facebook_page_plugin

Beszámoló 1999

Beszámoló a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség 1999. évi tevékenységéről

 

 1. Szövetségünk működése

 

        Taglétszám, működés

 

1999-ben szövetségünknek 45 tagszervezetben 1600 tagja volt, ez a szám az előző évekéhez hasonló, de kismértékű növekedést mutat (1997: 1526 fő, 1998: 1561 fő). Továbbra is tapasztalható némi "fluktuáció" a tagszervezetek körében: az előző évi tagjainkból néhányan nem érvényesítették tagságukat 1999-re, viszont ismét vannak újabb tagszervezeteink is. Így: Büdöskút barátai, Apáczai Nevelési Központ "Zengő Vándortábor", Mezőszél u. Általános Iskola, Pécsbányatelepi Általános Iskola (pécsi szakosztályok), ill. az Egyházasharaszti Általános Iskola és a Görcsönyi Általános Iskola. Külön örülünk az iskolás szakosztályok jelentkezésének, reméljük, hosszú távon körünkben tudhatjuk őket.

 

Szövetségünk és annak elnöksége az éves program- és munkaterv alapján végezte tevékenységét. A Baranya Megyei Önkormányzat épületében (Pécs, János u. 22). dolgoztunk, elhelyezésünk díjmentes, munkánkhoz a tárgyi, személyi és anyagi feltételek biztosítva voltak. Az évi rendes közgyűlést februárban tartottuk a Szivárvány Gyermekházban. Az elnökség az év során hat alkalommal ülésezett, a napirenden az aktuális témák mellett többek között a közgyűlés előkészítése, a 2000. évi programok tervezése, a jövő évi orfűi országos találkozó (Gyalogtúrázók és Turistadalosok Országos Találkozója) szervezőbizottságának megalakítása, a találkozó programjának kidolgozása, valamint pályázatok készítése szerepelt.

 

 • Kapcsolataink más szervezetekkel

 

1999-ben is több szervezettel működtünk együtt. Így ismét elsőként kell említenünk a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetségét, mely a pénzügyi-gazdasági munkát végezte, illetve a Baranya Megyei Közgyűlés Sport Csoportját, mely az adminisztratív munkát segítette. Hagyományosan jó kapcsolataink vannak Baranya Megyei Közgyűlésének elnökével, dr. Kékes Ferenc úrral, Bokor Béla alelnök úrral és Szőke Attila elnöki referens úrral, a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyonkezelő Szervezetével, elsősorban Stráhl Ferenc hivatalvezetővel; a Polgári Védelem Megyei Parancsnokságával, Kovács Lajos parancsnok úrral; a Mecseki Erdészeti Rt.-vel és személy szerint Káldy József vezérigazgató úrral, valamint a különböző erdészetekkel (elsősorban az árpádtetői, a kárászi, a hetvehelyi és a szigetvári erdészetekkel és vezetőikkel: Pap Kálmán, Szőnyi János, Fekete Miklós és Könyves Kálmán igazgatókkal). Az erdészetek több területen, illetve több féle tevékenységgel segítik a baranyai hegyvidéki területek turisztikai fejlesztését (utak tisztítása, esőházak, erdei pihenők létesítése, források foglalása, karbantartása, különböző anyagok biztosítása a kulcsosházak körüli munkákhoz stb.). Egyre intenzívebbé és tartalmasabbá válik az együttműködés a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal (személy szerint dr. Iványi Ildikó igazgatóval, Nagy Gábor és Wágner László tájegységvezetőkkel, Tóth István Zsolt és Dudás György természetvédelmi őrökkel): az igazgatóság munkatársai tájékoztató, ismeretterjesztő előadásokat tartottak a túravezetőknek, természetbarátoknak, engedélyezték és segítették a fokozottan védett területekre vezető túrák lebonyolítását, iránymutatásokkal segítették a védett területeken átvezető turistautak felújítását, közreműködtek a Mecsek turistatérkép lektorálási munkáiban, kijelölték a Pécsi Túrakerékpáros Klubbal együttműködve a védett területeken átvezető kerékpárutakat - hogy csak a legfontosabb területeket említsük. Szövetségünk az éves rendezvénynaptárát egyeztette az igazgatósággal, és - a törvényi előírásoknak megfelelően - a védett területeket érintő programokat engedélyeztette. Nyugodtan állíthatjuk, hogy Baranyában a természetbarátok és a természetvédők teljes összhangban, egymást segítve dolgoznak, kölcsönösen figyelembe véve egymás érdekeit.

