangúlag elfogadták a 2022. évről szóló beszámolót, a közhasznúsági jelentést, az ellenőrző bizottság beszámolóját, valamint a 2023. évi terveket.

A hivatalos rész után – szokásosan – különböző elismerések átadása következett. Schóber József elnök elsőként a Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesületet (PITE) köszöntötte abból az alkalomból, hogy 2022. szeptember 24-én Dobogókőn, a Természetjárók Napján az egyesület fennállásának 25. évfordulóján Természetjáró Érdemérem elismerésben részesült. Ezután Jancsi Attila ismertette a 2022. évi egyéni túrapontverseny eredményeit, és adott át okleveleket és csokoládét a kategóriánként legjobb helyezetteknek.

Ezek után Schóber József elnök – az egyesületek és a BMTSZ vezetőségének javaslatai alapján – oklevelet és tárgyjutalmat adott át a következő természetjáróknak: Bosnyák Gabriella (Tenkes Természetbarát Egyesület, Siklós), Hang Csaba (Szászvári Mocorgók Szabadidő Egyesület), Horváth István (Hétdomb Természetbarát Egyesület, Komló), Kovács Dávid (Szent Imre Iskolai Sportkör Természetjáró Szakosztály, Siklós), Krifka Lászlóné (Dráva Természetbarát Sport Egyesület, Pécs), Kulcsár Gáborné (Dráva Természetbarát Sport Egyesület, Pécs), Schmidtné Samu Szilvia (BMTSZ), Takácsné Király Judit (Hosszúhetényi Turista Egyesület), Treitz Károly (Vándormadarak Természetjáró Baráti Kör, Pécs), Vida Gabi (Ifjúsági Unió, Pécs), Viola István Lászlóné (Hétdomb Természetbarát Egyesület, Komló).

Végezetül Schóber József elnök átadta az Aranybakancs Díjakat. 2023-ban Aranybakancs Díj kitüntetésben részesült Szarkándi Lajos, Túrony polgármestere, aki 2000 óta segíti a Tenkes teljesítménytúra rendezését, szerepet játszik a térség turisztikai fejlesztésében a Diósvölgy körüli tematikus utak kialakításával, és javaslatára szervezett szövetségünk egy „zarándok modullal” kiegészített túravezető képző tanfolyamot. Aranybakancs Díjat kapott Scheitler Adrienn, aki 12 éve szervezi a Természetbarátok Klubja programjait, melyeken havonta érdekes előadásokat, vetítéseket hallhatunk-láthatunk hazai és külföldi úti élményekről, a természettel kapcsolatos különböző témákról (növények, állatok, barlangok stb.), és minden évben kulcsosházi beszélgetéssel egybekötött évzáró túrát is szervez a Természetbarátok Klubja keretében. Ezenkívül a Mecsekerdő Zrt. munkatársaként az erdészettel kialakított és fenntartott jó kapcsolatunk ápolásához is hozzájárul.

 

Anyagi helyzetünk

 

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség 2023. évi bevétele 3.014.073 Ft volt. Az összeg az alábbi bevételi forrásokból tevődött össze: 2022. évi maradvány, NEAG-KP-1-2022/4-000325 pályázati támogatás, MTSZ 2023 jelzésfestés és ellenőrzés együttműködési megállapodás alapján, felajánlott SZJA 1%, tagszervezeti tagdíjak befizetése, jelvényszerző mozgalmak jelvényeinek és kiadványainak értékesítése.

 1. évi kiadásaink között a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége éves tagdíja (használhattuk a sportszövetség helyiségeit ügyeleti időnkben, a Természetbarátok Klubja foglalkozásaira, megbeszélésekre stb.), az MTSZ tagdíj, MTSZ 2023 jelzésfestést végző tagszervezetek munkadíjazása, a tanácskozások, találkozók részvételi és útiköltség díjai, terembérleti díjak, programok, rendezvények támogatása, a megyei küldöttgyűlés és a zobákpusztai tagszervezeti találkozó költségei szerepeltek. A 2023. évi kiadások összege 2.512.905 Ft volt.

A 2024. évi NEAG-KP-1-2024 „Társadalmi felelősségvállalás kollégium” pályázatára „Szervezett természetjárás Baranyában” címmel 400 000 Ft támogatási összegre nyújtottunk be igényt a 2024. április 1 - 2025. március 30. közötti időszak működési támogatására. Továbbá az „Élmény- és Szabadidősport Program 2024” pályázatára „Mecseki mondák, Jakab-hegyi legendák teljesítménytúra” megszervezésére, lebonyolítására 262 000 Ft összegre pályáztunk a Mecseki Barangolók Társaságával közösen.

Az elnökség a szokásos módon végezte munkáját, 2023-ben több alkalommal ülésezett. Ezeken értékeltük az előző időszak eseményeit, megterveztük, szerveztük a következő időszak feladatait, aktuális problémákat oldottunk meg. Ezen kívül egy-egy rendezvény (SaTöBbi Kupa, jelzésfestő-vezető képzés, regionális találkozó), technikai munkák megszervezése, sikeres lebonyolítása érdekében több alkalommal tartottunk operatív megbeszéléseket az érintettekkel.

Keddenként az ügyeletet 16.30-18 óra között tartottuk, amikor fogadtuk a természetjáró ügyekben (túramozgalmak igazolása, minősítés, kiadvány vásárlás stb.) betérőket, illetve megbeszéltük az aktuális teendőket. Az ügyeleti munkában részt vállalt Both Viktória, aki intézte a nyílt túrák kiírásainak média megjelenését is. Ezen kívül Scheitler Adrienn, Schmidtné Samu Szilvia, Szabó-Dalecker Ibolya, Jancsi Attila, Tóth Klára regionális elnök segítette folyamatosan az elnökséget, szövetségünk működését. Köszönjük valamennyiük munkáját!

Az év során munkánkat több szervezet, intézmény is támogatta, illetve együttműködött velünk a programok népszerűsítésében, szervezésében. Kapcsolataink sokszínűsége, gazdagsága nélkül szövetségi szinten és egyesületi, szakosztályi szinten is jóval nehezebben tudnánk megvalósítani elképzeléseinket. Esetenként konkrét segítséget, anyagi támogatást, szakmai együttműködést könyvelhettünk el.

Kapcsolatainkat továbbra is fenntartottuk azokkal a szervezetekkel, intézményekkel, amelyek eddig is segítették munkánkat: Magyar Természetjáró Szövetség, Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége (Várhalmi Zsolt, Tátrai Bea), Biokom Kft., Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (Závoczky Szabolcs igazgató, Kulcsár Péter tájegységvezető, Nagy Gábor, Wágner László), Mecsekerdő Zrt. (Ripszám István vezérigazgató, Nagy Gábor ökoturisztikai és kommunikációs osztályvezető, Hohn Miklós, Lázár Tamás erdészeti igazgatók, valamint Horváth Péter Brúnó, Vassné Papp Viktória), Orfű Község Önkormányzata (Füzyné Kajdi Zita polgármester), Ibafa Község Önkormányzata (Benes László polgármester), Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Baranya Megyei Csoportja (Bank László irodavezető), Dunántúli Napló (Szabó Dániel), Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Dénes Andrea, Pásztor Andrea, Burián István, Kisbenedek Tibor), Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztálya, Cartographia Kft. (Berki Zoltán) – jeleztük a turistautakkal kapcsolatos változásokat, Varga Jenő (Vargánya Bt.) – jelzéseink alapján folyamatosan tisztította meg a bedőlt fáktól a mecseki turistautakat, és még mások.

