facebook_page_plugin

Pacsirta-forrás

A forrást Pécsett a Pacsirta utcában találjuk. A fakadási hely a jelenlegi kifolyási helytől kb. 40 m-re van. Az árok szélén egy vastag csőből folyik ki a víz, táblája nincs. A werfeni (szeizi) palák mintegy 15-50 liter/perces vízhozamú forrása a bővizű Pacsirta-forrás. Felette két jelentéktelenebb forrás is található: a Szent Anna-forrás és a Csoronika-forrás. A forrásokból táplálkozó patak a 400 ágyas klinika területén keresztül a Szigeti városrész felé gravitál. Ma már a rövid felső szakasza kivételével teljes egészében csatornázott. Eróziós törmelékkúpja jelentéktelen. Az említett források egyértelműen a Mecsekalja tektonikus zóna jelenlétéhez kötődnek. Korábban a környék vízellátásában is hasznosították őket, de a nyomóvezeték kiépítésével ezen szerepük megszűnt. A tábla szerint nem ivóvíz. 

GPS 46° 4,687' 18° 12,138'
 
pacsirta forras