facebook_page_plugin

Gránit-forrás

A forrás az elmúlt évtizedek során elhanyagolttá vált vize nem iható. A forrás teljes felújítására a tervek elkészültek és várhatóan 2015 évben a Gemencerdő Zrt. felújítja.

A forrás a szálkőzet feletti gránitmurvában és annak fedőjét alkotó löszös sávban összegyűlt vízből léphet ki. Vagyis talajvíznek minősül a víztípus. Rés- és hasadékvízként csak szálkőzetből történő kilépés esetén lehetne tekinteni, de az nem ilyen környezettel rendelkezhetne. A forrás utánpótlása a csapadékvízből lehetséges. A talajvíz megjelenése a pleisztocén korú fedősávból (víztartók: gránitmurva, kőzettörmelékes lösz, lösz, stb.) ered.

granit forras