2023 tavaszán és nyarán Tóth Klára elnök több alkalommal is tanácskozásra hívta a Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Szövetség kibővített elnökségét. Fontos kérdések voltak a napirenden: a három megye által közösen szervezett jelzésfestő vezető képzés és az Ormánságban tervezett regionális természetbarát találkozó szervezése, lebonyolítása. Somogy vármegyét Balázs László, Böröczi Antalné, Fodor Péter, Tolna vármegyét Dománszky Zoltán, Jakab Éva, Jakab Albert, Baranyát Schóber József, Szabó-Dalecker Ibolya képviselte. A vármegyék képviselői kölcsönösen tájékoztatták egymást az aktuális ügyekről a baráti hangulatú megbeszéléseken.

 

Médiamegjelenés

 

A Dunántúli Napló rendszeresen közölte túrafelhívásainkat. A kapcsolatot az újság szerkesztőségével Both Viktória tartotta, köszönjük munkáját! Az év során nyílt túráink kiírásainak többsége megjelent az újságban.

Honlapunkat (www.baranyatermeszetbarat.hu) továbbra is Nagy Balázs szerkesztette, folyamatosan tudósítottunk az aktuális eseményekről, és közöltünk beszámolókat a természetjáró programokról. Az Eseménynaptár rovatot Schmidtné Samu Szilvia gondozta, naprakész információkkal látva el az olvasókat. Köszönjük mindkettőjük munkáját! Eseménynaptárunkban saját rendezvényeink (BMTSZ nyílt túrák, teljesítménytúrák, tagszervezeteink nyílt túrái és egyéb programok) mellett megjelentettük a más szervezetek által Baranya vármegyében rendezett teljesítménytúrák kiírásait is. A honlap mellett szövetségünk facebook oldalt is működtetett.

Honlapunk nézettsége az elmúlt évek átlagához hasonlóan havi 2500-3000 volt. Fejlesztése sürgős lenne, ez elsősorban pénzügyi kérdés.

A legtöbbet nézett része a honlapnak az Eseménynaptár és a Turistautak gyűjteménye (ez utóbbi frissítése hamarosan meg fog történni!).

A Mecsek Híradó – Strasser Péter szerkesztésében – 2023-ban is minden hónap első keddjén megjelent (júliust és augusztust kivéve), olvasható volt honlapunkon, illetve nyomtatott formában átvehető volt a szövetség irodájában. A Mecsek Híradóban folyama­tosan hírt adtunk az aktuális programokról, eseményekről és a nyílt túrákról, valamint túraleírásokat, élménybeszá­mo­lókat közöltünk. Több írást, híradást vettünk át az MTSZ, a Turista Magazin, a Mecsekerdő Zrt., a Duna-Dráva Nem­zeti Park Igazgatóság honlapjairól, valamint más hírportáloktól, és ismertettük a Duna-Dráva Nem­zeti Park Igazgatóság programjait is. Továbbra is arra törekszünk, hogy a kiadvány egyfajta történeti összefoglalását is adja a Baranya vármegyei természetjáró eseményeknek és természetjáró mozgalomnak, és így az utókor számára is használható forrás legyen.

A Mecsek Híradó 2023. évi számaiban a következő szerzőktől adtunk közre írásokat: Anisity-Rokolya Krisztina, Banga Sándor László, Biki Endre Gábor, Both Viki, Gida Tibor, Jakab Éva, Jancsi Attila (atiKA), Kláricsné Kemler Viola, Komlós Attila, Kulcsár Péter, Kuttor Eszter, Őri Zsuzsanna, Romvári Tibor, Schóber József, Strasser Péter, Szuhán-Glass Beáta, Takács Ferenc, Tóth Klára, Szász Tamás, Ujfalusi Máté, Várnainé Meng Hajnalka, Völgyi Sándor, Welsch Róbert. Köszönjük írásaikat!

 

Események, rendezvények

 

Az év során több természetjáró tanácskozáson, eseményen vettünk részt. Március 8-án szövetségünk képviseletében Jancsi Attila és Strasser Péter vettek részt Almamelléken a felújított Almamelléki Kisvasút átadó ünnepségén. Március 22-én megnyitotta kapuit Árpádtetőn a Mecsek Discovery Center ökoturisztikai bemutatóhely, az átadási ünnepségen szövetségünket Jancsi Attila, Schóber József, Strasser Péter és Tóth Klára képviselték. Strasser Péter az ősz folyamán részt vett az MTSZ és a Mecsekerdő Zrt. által elkészített „Ökoturisztikai potenciál” tematikus térkép elkészítésében, melynek célja a térségben (Mecsek, Baranyai Hegyhát és Völgyég, Zselic) létrejövő ökoturisztikai fejlesztések döntés-előkészítésének segítése. December 5-én Szuhán-Glass Beáta vett részt az MTSZ Oktatási Bizottsága által szervezett képzésvezetői találkozón Budapesten. Részben az előző években a Dél-Dunántúlon szervezett tanfolyamok (túravezető, jelzésfestő vezető) résztvevőjeként a tapasztalataival segítette a munkát, másrészt az általuk (Mecseki Barangolók Társasága) tervezett tanfolyamokra való információszerzés szándékával – a BMTSZ-t is képviselve  – utazott a tanácskozásra. December 6-án Budapesten, az MTSZ központban Jancsi Attila és Strasser Péter vett részt a „Turistaút karbantartás – partneri nap” elnevezésű megbeszélésen, melyen az útjelzésfestés és felújítás eddigi tapasztalatait, illetve a jövő évi tervezést vitatták meg.

Szeptember 23-án, Dobogókőn – megalakulásának 25. évfordulója alkalmából – a komlói Hétdomb Természetbarát EgyesületTermészetjáró Érdemérem” kitüntetésben részesült.

 • MTSz turista szakmai találkozó

Július 1-2-án a Magyar Természetjáró Szövetség a Nyugat-Mecsekben, a sás-völgyi Erdő Házában rendezte meg kétnapos szakmai tanácskozását, melyen részt vettek többek között az oktatási bizottság, a minősítési bizottság és a turistaút bizottság tagjai. A találkozó megrendezését szövetségünk és a Mecsekerdő Zrt. támogatta: első nap Scheitler Adrienn, az erdei iskola igazgatója a „Kincset rejtő erdő” tanösvényen vezetett sok szakmai, erdőpedagógiai ismeretet nyújtó sétát, majd a második napon Jancsi Attila és Tóth Klára vezetésével tettek a résztvevők egy túrát a Jakab-hegyre, melyen szakmai beszélgetések is zajlottak pl. a jelzésfestésről, vagy Balázs Lászlóval gombaismeretekről. Köszönjük valamennyiük közreműködését!

 • Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Találkozó

2023 kiemelt rendezvénye volt a szeptember végén, szeptember 29 - október 1. között az ormánsági Szaporcán megrendezett találkozó, melyre szövetségünk hívta meg a szomszéd vármegyék és Baranya turistáit. A találkozón színes, változatos programot kínáltunk a résztvevőknek: drávai sétahajózás, az Ős-Dráva Látogatóközpont bemutatása, „Bőköz” teljesítménytúra 30, 20 és 10 km-es távokkal, általános műveltségi és turisztikai vetélkedő, éjszakai tájékozódási verseny, az Ormánság néprajzi és irodalmi emlékeit, értékeit bemutató autóbuszos kirándulás, gyalogtúra Kémesre és Szaporcára, valamint – természetesen – tábortűz és turistabál. A programokat a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség, a Dráva TSE és segítőik, valamint a Tenkes TE természetjárói szervezték, vezették, de a szomszéd vármegyék önkéntesei is besegítettek. Köszönjük Jancsi Attilának (atiKÁ-nak) a szálláshely szervezését és a teljesítménytúra rendezését, Both Vikinek a konyha „vezetését” és a kiváló étkezések biztosítását, Rónaky Gizellának az ormánsági autóbuszos kirándulás megszervezését és lebonyolítását, Szabó-Dalecker Ibolyának a találkozó költségvetésének, anyagi ügyeinek korrekt, mindenre kiterjedő intézését, a pénzügyi feladatok ellátását, Fodor Péternek a vetélkedőt, Jakab Albertnek és Jakab Évának pedig a játékos tájékozódási versenyt. A találkozót támogatta a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, a Mecsekerdő Zrt., a Somogy Megyei Természetbarát Szövetség, a Tolna Megyei Természetbarát Szövetség, valamint számos túratárs, egyéni vállalkozók, cégek. Köszönjük valamennyi rendező, közreműködő munkáját, önzetlen támogatását, amivel hozzájárultak, hogy egy nagyon jól sikerült találkozó után adhassuk át a 2024-es rendezést a Somogy Megyei Természetbarát Szövetségnek! Külön és kiemelten köszönjük Gida Tibornak (Dráva TSE) a találkozó előkészítésében végzett munkáját és a táborvezetést!

 • Dunántúli Megyék Természetbarát Vezetőinek Találkozója

Augusztus 25-27. között a Somogy Megyei Természetjáró Szövetség rendezte meg Csurgón a Dunántúli Természetbarát Vezetők Talál­kozóját, amelyen szövetségünk képvi­seletében Schóber József elnök vett részt.

 • „Rockenbauer Pál 90” emlékév

Az emlékév 2023 egyik legjelentősebb programja volt. Rockenbauer Pál születésének 90. évfordulójára a Hosszúhetényi Turista Egyesület (HOTE) nagyszabású programsorozattal emlékezett. Elkészíttették a kéktúrás filmekben látható lépésszámláló kerék hiteles másolatát, amelyet aztán január 28-án Írott-kőről kezdtek el végig gurítani a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra útvonalán az érintett vármegyék természetjáró egyesületeinek tagjai. A kereket a baranyai szakaszon a Dráva TSE és segítőik, a Dél-Zselic TK, a Hosszúhetényi Turista Egyesület, a Vándorok Természetjáró Baráti Társaság tagjai és segítőik, valamint a Mecsek Egyesület és a Tenkes TE egy-egy tagja gurították végig. A kerék szeptember 30-án érkezett meg Szekszárdra.

Az emlékév kapcsán a HOTE – a Magyar Természetjáró Szövetséggel, a Mecsekerdő Zrt.-vel és a Zengővárkonyi Önkormányzattal közösen – felújította a zengővárkonyi szelídgesztenyésben Rockenbauer Pál sírját, és a sír mellett új padot és tájékoztató táblát, valamint egy egyedi kéktúrás bélyegzőt helyeztek el. Ugyancsak az emlékév alkalmából elkészült egy 7,9 km hosszú „Rockenbauer Pál Emlékút”, melyen hat tábla mutatja be a híres természetjáró életét és munkásságát. Az útvonal kialakításához, a táblák előállításához anyagilag hozzájárult a HOTE mellett a Mecsekerdő Zrt., Hosszúhetény Község Önkormányzata, valamint szövetségünk. Végül egy öt túrából álló túrasorozat szerepelt még az emlékév programjában, melyek mindegyike a zengővárkonyi sírnál ért véget. Az ötödik – befejező – túra a BMTSZ hagyományos Rockenbauer Pál emléktúrájához csatlakozott, melynek végén a résztvevők találkoztak a legendás filmet készítő stáb tagjaival: Gyenes Károllyal, Szabados Tamással, Sáfrány Józseffel, Faludi Sándorral. Köszönjük az emlékév ötletét, a programok megszervezését a Hosszúhetényi Turista Egyesületnek, és kiemelten Takács Ferenc elnöknek!

 • Útjelző-vezetői tanfolyam

2023-ban május 1-től szeptember végéig tartó turistaútjelző-vezetői képzést szerveztünk három vármegye: Baranya, Somogy és Tolna természetbarát szövetségeinek együttműködésében, a Magyar Természetjáró Szövetség Turistaút Szakbizottsága szakmai közreműködésével. A bizottság tagjai vállalták az útjelzővezetői szakismeretek előadását. A további elméleti előadásokat, a jelzésfestés gyakorlatokat, a tájékozódás célú gyakorlótúrákat a következő szervezetek önkéntesei tartották, szervezték: a pécsi Dráva TSE, a Dél-Zselic TK, a Pécsi Orvos-Egészségügyi Sportkör, a kaposvári Zöldpont Életmódklub, a paksi Demeter Egyesület. A felsorolt egyesületeken kívül a Mecsek Egyesület, a kaposvári Meteor TE és a Navigátor Debreceni Túra Klub Egyesület tagjai alkották a tanulói csapatot. A gyakorlati vizsga lebonyolításában egy új egyesület, a Mecseki Barangolók Társasága Egyesület önkéntesei is részt vettek. 

A tanfolyam az elméleti, írásbeli vizsgát követően október 8-án gyakorlati vizsgával zárult. Végül 12-en tettek eredményes vizsgát, gyakorlati munkájukra számítunk a jövőben! Köszönjük a képzésben részt vállaló valamennyi túratársunk munkáját!