 

Munkánkat segítette a Baranya Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete Kucsanda Ibolya igazgatóhelyettes és Koszta Zsuzsa, a Palatábla c. kiadvány szerkesztője révén, akik közreműködésével a Palatábla újságon keresztül az iskolás korosztálynak szóló programjaink (Madarak és Fák Napja túra, "A Mecsek forrásai" túramozgalom, ifjúsági turisztikai találkozók, Pécs Városismereti verseny stb.) kiírásait a megye összes általános és középiskolájába el tudtuk juttatni.

 

Valamennyi együttműködő szervezet segítő munkájáért ezúton is köszönetet mondunk.

 

 • Természetbarát kapcsolatainkról

 

Napi rendszeres szakmai kapcsolatban álltunk a Magyar Természetbarát Szövetséggel, elsősorban Szabó Imre főtitkárral, Pálmai Vencel és Kalmár László titkárokkal és Bognár Mária gazdasági vezetővel. A Baranya megyei természetbarátok 1999-ben is közvetlenül képviseltették magukat mind a Magyar Természetbarát Szövetség elnökségében (Baronek Jenő), mind a Természetjáró Fiatalok Szövetsége elnökségében (Strasser Péter). A szomszéd megyék közül a Tolna Megyei Természetbarát Szövetséggel - s személy szerint elsősorban Dománszky Zoltán elnökkel - szinte napi kapcsolatban álltunk, a Somogy megyei természetbarátokkal viszont kevésbé volt intenzív az együttműködés. Ennek fő oka valószínűleg az év során bekövetkezett kétszeri elnökváltozás, mely nyilván nem tette lehetővé a folyamatos munkát. Megtettük az első lépéseket egy távlati, rendszeres regionális (dél-dunántúli) együttműködés kialakítására, ennek első mozzanata a Majláthpusztán megrendezett természetbarát találkozó volt, a következő pedig vélhetően a 2000. évi Gyalogtúrázók és Turistadalosok Országos Találkozója lesz Orfűn, ahol a dél-dunántúli megyék természetbarát szövetségei külön-külön is bemutatkoznak. Tervbe vettük a három megye (Baranya, Somogy, Tolna) regionális szövetségének megalakítását.

 

 • Sajtó és propaganda

 

Szövetségünk munkája úgy lehet eredményes, ha céljainkat és programjainkat ismertté tudjuk tenni. Örömmel mondhatjuk el, hogy 1999-ben az előző évekhez képest jóval több tudósítást olvashattunk, hallhattunk és láthattunk szövetségünkről, rendezvényeinkről. A teljesség igénye nélkül álljanak itt a legfontosabb médiák - melyek a legtöbbet tudósítottak és a legtöbb információt továbbították - a szerkesztőkkel: Mecsek Híradó (Strasser Péter), Természetbarát Híradó (Kalmár László), Új Dunántúli Napló (Pauska Zsolt főszerkesztő, Horváth László és dr. Dunai Imre újságírók), Pécsi Rádió (Kovács Zoltán, Kis Tünde), Pécs TV (Kismányoki Károly, Tomek Noémi), Magyar Televízió Körzeti Stúdiója (Hárságyi Margit), Déli Extra (Csefkó Judit), Pécsi Hét (dr. Bálint József, Bebessi Károly), Fordan-Zengő Rádió (Komor István, Szebeni János, Páli Márta),

 