 • Rónaki László emlékkonferencia

A Janus Pannonius Múzeum, a Magyar Biológiai Társaság és a Duna-Dráva Nemzeti Park 2023 májusában kétnapos emlékkonferenciát szervezett Rónaki László (1932 – 2019) hidrogeológus, barlangász tiszteletére, akit a természetbarátok is jól ismertek. A konferencián szövetségünk részéről felszólalt Tóth Klára, aki Rónaki Lászlónak a természetbarátokkal együttműködő tevékenységét, ill. a Mecsek Híradóban és a Mecsek Egyesület évkönyveiben megjelent írásait, és a róla megemlékező írásokat ismertette a megjelent szakemberekkel. A konferencia második napján az Abaligeti-barlang falára – Rónaki László emlékére – elhelyezett emléktábla avatásán is részt vettünk.

 • 110 éves az MTSZ – emléktúrák

A Magyar Természetjáró Szövetség által meghirdetett emléktúrákba szövetségünk tagszervezetei közül a Dráva TSE nevezett be a „Túratársaink emlékére” túrával. Az egyesület a május 14-én megtartott hagyományos, a Kelet-Mecsekben vezető emléktúráját illesztette be a rendezvénysorozatba. A túrára az MTSZ logózott csapatzászlót és emlékbélyegzőt küldött, valamint a résztvevők emléklapot kaptak. Köszönjük a Dráva TSE-nek a baranyai természetjárók képviseletét!

 • Föld Napja rendezvény

Április 22-én szövetségünk is kitelepült a Tettyére egy bódéval a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság által szervezett „Föld Napja” rendezvényre azzal a céllal, hogy megismertessük az érdeklődőket a szövetség tevékenységével, és népszerűsítsük a természetjárást. Standunknál turisztikai kiállítást láthattak a jelenlévők, és a fiatalokat különböző játékokkal vártuk ill. egy parkerdei túrát is szerveztünk. Köszönjük a rendezésben részt vevők: Balázs Róbert, Fenyves Angelika, Kuttor Eszter, Polgár Tamás, Szuhán-Glass Beáta és Szutor András munkáját!

 • „TeSZedd! akció

Április 22-én a TeSzedd! akció keretében a Dráva TSE és a Tenkes TE tagjai a Villányi-hegységben a Máriagyűd környéki turistautakat tisztították meg a szeméttől. Köszönjük a két egyesület tagjainak az akcióban való részvételt!

 • Tagszervezeti találkozó

Szeptember 8-án Zobákpusztán, a Vargánya Tanya erdei táborozóhelyen szerveztük meg – a tavalyi kedvező tapasztalatokra építve, második alkalommal – a tagszervezeti találkozót. A találkozón Schóber József elnök tájékoztatta a résztvevőket az aktuális információkról, majd az ezt követő beszélgetésen több féle téma került napirendre: a HOTE által szervezett „Rockenbauer Pál 90 emlékév” rendezvénysorozat, az útjelzések felújítása (ami 2023-ban is többnyire az MTSZ pályázatának keretében történt), az útjelzésfestő „utánpótlás” kérdése, az októberben végződő útjelzés-vezető tanfolyam, a nyílt túrák szervezése, a szeptemberi mecseki három napos „kalandtúra” programja, a 2024. évi rendezvénynaptár összeállítása, az új Zselic turistatérkép, a Dél-Zselicben folyó turisztikai fejlesztések (a megújult Ibafai Pipamúzeum, illetve a Hollófészek magaslatán épülő új kilátó), a Mecsek Híradó, a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra baranyai szakaszjelvényének tervezett bevezetése, az MTSZ-szel való kapcsolataink, és végül a szeptember végén megrendezendő Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Találkozó. A beszélgetést ismét finom vacsorával zártuk. A rendezvényen mintegy 30-an vettek részt.

 • Megemlékezés a Baranyai Természetjárók Panteonjánál

Immár több éves hagyomány, hogy október végén megemlékezést tartunk a Büdös-kúti kulcsosház közelében lévő panteonnál. 2023-ben október 24-én délután kerestük fel az emlékhelyet, ahol felidéztük elhunyt túratársaink emlékét. Ez évben új emléktábla nem került fel, így „csak” a régi túratársakra emlékeztünk, valamint egy mécses meggyújtásával Nagy Gáborra, a Mecsekerdő Zrt. Árpádtetői Erdei Iskolájának fiatalon, tragikusan elhunyt munkatársára. Köszönjük Baumann Józsefnek az emlékhely gondozását!

 • „A Hegyek Napja”

Szövetségünk 2016 óta szervez túrát a Jakab-hegyre, hogy megemlékezzünk a Hegyek Napjáról (december 11-ét 2003-ban nyilvánította a Hegyek Nemzetközi Napjának az ENSZ, felhívva a figyelmet a hegyvidékek jelentőségére és védelmük fontosságára). 2023-ban december 10-re terveztük a túrát, de a kedvezőtlen időjárás miatt – az előző évhez hasonlóan – egy héttel elhalasztottuk, így december17-én, vasárnap vártuk a túrázókat a hegytetőn, akik egyéni útvonalakon érkeztek, ismét szép számmal: 60-an gyűltünk össze a Jakab-hegyen. Ez évben sem maradt el a „szellemi tréning”: ezúttal egy 25 kérdésből álló kvízt lehetett megoldani az arra vállalkozóknak, melynek címe „Mennyire ismered a Mecseket?” volt. A legjobb megoldás: 24 helyes válasz. Valamennyi résztvevő emlékül kapott egy kitűzőt, valamint „csúcs csokiként” egy SPORT szeletet. Örültünk, hogy a Hegyek Napján ismét sokan találkozhattunk egymással mi, természetjárók, és emlékezhettünk meg a hegyek és a természet védelméről. Köszönjük a rendezőknek a program megszervezését!

 • Nyílt túrák

A 2023-ra szövetségünk által meghirdetett nyílt túrák közül 9 maradt el (7 a kedvezőtlen időjárás, 1 a túravezető betegsége, 1 pedig a Mecsek Rally autóverseny miatt), melyekből kettőt utólag megtartottak, így összesen 57 nyílt túra került megrendezésre. A túrákon összesen 1167 résztvevő volt, ami 20,5 fős átlagot jelent egy-egy túrára. A túrák kínálata széles skálán mozgott: voltak rövidebb és hosszabb távok, éjszakai túrák és három napos vándortúra, Baranya minden tájegységén. A nyílt túrák kiírásai megjelentek a Mecsek Híradóban és a honlapunkon az eseménynaptárban (itt az esetleges változásokat is nyomon lehetett követni), illetve általában a Dunántúli Naplóban is. Köszönjük a felkészülést és a színvonalas vezetést a következő túravezetőknek: Andrasek Csaba, Balázs Róbert, Balog Árpád, Baumann József, Becze László, Berki László, Biki Endre Gábor, Éger Zoltán, Fenyves Angelika, Földes Béla, Gida Tibor, Hang Csaba, Ignátkó Imre, Jakab Éva, Jancsi Attila, Kuttor Eszter, Markesz István, Müller János, Müller Norbert, Nagy Balázs, Őri Zsuzsanna, Pál Krisztina, Papp László, Romvári Tibor, Sasvári László, Schóber József, Szász Tamás, Szuhán-Glass Beáta, Tollas Tibor, Tóth Klára, Treitz Károly, Ujfalusi Máté, Ujságh Zsolt, Várnainé Meng Hajnalka.