Néhány szó még külön a Mecsek Híradóról: a legjobb kritika, amikor a hónapok első keddjein már jóval a Túravezetők Klubjának 17 órai kezdése előtt turistatársaink közül többen jönnek a Híradóért, várják a "még nyomdameleg" újságot. A Híradót igyekszünk úgy szerkeszteni, hogy az egyúttal a baranyai természetjárás "krónikája" is legyen. Az újság népszerű a baranyai természetbarátok körében, akik nem csak olvassák azt, de egyre többen küldenek is hosszabb-rövidebb írásokat. Érdekességképpen álljon itt az 1999. évi "szerzők" névsora: Baronek Jenő, Baumann József, Benczes Gábor, B. Horváth Csilla, Bota János, Börcsök György, Budán Eszter, Dománszky Zoltán, Geisz Ferenc, Herke Szabolcs, Keczeli Vilmosné, Kiss Lajos, dr. Koncz Eszter, Kovács Szabó János, dr. Lakatosné Novotny Sarolta, Nagy Gábor, Navratil Géza Márton, Némethné Grosszmann Éva, Őri Zsuzsanna, Pálinkás István, Papp Csaba, Rácz János, Raub Bálintné, Rónoki Eszter, Strasser Péter, a PTTE Nyugdíjas Szakosztálya, valamint a "Baranyai természetjárók arcképcsarnokának" rajzolója, Plaszauer István. Köszönjük valamennyi írást, s továbbra is várjuk "szerzőink, tudósítóink" cikkeit, hogy a Mecsek Híradó minél szélesebb körben tájékoztasson, érdekes és színes legyen!

 

 1. Részletesen az egyes tevékenységi területekről

 

 • Versenyek

 

Az elmúlt évben a szövetségünk által rendezett négy tájékozódási túraverseny (Tavaszi Kupa, Csellengő Kupa, Tubes Kupa, elSant Őszi Kupa) a hagyományoknak megfelelően színvonalasak voltak. A résztvevők összlétszáma az előző évihez hasonló volt (a négy versenyen 299 csapat közel 850 fővel indult). A Csellengő Kupán és az elSant Őszi Kupán a résztvevők száma némileg növekedett, míg a Tavaszi Kupán és a Tubes Kupán enyhe csökkenés mutatkozott. A legtöbb induló a Tavasz Kupán volt. (369 fő). Kategóriánként az A50, A 60 és C kategóriákban nőtt, a B-ben pedig csökkent az indulók száma, míg az A és A36 kategóriákban a létszám jóformán változatlan volt. A két kisebb versenynél a részvételi arányon nagyot javított, hogy már azok is szerepeltek az országos bajnoki futamok sorában. Az indulók közül ki kell emelni a komlói 501-es Szakképző Iskolát, a komlói Kenderföldi Általános Iskolát, a Dombóvári Gimnáziumot, a Kaposvári Katolikus Gimnáziumot, a Sellyei Általános Iskolát és a JPTE Tanárképző Karát, ahonnan a tanárok és a kísérők mind több diákot, hallgatót hoznak el a versenyeinkre. Sajnálatos, hogy számos általános- és középiskola nem tud (vagy nem akar) szervezetten csapatokat indítani - itt főleg pécsi iskolákra gondolunk, amelyeknek helyben lenne a verseny.

 

A szövetség versenyei mellett több más verseny is színesítette az éves programot, így a Mindszentgodisai Általános Iskola "A Zselic csücskében" versenye, a Baranya Megyei Szabadidősport Szövetség "Zselic-Triász Kupa" versenye, a Pécs Városi Természetbarát Szövetség "Madarak és Fák Napja" versenye, melyeken főleg általános iskolások vettek részt, valamint az 501. Szakképző Intézet "Csizmazia Kupa", és a Pollack Mihály Szakközépiskola "Pollack Kupa" versenye, főként középiskolások részvételével. Külön kell szólni a hagyományos Pécs Városismereti Versenyről, melyen 1999-ben a pécsi belváros északi része volt a téma, és amelyen 76 csapat indult. Meg kell még említeni két helyi szervezésű versenyt: a Sellye Városismereti Versenyt (a Sellyei Természetjárók rendezésében), valamint az "Ismered Komlót?" városismereti versenyt a komlói Kenderföldi Általános Iskola természetjáróinak rendezésében. Mindkét verseny érdemes lenne nagyobb nyilvánosságra.

 

 • Találkozók

 

Július 23-25-ike között Majláthpusztán rendezte meg szövetségünk és a Dráva Természetbarát SE a Kisszentmártoni Önkormányzat közreműködésével az 1989-ben "újjáélesztett", s megyeiből immár regionálissá bővült természetbarát találkozót, melyen Baranya, Bács-Kiskun, Somogy és Tolna megye természetbarátai vettek részt. A tábor vezetője Gida Tibor volt. Elmondhatjuk: az 1998-as újraindítás sikeres volt, és 1999-ben Majláthpusztán, gazdag programmal egy szép természetbarát hagyomány folytatódott megyénkben.

 

Baranya megye mindkét országos ifjúsági találkozón képviseltette magát. Az Egerben megrendezett Természetjáró Gyerekek Országos Találkozóján (TEGYOT) a komlói Kenderföldi Általános Iskola természetjárói az összesített rangsorban hatvan csapatból hetedikek lettek, az éjszakai túraversenyen pedig ötödik helyezést értek el. A Természetjáró Diákok Országos Találkozóján (TEDOT) megyénket a PITE csapata képviselte.

 

 • Nyílt túrák

 

A szakosztályok, egyesületek saját túraprogramjai mellett jelentősek a nyílt túrák, melyeket a programfüzet és a Mecsek Híradó mellett a médiákon keresztül is meghirdetünk, alkalmat teremtve ezzel a nem szervezett természetjáróknak és bárki más érdeklődőnek a túrázásra, a természetbarátok és a természetjárás megismerésére. Az év során a tervezett 37 nyílt túrából 34 valósult meg, átlagosan 20 fő körüli résztvevővel, mely évek óta szokásos létszám. A túrákon ismét több új tag vett részt, akik nagy része többször is eljött. A túrák jó hangulatúak voltak; nagy részük a Mecsek különböző tájaira vezetett, de voltak a Zselicbe, a Villányi-hegységbe és a Geresdi-dombság területére vezető túrák is. Harmincnál több résztvevő volt a következő túrákon: Abaliget-Éger-völgy (január 16-án, 35 fő, túravezető: Lakatosné Novotny Sarolta); Jakab-hegy (január 23-án, 47 fő, Baranyai Rudolf); "Hellényi Miksa" emléktúra (február 21-én, 40 fő, Jakab Ferencné); "Csokonay Sándor" emléktúra (március 20-án, 52 fő, Kiss Lajos); "Írisz túra" - Villányi-hegység (május 30-án, 44 fő, Tollas Tibor); Mélyvölgy - Petnyáki-völgy (július 31-én, 36 fő, Varga István).

 

1999-ben nyílt túrákat vezettek: Baranyai Rudolf, Baronek Jenő, Baumann József, Becze László, Börcsök György, Budai Jánosné, Csanádi Imre, dr. Gundrum Károly, Gőbölös István, Iván Attila, Jakab Ferencné, Kaszás Károlyné, Kazal György, Kiss Lajos, dr. Koncz Eszter, Kovács János, Köntis Katalin, dr. Lakatosné novotny Sarolta, Lengyel Zoltánné, Marton József, Márton Zoltán, Németh Ferenc, dr. Novotny Iván, Rácz János, Rónaky Gizella, Tollas Tibor, Varga István,

 

 • Teljesítménytúrák

 