E mellett a Mecsek Híradóban és honlapunkon közreadtuk azon tagszervezeteink túrakiírásait is, melyek a programjaikat nyílt túraként hirdették meg (Hétdomb TE, HOTE, Mecsek Egyesület), illetve honlapunkon az eseménynaptárban más túrakiírásokat is.

 • Teljesítménytúrák

2023-ben a teljesítménytúrákban a baranyai „kínálat” továbbra is igen bőséges volt. A teljesítménytúrákról az aktuális információkat megjelentettük szövetségünk honlapján az „Eseménynaptár” rovatban, illetve a Mecsek Híradóban is, továbbá a rendező egyesületek megjelentették a Teljesítménytúrázók Társasága honlapján, ahonnan az érdeklődők tájékozódni tudtak. A „Mecsek 50,30,15,10” teljesítménytúra rendezését ez évtől a Hosszúhetényi Turista Egyesület (HOTE), míg a „Mecseki láthatatlanok nyomában” túra szervezését a Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület (PITE) vette át. Újdonság volt a Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Találkozó keretében, az Ormánságban – egyszeri alkalommal rendezett – „Bőköz” teljesítménytúra, a Dráva TSE és a Tenkes TE szervezésében. Tagszervezetink közül teljesítménytúrát rendeztek: Dél-Zselic TK (Papi pipa), Dráva TSE (Tenkes; Bőköz), Hosszúhetényi Turista Egyesület (Mecsek), Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület (Télies Mecsek; Hó-PITE; PITE; Dechatlon-Mecsek Kapu; Mecseki Láthatatlanok nyomában;), Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub (2x100 km Baranyában), Szászvári Mocorgók Szabadidő Egyesület (Kiss György; Aranyló Ősz), Szent Imre ISK (Szent Imre), Tenkes TE (Tenkes Éjszakai), illetve megrendezésre került a Baranyai-dombságban a Törökvár teljesítménytúra, Biki Endre Gábor szervezésében. Eseménynaptárunkban, illetve a Mecsek Híradóban közreadtuk az egyéb, más szervezetek (Fekete Bárány TE, Mecseki Mátrix Csoport, Pécs Városi Természetbarát Szövetség, Zöldgömb Sport Klub, Vásárosdombóért Egyesület) által a Mecsekben és a Dél-Zselicben rendezett teljesítménytúrákat is, melyek – hagyományosan – tovább színesítették a kínálatot. Köszönjük a rendezést minden szervezőnek!

 • Emléktúrák

2023-ban is megtartottuk a hagyományos emléktúrákat. Sajnos a Molnár István és a Horvát Adolf Olivér emléktúrák, melyeket eddig a Mecsek Egyesület rendezett, ez évben elmaradtak. A megtartott emléktúrák: Baranyai Aurél emléktúra (BMTSZ), Csokonay Sándor emléktúra (BMTSZ, Mecsek Egyesület), Dombay János emléktúra (Hosszúhetényi Turista Egyesület), Eperjesi Ernő emléktúra (Hétdomb TE), Horzsa Sándor emléktúra (Hétdomb TE), Jegenyés János emléktúra (HOTE), Jó szerencsét! – Bányász emléktúra (Hétdomb TE), Király László emléktúra (Hétdomb TE), Kiss György emléktúra (Szászvári Mocorgók SZE), Lafferton Henrik emléktúra (Hétdomb TE), Májki emléktúra (Szászvári Mocorgók SZE), Rockenbauer Pál emléktúra (BMTSZ, ill. Hétdomb TE), Takács Gyula emléktúra (BMTSZ), Skóciai Szent Margit emléktúra (Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub), Szent Borbála emléktúra (Hétdomb TE). Köszönjük a rendezőknek a túrák megszervezését!

 • Tájékozódási túraversenyek

Egykor nagy hagyománya volt a Mecsekben a tájékozódási túraversenyeknek, melyek az évek során fokozatosan megszűntek, mivel nem voltak vállalkozók egyesületek, ill. személyek a versenyek – nem kis feladatot jelentő – megrendezésére. Hegységünkben egyedül a paksi Demeter Egyesület néha ide „kihelyezett” Bakancsos Atom Kupa elnevezésű versenye adott lehetőséget azok számára, akik kedvelik a természetjárásnak ezt a formáját. 2023 az áttörés éve lehet: az előző évben végzett baranyai túravezetők egy lelkes csapata – a Demeter Egyesület szakmai támogatásával – március 25-én Pécsbányán megrendezte a második SaTöBbi Kupát (az elsőt ilyen néven még 2022-ben a túravezető-képző tanfolyam keretében rendezték a tanfolyam résztvevőinek). A verseny jól sikerült: „B”, „C”, „emelt C”és „kiránduló C” kategóriákban összesen 53 csapat versenyzett. Köszönjük a rendezést, a lelkes munkát, és bízunk a sikeres folytatásban (2024-ben már az újonnan alakult Mecseki Barangolók Társasága egyesület rendezésében)!

Itt kell még megemlítenünk a három pécsi tájfutó egyesület által februárban, a Fehér-kúti kulcsosháznál közösen rendezett „CSOMÓ-60” elnevezésű tájékozódási játékot, melyen több kategóriában indulhattak az érdeklődők, hogy 60 perc alatt a kihelyezett 60 pontból minél többet begyűjtsenek. Reméljük, hogy a tájékozódási túraversenyek ismét visszakerülnek szövetségünk állandó programkínálatába!

 • Jelvényszerző túramozgalmak

2023-tól a „Mecseki barangolások háztól házig” túramozgalom bélyegzőhelyinek gondozását Strasser Péter vette át Nagy Balázstól. Új bélyegződobozok kerültek kihelyezésre a Dombay-tónál és Orfűn a Mecsek Házánál. 2024-től szövetségünk – Winterwerger Péter baranyai túrázó alapötletére építve – új túramozgalmat indít „Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra Baranya vármegyei szakasza” elnevezéssel, melyben két új bélyegzőhely is szerepel: a Dél-Zselicben Nagymátén, illetve a Közép-Mecsekben az egykori Hársas kulcsosháznál. Mindkét helyre december folyamán kihelyeztük a bélyegzőket. A bélyegzőbobozok és bélyegzők felszerelésében közreműködtek: Futó László, Jancsi Attila, Nagy Balázs, Strasser Péter. Köszönjük!