Szövetségünk hagyományos teljesítménytúráit 1999-ben is megrendeztük, a Tenkes 40-et kivéve (mely elmaradt, mivel a Siklósi Tenkes TE - bár előzetesen vállalta - a túrát nem rendezte meg. Jövőre azonban már újból lesz "Tenkes 40", a Dráva TSE rendezésében). Legnagyobb létszám ez évben is a Mecsek 15, 30, 50 túrákon volt, ahol a három távon összesen 512-en indultak, ebből 157-en az 50 km-es, 219-en a 30 km-es és 136-an a 15 km-es távon. A túra útvonala a Keleti-Mecsekben vezetett, s az indulók többsége (60%-a) nem pécsi volt. Sikeres volt a PITE 30, 2x100 km Baranyában kerékpáros túra, valamint a Dél-Zselicben rendezett Papi pipa 30 teljesítménytúra is, mely ez évben új útvonalon vezetett, s Ibafától Sasrét érintésével Terecsenyben ért véget. Az új útvonal elnyerte a résztvevők tetszését, így jövőre is ezen vezet majd a túra. A teljesítménytúrákat a Mecseki Kóborlók szakosztály, a Pécsi Ifjúsági Természetbarát Egyesület, a Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub és a Dél-Zselic Természetbarát Klub rendezte, valamennyit színvonalasan. A természetvédelmi területeket is érintő túrák útvonalát a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal egyeztették és engedélyeztették a rendezők.

 

 • Tanfolyamok, túravezetőképzés

 

Az év során szövetségünk három bronz jelvényes túravezetői tanfolyamot hirdetett, ebből kettőt tudtunk indítani. Az elsőre tíz fő jelentkezett, közülük négynek sikerült a vizsgája, három fő kimaradt, egy a vizsgáit megszakította, kettőnek pedig a gyakorlati vizsgája volt sikertelen, ők egy későbbi csoporttal vizsgázhatnak újból.A másodikon, melyet egyetemistáknak indítottunk, 60 fő kezdte el a tanulást; ez a tanfolyam még tart, s a hallgatók vizsgázása folyamatos. Eddig 15-en végeztek eredményesen. A harmadik tervezett tanfolyamot érdeklődés hiányában nem tudtuk indítani. A tanfolyamokat Börcsök György szervezte.

 

 • Túravezetők Klubja

 

A Túravezetők Klubja vezetését januárban Börcsök György vette át dr. Lakatosné Novotny Saroltától. Az éves programot a tagsággal egyeztetve állította össze, sikerült nagyon jó témákat választani és előadókat felkérni. Februárban Rónaki László a Barlangok világáról címmel tartott vetítéssel egybekötött előadást. Márciusban Lantos Tamás mutatta be Afrika természetvédelmét egy izgalmas előadás keretében, sok-sok képpel illusztrálva. Áprilisban Kalmár László, a Magyar Természetbarát Szövetség titkára Csehországi homokkő c. diavetítését láthatták az érdeklődők, illetve különleges élményt jelentett a Francsics Ferenc túratársunk által a Pécsbányai Arborétumba szervezett látogatás. Májusban a Gemenci erdőről tartott ismertetőt Szarvas Pongrác, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság gemenci természetvédelmi őre, júniusban pedig Börcsök György előadása hangzott el Pécs barokk és rokokó építészetéről. A nyári szünetet követően szeptemberben Wágner László, a Duna-Dráva Nemzeti Park tájegységvezetője tartott ismertetőt az Ormánságról. Októberben Tillai Gábor vetített, és ebben a hónapban rendezte meg a klub a hagyományos autóbuszos kirándulását, ez évben a Balaton-felvidékre. A kirándulás programjában a következő látnivalók megtekintése szerepelt: Tihany, a Hegyes-tű, a szentbékkállai kőtenger, a Szentgyörgy-hegy, a szigligeti vár, valamint a balatonedericsi Afrika Múzeum. A kirándulás nagyon tetszett a résztvevőknek, Lengyel Zoltánné túravezető társunk szavait idézve: "ez a kirándulás egy évre feltölti és erőt ad neki a következő időszakhoz". Novemberben Nagy Gábor, a Duna-Dráva Nemzeti Park tájegységvezetője tartott élménybeszámolót Szlovéniáról, míg decemberben Dudás György, a nemzeti park természetvédelmi őre a Villányi-hegységet mutatta be.

 

A következő évben Börcsök György klubvezető az előadások témáinak kibővítését, s a vetítések mellett más, a túravezetők számára fontos ismeretterjesztő előadásokat is tervez, így például: talaj és talajvédelem, hazánk flóratartományai, régiónk növényzete, gyógynövények, a csontritkulásról.

 

 • Természetjáró minősítések

 

Az év során összesen 70 természetjáró minősítést értek el a baranyai természetbarátok, ebből 33 bronz, 28 ezüst és 9 arany fokozatú. A minősítésekkel kapcsolatos adminisztrációt Plaszauer István sporttársunk végezte.

 

 • Ifjúsági természetjárás

 

Szövetségünk 1600 fős tagságából 1038 az ifjúsági tag, ami 65 %-os arányt jelent. Az 1038 főből 495 azoknak a száma, akik iskolai természetjáró csoportokban, szakosztályokban igazolt természetjárók, a többi tanuló valamelyik más egyesület, szakosztály tagja. Összesen 18 iskolában működik természetjáró csoportunk; ezzel a számmal továbbra sem lehetünk elégedettek, bár rendezvényeinken igen nagy számban vesznek részt fiatalok.

 

Két túramozgalom volt az év során, melyet kifejezetten az iskolás korosztály számára hirdettünk. Így a "Bakancsra fel!", melyet 1998-ban indítottunk, s 1999-ben kb. 120-an fejezték be, és az ez évben - immár másodszor - meghirdetett "A Mecsek forrásai" túramozgalom, melyre szintén kb. 120-an neveztek. Megyénket mind a TEGYOT-on, mind a TEDOT-on képviselték a fiatalok. A Természetjáró Fiatalok Szövetsége országos természetjáró és természetismereti vetélkedőjébe Baranyából hat településről kapcsolódtak be, szövetségünk tagjai közül a mindszentgodisai, a sellyei és a komlói iskolások. A versenyen 146 csapatból a komlói Kenderföldi Általános Iskola természetjárói a 4. helyezést érték el.

 

Szokásunkhoz híven most is ezúton köszönjük meg azoknak a tanároknak, nevelőknek a munkáját, akik foglalkoznak a természetjárás ügyével, ennek keretében bekapcsolódnak tanítványaikkal a szervezett természetbarát mozgalomba, s szövetségünkhöz csatlakozva vezetik az iskolai, ifjúsági természetjáró csoportokat, szakosztályokat: Adorján Rita, Börcsök György, Csonka Miklósné, Gátszeginé Scheitler Adrienn, Gyenis Ilona, Hardi András, Iván Attila, Kabai Józsefné, Kevy Albert, Nagy Lajosné, Némethné Grosszmann Éva, Pálinkás István, Schóber József, Strasser Péter, Szabó Mihályné, Takácsné Hartmann Piroska, Tigelmann József, Tóth Klára, Uzsoki Csaba, Varga Ferenc, Zeiler Simon.

 

 • Technikai munkák

 

Turista útjelzések felújítása

 

1999-ben is terv szerint folytatódott az útjelzések felújítása, melyeket a Keleti-Mecsek területén a Komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület tagjai végeztek Király László, a Nyugati-Mecsekben és a Dél-Zselicben pedig a Dél-Zselic TK tagjai Strasser Péter vezetésével. Az év során a következő útszakaszok jelzéseit festették újra:

 

Mecsek

 

 • : Óbánya-Somogyi út (5 km)
 • : Zobákpuszta-Hidasi-völgy (3 km)
 • : Bánya-tó-Kövestető (2 km)
 • : Szöge-hegy-Fehér-part (3 km)
 • : Fehér-part-Völgységi patak (1 km)
 • , : Sikonda-Mecsekpölöske (7 km)
 • : Tettye-Dömörkapu (1,5 km)
 • : Tettye-Lapis (5,5 km)
 • : Orfűi elágazás-Gubacsos kulcsosház (0,5 km)
 • : Gubacsos kulcsosház-sárga n elágazás (1,5 km)
 • : Abaliget-Petőcpuszta (3 km)
 • : Bános-Vágot (3 km)
 • : Kisrét-Hideg-kút-piros sáv leágazás (0,5 km)