A jelvényszerző túramozgalmaink teljesítőinek száma a 2022-höz képest (35 fő) valamelyest növekedett (39 fő). Vármegyénk természetjárói mellett vannak lelkes, az ország távolabbi vidékeiről érkező turisták is, akik e mozgalmak segítségével, illetve túráikat azokra szervezve járják a Mecseket, Baranyát, ismerkednek forrásainkkal, kulcsosházainkkal, kilátóinkkal stb. Decemberben már kiadtunk 13 db RPDDK szakaszjelvényt (ami januártól hivatalosan is meghirdetett túramozgalom, de az előzetes teljesítések bemutatását is elfogadtuk), így összesen 52 fő teljesített valamilyen jelvényszerző túramozgalmat.

A baranyai jelvényszerző túramozgalmak teljesítőinek száma 2023-ban:

Baranya kilátói: 3

Baranya legszebb templomai: 2

Baranyai várak: 2

Kincses Baranya: 0

Mecsek forrásai: 5

Mecsek turistája: 14

Mecseki barangolások háztól-házig: 8

Mecseki Zöldtúra: 5

Dél-Baranya Turistája: 0

Dél-Zselic Turistája: 0

RPDDK baranyai szakasz: 13

A megyei túramozgalmak igazoló füzeteit nagyrészt már honlapunkról töltik le a túrákra indulók, az országos túramozgalmak útvonalainak bejárásához szükséges füzeteket viszont továbbra is vásárolják szövetségünknél.

 

 • Természetjáró minősítések

A minősítések száma kritikusan alacsony lett ebben az évben:

Bronz fokozat: 1 fő (Hétdomb TE)

Ezüst fokozat: ----

Arany fokozat: 1 fő (Dráva TSE)

Valószínűsíthető, hogy azok, akiket még érdekelt az első három, viszonylag könnyebben megszerezhető fokozat (bronz-ezüst-arany), már elérték azokat, és ezután már nem tűzik ki célul, vagy nem tudják a felső kettő (érdemes-kiváló) fokozatot teljesíteni. Az egyesületek felelőssége is, hogy legalább a „bronz” fokozatot az új túratársaik teljesítsék, mert vélhetően túrázni jelentkeztek. Az első fokozat teljesítését ráadásul az egyesület is értékelheti és leadhatja, milyen szép meglepetés lenne egy közgyűlésen átadni! Látszana, hogy az egyesület odafigyel az új tagokra…

Továbbra is kérjük a szakosztályok/egyesületek vezetőit, hogy amennyiben tagjaik közül valaki elér „érdemes” vagy „kiváló” minősítési fokozatot – melyeket az MTSZ bírál el –, azt jelezzék szövetségünk felé is! Gratulálunk valamennyi, minősítést elért természetjáró társunknak a teljesítéshez! Köszönjük Jancsi Attilának a minősítések elbírálását, adminisztrálását!

 • Természetbarátok Klubja

A Természetbarátok Klubja 2023-ben is Scheitler Adrienn vezetésével működött, általában minden hónap első kedd délutánján (a nyári időszakot kivéve). Az érdeklődők az alábbi címekkel és témákban hallhattak-láthattak előadásokat és vetítéseket:

Ahol a fák is az égig érnek... – Útibeszámoló az USA-ból (Varga Jenő), Geocaching túrák (Nagy Balázs), A Mecsek föld alatti csodái (Zalán Béla), Hatvan forrás hatvan percben I-II. (Jovics Ibolya), A 2023-as Év madara – a barkós cinege (Wágner László), Zöld Sziget-Isten békéje, a PTE Botanikus kertje (Mánfai György), Erdők Hete alkalmából látogatás a MecseXplorer kiállításon (Balogh Bettina, Scheitler Adrienn), Egy hetes túra Torockó körül és a Padisban (Jancsi Attila), Pont 10 éve…– újra a Francia Caminon (Ignátkó Imre).

A szokásos évzáró túra és kulcsosházi beszélgetés ez évben a Mecseki Barangolók Társasága által szervezett nyílt túra keretében zajlott. A túra végén a Pécsbányai Közösségi Házban került sor kötetlen beszélgetésre, melyen a jövő évi tervekről is szó esett. Köszönjük az előadóknak a színes, érdekes előadásokat, valamint a programok résztvevőinek a megjelenést! Ezzel az évvel Scheitler Adrienn befejezte a Természetbarátok Klubja vezetését, ezúton is köszönjük a hosszú éveken át végzett kitartó munkáját! 2024-től a klub megújult formában folytatja a működését.

 

Technikai munkák

 

 • Kulcsosházak

Baranya vármegyében 5 kulcsosház üzemel tagszervezeteink kezelésében: a Mecsekben a Fehér-kúti kulcsosház (kezeli: POEÜ), a Kardos úti kulcsosház (kezeli: Ifjúsági Unió), a Vörösfenyő kulcsosház (kezeli: Hétdomb TE), a Dél-Zselic területén a Zrínyi kulcsosház (kezeli: Dél-Zselic TK), illetve az Ormánságban a Mailáthpusztai kulcsosház (saját tulajdonú házát működteti a Dráva TSE). A püspökszentlászlói Bazsarózsa kulcsosház (kezelője a Pécsi Vörös Meteor SK Természetbarát Szakosztálya) 2023-ban sem fogadott vendégeket, működése – tulajdonjogi kérdések miatt – egyelőre szünetel. Köszönjük egyesületeink tagjainak önzetlen munkáját, amit a kulcsosházak fenntartása, működtetése érdekében végeztek.

 • Turista útjelzések felújítása

2023-ban Baranya vármegye turistaútjain összesen 98,88 km hosszan festettünk, újítottunk fel útjelzéseket. Kisebb nyomvonal-módosítás történt a Dél-Zselicben Terecseny és Sasrét között a P ¢ jelzésen, Karácodfa és a K sáv közötti szakaszon a K ¢ jelzésen, illetve Baranyajenő és a Hármashatár között vezető P jelzésen (ez utóbbinál a P sávval fonódva haladó jelzésszakasz megszűnt, és a Pjelzést P ¢ váltotta fel). A Villányi-hegységben Diósviszlónál K+ jelzés egy K sávval fonódó szakasza megszűnt, a folytatása pedig az autóbusz-megállóig K ¢ -re változott. Mecsekerdő Zrt. Szigetvári Erdészet kérésére a Dráva TSE és a Dél-Zselic TK jelzésfestői felújították a Mozsgó és Almáskeresztúr, volt homokbánya között vezető Ezüsthárs tanösvény jelzéseit, valamint megkezdődött – a Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub kivitelezésében – a Skóciai Szent Margit emlékút jelzéseinek a felújítása. Néhány, gyakorlatilag nem járt utat, illetve feleslegesen fonódó jelzést megszüntettünk. A változásokat jeleztük a Cartographia Kft.-nek, a megfelelő térképi változások átvezetésére. A felújítási munkákat a Dél-Zselic Természetbarát Klub, a Dráva Természetbarát Sport Egyesület, a Hosszúhetényi Turista Egyesület (HOTE), a Pécsi Orvos-Egészségügyi Sportkör (POEÜ), a Tenkes Természetbarát Egyesület útjelzésfestői és segítőik, valamint a Baranyai-dombság területén Biki Endre Gábor végezték. Ezen kívül bekapcsolódtak – gyakorlati képzés keretében – az útjelző-vezetői tanfolyam hallgatói.