 

Dél-Zselic

 

 • : Szabás-Nagytótváros (4 km)
 • : Nagytótváros-Terecseny (6 km)
 • : Almamellék-Antalszállás (6 km)

 

Források felújítása

 

Az útjelzések felújítása, a turistautak karbantartása mellett igen fontos munkát végez immár több éve Baumann József társunk, aki a mecseki forrásokat újítja fel, hogy az arra járók valóban - a turistatérkép jelzésének megfelelően - friss vízhez juthassanak túráik során. 1999-ben ő és segítőtársai - Baumann Józsefné, Köntis Katalin és Plaszauer István - a következő forrásokat újították fel: Bögrés-kút, Farkas-forrás, Laci-forrás, Lenke-forrás, Mihály remete-forrás, Szarvas-kút, Szuadó-forrás.

 

Kulcsosházak

 

A baranyai kulcsosházak működésével kapcsolatosan 1999-ben a következő változásokról kaptunk híreket:

 

 • a kisújbányai kulcsosházat - bár visszakérte a hosszúhetényi önkormányzat - egyelőre tovább üzemelteti a Dráva TSE, Gida Tibor vezetésével, az önkormányzat felkérése alapján;
 • az Óbányai-völgyben lévő kulcsosházat - melyet a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság üzemeltet - bizonytalan időre bezárták, mivel a ház teljes felújításra szorul;
 • a Vörösfenyő kulcsosháznál a Komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület - Király László irányításával - a következő felújítási munkákat végezte el az év folyamán: a tetőszerkezet és a kémény felújítása, külső vakolatjavítás, belső meszelés, a nagyobb szobában műanyagpadló lerakása, a konyhában csempézés, fogasok, polcok, új függönyök felszerelése, a ház környékének rendezése;
 • a Kardos úti kulcsosházat a PTTE "Hétpróbás" szakosztálya vette át üzemeltetésre, Kevy Albert vezetésével;
 • a Büdös-kúti kulcsosházat - Baronek Jenő irányításával - a szövetség üzemelteti, s a következő felújítások történtek: külső-belső meszelés, bútorok, ablakok és a fa szerkezetek mázolása, a forrástól a házhoz vezető lépcső felújítása, a ház előtti terasz megerősítése, kémények javítása, a tűzrakó hely és a forrás építményének felújítása, új rönkasztalok, padok kihelyezése.
 • a koszonyatetői kulcsosházban - Kiss Lajos irányításával - teljes festés-mázolás, valamint az udvaron tereprendezés történt, szabadtéri fedett társalgókat, tűzrakót és étkezőnek használható garázst építettek, valamint új székeket, asztalokat helyeztek ki;
 • a Gubacsos kulcsosházban külső-belső meszelés történt;
 • a terecsenyi Zrínyi kulcsosházban a Dél-Zselic TK - Strasser Péter vezetésével -felújította a vizesblokkot és a teljes vízvezeték-hálózatot, bevezették a házba a vezetékes vizet, új burkolást kapott a fürdő és a főzőfülke, szabadtéri fedett étkező épült, felújították a melléképületet (raktár, WC-k és tüzifa-tároló): tetőszerkezet, aljzatbetonozás, vakolás;
 • Majláthpusztán a Dráva TSE új kulcsosházában - Gida Tibor vezetésével - kialakították a konyhát, a fürdőszobát, vizesblokkot és előszobát; belső vakolás és új burkolat készült, új ablakszárnyat építettek be, a padlástérben a leendő tetőtéri szálláshely kialakítására vasalt betonaljzatot raktak le, elkészült az épület előtti betonjárda, valamint a kerítés tetejére fedlapok kerültek. Az egyesület megvásárolta az épületrészt, így az saját tulajdonú kulcsosház lett.

 

Ezúton külön is köszönjük valamennyi természetbarát társunk közreműködését, akik az útjelzések, források és kulcsosházak felújítási munkáiban segédkeztek.

 

 • Kerékpáros szakág

 

Kerékpárosaink az év során 16 nyílt túrát hirdettek, melyek között két alkalommal háromnapos portya is szerepelt: egyszer a Balaton-felvidéki várakat látogatták meg, egyszer pedig a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kék Túra útvonalából teljesítettek egy újabb szakaszt. A szokásos kéthetes nyári nagy túra ez évben a Északi-középhegység láncolatán vezetett végig Szobtól Sátoraljaújhelyig, majd pihenésképpen a Tisza mente következett a szabolcsi földvártól Csongrádig, ahonnan Ópusztaszer, Kiskőrös és Kalocsa nevezetességeinek megtekintésével tértek haza.

 

1999-ben negyedik évfolyamába lépett a KERÉKVÁROS című, kéthavonta megjelenő, ingyenes újság, melyet Arató Csongor szerkeszt. A lap megjelenését anyagilag támogatja a KKA, a KAC és a Környezetünkért Alapítvány.

 

A szakág kezdeményezésére és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal egyeztetett javaslata alapján a Mecseki Erdészet Rt. - mint az erdőtörvény értelmében erre jogosult - az év elején kijelölte a Mecsekben a kerékpárral is igénybe vehető erdei utakat. Így az országban elsőként a Mecsekben történt meg az erdei kerékpározás törvényi előírások szerinti rendezése. Ezek az utak a Mecsek turistatérkép 1999-es kiadásán már feltüntetésre kerültek (kis piros kerékpáros szimbólummal jelölve), és a jelzéseket - a turistautakéhoz hasonlóan - már elkezdték felfesteni az erdőkben.

 

A kerékpározás, a kerékpáros túrázás népszerűsítésére ez évben is megrendezték a "Föld-napi" kerékpártúrát, a "Péntek esti tekergések"-et, a "2x100 km Baranyában" teljesítménytúrát, a pécsváradi Pünkösdi Túrakerékpáros Találkozót, valamint a "SULIBA? BRINGÁVAL!" akciót. A kerékpáros turizmus fejlesztése érdekében tanulmánytervet készítettek és adtak be a Dráva védgáton létesítendő kerékpárútra, illetve annak az EUROVELO európai nemzetközi kerékpárút hálózatba való integrálására; szaktanácsadással segítették a Duna-Dráva Nemzeti Park látogathatóságával kapcsolatos tanulmány kerékpáros túrázással foglalkozó fejezetének összeállítását; szakmai támogatásukkal vizsgadolgozat készült az idegenforgalmi szakon kerékpáros turizmusból; szakelőadót biztosítottak a Duna-Dráva Nemzeti Park által rendezett túravezetőképző tanfolyamra, melyen a védett területeken való túravezetésre képezték ki a hallgatókat. A szakág munkájának elismeréseként fogható fel, hogy a Pécsi Túrakerékpáros Klub két tagja is meghívást kapott a Pécs Városi Önkormányzat által a város szabadidősportjáért tevékenykedő aktivisták részére szervezett év végi fogadáson.

 

 • Térképek

 

1999 nyarán jelent meg a Mecsek turistatérkép új kiadása, mely címoldalán - az új kiadás felismerését elősegítendő - az előző kiadásoktól eltérő fényképet ábrázol: a térképen Kisújbánya és környéke látható. A térkép a legfrissebb adatoknak megfelelően ábrázolja a természetvédelmi területeket és azokon belül a fokozottan védett területeket, valamint a kerékpározásra kijelölt utakat, eltérő színű jelekkel megkülönböztetve az országúti és a terepkerékpározásra ajánlott útvonalakat. A térkép korrekciós és lektorálási munkáiban szövetségünkből Baronek Jenő, Király László, dr. Novotny Iván és Strasser Péter, valamint a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság részéről Nagy Gábor vett részt.

 

Végezetül megköszönjük mindazok munkáját, akik bármilyen módon segítették szövetségünket és hozzájárultak ahhoz, hogy a Baranya megyei természetbarátok ismét tartalmas és sikeres évet zárhatnak.

 

Összeállította a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség elnöksége.