A jelzésfestés nagyrészt a Magyar Természetjáró Szövetség támogatásával valósult meg.

Az útjelzések felújításában részt vettek:

Baranyai-dombság területén: Biki Endre Gábor

Dél-Zselic TK: Fogaras Csaba, Németh Nikolett, Strasser Éva, Strasser Péter

Dráva TSE: Gida Tibor, Jancsi Attila, Király Zsuzsanna, Krifka Lászlóné, Romvári Tibor, Stiksz Zsuzsika

Hosszúhetényi Turista Egyesület (HOTE): Banga Sándor, Fejes Eszter, Gálicz Marika, Katona Zsanett, Kláricsné Kemler Viola, Kovács Hajnalka, Polyák Lívia, Rostásiné Kürti Melinda, Takács Ferenc, Takács Judit, Takácsné Király Judit, Ungvári László

Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub (PTKK): Rostás László, Simon Szilvia, Varga Péter, Vasas László

Pécsi Orvos-Egészségügyi Sportkör (POEÜ): Angster Gábor, Balázs Katalin, Nagy Balázs, Ortmanné Ajkai Adrienn, Pfeiffer Zsuzsanna, Rácz Eszter, Rácz Róbert, Tóth Zsolt

Tenkes TE: Andrasek Csaba, Andrasekné Dávid Erika, Balog Árpád, Dukai Tibor, Hargitai Hunor, Hargitai László, Hodics Mária, Pálinkás István, Ujságh Zsolt

Útjelző-vezető képzés keretében: Bérdi Kata, Both Viktória, Hegedűs Zoltán, Kuttor Eszter, Máthé Tamás, Ortmannné Ajkai Adrienn, Polgár Tamás, Rácz Róbert, Rácz Eszter, Varga Ágnes

Köszönjük valamennyiük munkáját!

 

Útjelzés festések/felújítások 2023-ban

Turista-
jelzés

Turistaút útvonala

 

Útvonal
hossza

(km)

Felújítást végző egyesület

Nyugat- és Közép-Mecsek

K sáv

volt IV-es bányaüzem, P sáv elágazás – Abaliget, Denevér tanösvény elágazás

5,79

Dráva TSE

K „bélyegző”

K sáv elágazás (Abaliget) – cseppkőbarlang

0,04

Dráva TSE

K▲

volt IV-es bányaüzem, P sáv elágazás – K sáv elágazás (K sávval fonódó szakasz)

0,85

Dráva TSE

S sáv

K sáv elágazás – Abaliget, barlang (K sávval fonódó szakasz)

0,91

Dráva TSE

K ¢

K sáv-S sáv elágazás – Abaliget, barlang (K-S sávval fonódó szakasz)

0,55

Dráva TSE

K▲

Cserkút, autóbusz-forduló – Jakab-hegy, K sáv elágazás

2,73

Dráva TSE

P ¢

Cserkút autóbusz-forduló – K▲ elágazás (K▲-gel fonódó szakasz)

0,54

Dráva TSE

K+

Árpádtetőtől D-re, Bányász emlékút elágazás – Hősök tere autóbusz-forduló

1,10

Dráva TSE

K▲

Kövestető, K sáv elágazás – Kövestető-kilátó

0,59

Dráva TSE

P sáv

Kantavári-forrás elágazás – Z sáv (Petnyák) elágazás

3,65

POEÜ

P+

Kantavári-forrás elágazás – Rábay-fa (P sávval fonódó szakasz)

0,84

POEÜ

K˜

Kánya-forrás – P sáv elágazás (P sávval fonódó szakasz)

0,27

POEÜ

P ˜

P sáv elágazás – Sziklás-forrás

0,01

POEÜ

P sáv

Kőlyuk – 66-os főút, Kőlyuki Betérő – Sikonda, Fürdő u.-Tölgyfa u. elágazó

4,82

POEÜ

Z sáv

P sáv elágazás, Sikondától D-re – Sikonda, Fürdő u.-Tölgyfa u. elágazó (P sávval fonódó szakasz)

1,72

POEÜ

Z sáv

Lapis, Z▲Z˜ elágazás – Éger-völgy, parkoló

3,84

POEÜ

K+

Ürög felső a.m. – Éger-völgy, parkoló (Z sávval fonódó szakasz)

0,54

POEÜ

S+

Lapis – Melegmányi út (műút), Z sáv elágazás

0,42

POEÜ

S▲

Pálosok – Mecsek kapu – Roboz-pihenő – Misinai műút (Szigriszt-kereszt alatt)

2,23

Dél-Zselic TK

Z+

Pálosok – Mecsek kapu – S▲ elágazás (S▲-gel fonódó szakasz)

0,40

Dél-Zselic TK

P▲

Mandulás – Misina, S sáv elágazás

1,32

Dél-Zselic TK

Z˜

Pécsbányatelep, autóbusz-forduló – Z+ elágazás

1,36

Dél-Zselic TK

Összesen:

34,52

 

Kelet-Mecsek

K sáv

Kövestető, parkoló – Kisújbánya – Óbánya – 6-os sz. főút

18,90

HOTE

K
„bélyegző”

K sáv elágazás – Vargánya-tanya erdei táborhely (Zobákpuszta)

0,06

HOTE

S+

Zobákpuszta, műút elágazás – K sáv elágazás (K sávval fonódó szakasz)

0,43

HOTE

S+

Csurgó – Hidasi-völgy, K sáv elágazás, (K sávval fonódó szakasz)

0,30

HOTE

Z sáv

Hidasi-völgy bejárat, K sáv elágazás – Szürke-rét, K sáv elágazás

0,25

HOTE

K˜

K sáv elágazás – Szürke-forrás

0,10

HOTE

K+

Kisújbányai műút, K sávval fonódó szakasz

0,16

HOTE

Z▲

Miske-tető – Kisújbánya (K sávval fonódó szakasz)

0,59

HOTE

K■

Kisújbánya, központ – K sáv elágazás (K sávval fonódó szakasz)

0,82

HOTE

Z+

Óbánya területén (K sávval fonódó szakasz)

0,79

HOTE

Z „bélyegző”

Dombay-tó, Z+ elágazás – Zengő Ifjúsági Tábor

0,09

Dráva TSE – Dél-Zselic TK

 

Skócaiai Szt. Margit emlékút szakasz: erdészeti műút leágazás Pécsváradtól É-ra – Ötös úti kunyhó

4,02

PTKK

 

Összesen

26,51

 

Dél-Zselic

K˜

K+ elágazás – Aligvár-forrás

0,23

Dráva TSE – Dél-Zselic TK

K■

Sasrét vadászkastély, P■P+ elágazás – K+ elágazás

2,02

Dráva TSE – Dél-Zselic TK

P■

Terecseny, volt vasúti megálló, P sáv (DDP) elágazás – Sasrét, kisvasúti megálló, P+ elágazás

3,70

Dráva TSE – Dél-Zselic TK

K+

Terecseny, autóbusz-forduló – P■K+ elágazás

0,68

Dráva TSE – Dél-Zselic TK

K■

Szentkatalin – K sáv (RPDDK) elágazás

2,09

Dráva TSE – Dél-Zselic TK

P▲
P■

Baranyajenő – Hármashatár
P sáv elágazás (jelzésváltozás!)

2,73

Dráva TSE – Dél-Zselic TK

 

Mozsgó, Szent-kút – László-forrás, volt homokbánya („Ezüsthárs” tanösvény)

7,42

Dráva TSE – Dél-Zselic TK

Z˜

László-forrás, volt homokbánya – László-forrás

0,08

Dráva TSE – Dél-Zselic TK

 

Összesen

18,95

 

Villányi-hegység

S sáv

Túrony autóbusz megálló – Csukma kereszt, P sáv elágazás

11,77

Tenkes TE

K sáv

Lokátoros út, S sáv elágazás – útjelző tábla (S sávval fonódó szakasz)

0,77

Tenkes TE

K■

Diósviszló, Petőfi u. (K sáv elágazás) – Diósviszló autóbusz-megálló (új jelzés a K+ helyett)

0,37

Tenkes TE

 

Összesen

12,91

 

Ormánság

Z sáv

Tésenfa – Drávacsehi, buszforduló

4,20

Dráva TSE

 

Összesen

4,20

 

Baranyai-dombság

Z sáv

Lankás-dűló (K elágazás) – Törökvári-pihenőhely (K L elágazás)

1,90

Biki Endre Gábor

 

Összesen

1,90

 

BARANYA VÁRMEGYE ÖSSZESEN

98,88

 

Útjelzés megszüntetések

Nyugat-Mecsek

 

K■

Orfűi elágazás autóbusz-megálló –
Gubacsos kulcsosház

0,50 km

Kelet-Mecsek

 

K˜

K+ elágazás – Fodorgyöpi-kút

0,27 km

Észak-Mecsek (Baranyai-hegyhát)

 

Z +

Alsómocsolád, autóbuszforduló – alsómocsoládi országút – Rigac Jancsi emlékoszlop – Erdészház – Somlyó-tető – Vaskapu, Z sáv elágazás

7,50 km

Dél-Zselic

 

P▲

P sáv elágazástól délre – Hármashatár (P sávhoz vezető, ill. azzal fonódó szakasz)

1,34 km

 

Z■

Magyarlukafa, bejárati út am. – Szerenkei-erdő, Z sáv elágazás

5,30 km

Villányi-hegység

 

K+

Diósviszló, központ – K sáv-Kelágazás

0,31 km

Baranya vármegye összesen

15,22

 

 

Források, emlékhelyek gondozása, egyéb munkák

 

A Mecsekben a források karbantartását, felújítását, a turista emlékhelyek gondozását 2023-ban is első­sor­ban a Mecsek Egyesület Munka Osztálya végezte, Baumann József vezetésével. Az alábbiakban Baumann József összegzésében ismertetjük a munkákat.

A Mecsek Egyesület 1993 évi újjáalakulása óta, 30 éve szervezzük és végezzük a mecseki források és emlékhelyek ápolását, újjáépítését, 2004 évig a Természetjáró Osztály, majd később a Munka Osztály elnevezéssel. Munkánkat természetjáró egyesületek, iskolák és magánszemélyek segítik. Az elmúlt harminc év alatt igyekeztünk, hogy lehetőségeink szerint minél jobb állapotban legyenek az erdei források, emlékhelyek. Munkánkat segítették a Mecsekerdő Zrt., a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, a Biokom Kft. és a Mecseki forrásvédnökök. Köszönet mindazoknak, akik munkánkat az elmúlt évtizedekben kitartóan segítették!

A téli madáretetések után a tavasz beköszöntével megkezdődtek a Mecseki forrásvédnökök munkái. A források ellenőrzését és tisztítását túráik során szükség szerint elvégezték egész évben. Munkájukról rövid beszámolót és fotót küldtek rendszeresen. 2023-ban a felsoroltak végeztek bejelentett munkát: Kámi Róbert, Hírth István, Ujfalusi Máté, Oroszné Kovács Krisztina és diákjai – Pécsi Jókai Mór Ált. Iskola, Balog Ágota és diákjai – Zsolnay Vilmos Technikum, Láng Ferenc, Balotai Gergely, Kusz Mária, Farkas Ádám, 47. (P.C.F) Szent László király cserkészcsapat VI. Cserkészkerület Benkő Csaba csp., Faludi Péter csph., Bende Judit csph. A Hosszúhetényi Turista Egyesület vezetőjének, Takács Ferencnek kérésére megmutattam a források tisztításának munkamenetét.

Az Ordas tanya környékén a madárodúk tavaszi ellenőrzését, tisztítását, a téli időjárás beálltával a madarak rendszeres etetését végeztük.

Emlékhelyek felújítása 2023-ban: Petőcpusztán a kápolnabelső és a történetét bemutató olvasóállvány teljes felújítása, és ötödik alkalommal a mise és búcsú megrendezése. Temmert Csaba, Temmert Csabéné, Baumann József, Baumann Józsefné szervezték, és rendezték. A Magyarok kunyhója emlékoszlop és pihenőpad felújítása, a Tripammer-fa emlékoszlop felújítása, a Madárodú emlékhelynél a bokrosodott részek tisztítása, emléktábla felújítása. Előadás a Mecsek Egyesület Ötórai beszélgetések programjában a mecseki forrásokról, építőiről és a forrásvédnökökről. Hasonló előadás megtartása az Ifjúsági Unió Pécs felkérésére, Baumann József előadásával.

Köszönjük mindenki munkáját, aki hozzájárult a Mecsek hegység és környezetének megóvásához, szépítéséhez. Köszönjük a szorgos munkát azoknak a névtelen segítőinknek is, akik kirándulásaik alkalmával kitisztították a források előterét, összeszedték a szemetet és óvták környezetünk tisztaságát!

Végezetül megköszönjük valamennyi természetbarát társunknak és külső segítőinknek a munkáját, akik bármilyen módon – természetjáró programok, események szervezésével, a rendezvényeken való közreműködéssel, különböző munkák elvégzésével, illetve a tevékenységükről szóló írások, beszámolók közzétételével – hozzájárultak ahhoz, hogy szövetségünk a 2023-as évről is tartalmas, sokszínű beszámolót készíthetett, híven hagyományainkhoz és a baranyai természetjárás országosan is elismert hírnevéhez.

 

Pécs, 2024. január 4.                                                                   Baranya Megyei Természetbarát Szövetség Elnöksége