facebook_page_plugin

Küldöttgyűlés

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség 2023. február 11-én tartotta küldöttgyűlését, ezúttal is a megszokott helyen, a pécsi Balokány-ligetben lévő Pepita Kultúrtér épületében.

kuldotgyules

Schóber József elnök köszöntötte a tagszervezetek megjelent képviselőit és a vendég résztvevőket, valamint Földes Bélát, a Pécs Városi Természetbarát Bizottság vezetőjét, majd felkérte Strasser Pétert a küldöttgyűlés levezetésére.

Az előzetesen kiadott napirendi pontokhoz más javaslat nem érkezett, így az egyhangúlag elfogadott napirend szerint zajlott le a küldöttgyűlés. Először a 2022. évi beszámoló és a pénzügyi beszámoló került megvitatásra, melyeket előzetesen a tagszervezetek megkaptak. Ezekhez Schóber József elnök fűzött kiegészítéseket, majd – más hozzászólás nem lévén – a küldöttek a beszámolókat egyhangúlag elfogadták. A következő pontban Őri Zsuzsanna, az Ellenőrző Bizottság tagja ismertette az Ellenőrző Bizottság jelentését a 2022. év gazdálkodásáról, melyet szintén egyhangúlag elfogadtak a küldöttek. Végül a 2023. évi program- és pénzügyi tervezet került napirendre, melyekhez ismét Schóber József tett kiegészítéseket, illetve a tervezett programokhoz az „Egyebek” napirendi pontban később többen hozzászóltak. A küldöttgyűlés a 2023. évi tervezeteket is egyhangúlag elfogadta.

 

Ezután az „Egyebek” napirendi pont következett, melyben többen is felszólaltak:

– Strasser Péter ismertette a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség és az MTSZ között az útjelzés-felújítási pályázattal kapcsolatban kötött szerződés részleteit, mely szerint a festések ellenőrzési munkáit is – külső ellenőrök helyett – szövetségünk végzi el, így annak díjazását is szövetségünk kapja meg. Ez javíthatja a bevételi forrásokat.

– Schóber József – kapcsolódva az előző tájékoztatáshoz – elmondta, hogy tavasszal tervezünk egy regionális (Baranya, Somogy, Tolna) szervezésű útjelzésfestő tanfolyam indítását, erre várjuk az érdeklődőket, jelentkezőket. Így a későbbiekben még többen kapcsolódhatnak be az útjelzésfestési, felújítási munkákba, melyben Baranya országosan is elismert.

– Szuhán-Glass Beáta, újonnan vizsgázott túravezető a márciusban rendezendő „Satöbbi Kupa” tájékozódási túraverseny részleteit ismertette a résztvevőkkel. Elmondta, hogy a tavalyi túravezetői tanfolyamon végzettek közül többen elhatározták, hogy szerveznek a Mecsekben egy tájékozódási túraversenyt, többek között azzal a szándékkal is, hogy visszaállítsák ennek régi hagyományát (az egykoron gazdag baranyai túraverseny-program már több éve megszűnt, a rendezők elfogytak). A szándék szövetségünk részéről is természetesen támogatásra talált. A versenyre már lehet nevezni, a részletek szövetségünk honlapján olvashatók. Szuhán-Glass Beáta kérte a résztvevőket a verseny propagálására egyesületeikben és ismeretségi körükben.

– Takács Ferenc tájékoztatta a résztvevőket a „Rockenbauer Pál 90” emlékév túrasorozat-rendezvényről, illetve a Zengővárkonyban tervezett emlékút kialakításának tervezetéről és jelenlegi állásáról.

– Tóth Klára és Gida Tibor tájékoztatást adtak az őszre tervezett Regionális Természetbarát Találkozó előkészületei munkáiról, tervezett programjairól. A találkozót szövetségünk fogja rendezni az Ormánságban.

– Scheitler Adrienn felszólalásában röviden bemutatta az Árpádtetőn – magyar-horvát közös pályázat keretében – megépült Mecsek Discovery Center nevű természetismereti bemutatóhelyet, ami márciustól lesz látogatható. Elmondta, hogy a Természetbarátok Klubja egyik őszi programját Árpádtetőre tervezi, ahol a helyszínen is megismerhetik az érdeklődők a látogatóközpontot.

– Nagy Balázs elmondta, hogy a – tavaly sikeresen szervezett – „Dél-balatoni Várak” vándorlás után 2023 nyarán egy hasonló programot tervez a Balaton-felvidékre, ennek kidolgozása folyamatban van.

– Ujságh Zsolt felhívta a résztvevők figyelmét egy civil kezdeményezésre, mely Árpádtetőn, a forgalmas 66-os főútvonalon való biztonságos átkelés megvalósítását kezdeményezi egy gyalogos felüljáró építésével (ezt indokolja többek között az ott működő erdei iskola és az ott vezető Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra útvonala, mindkettő jelentős gyalogos forgalmat jelent). Ezzel kapcsolatban várhatóan egy aláírásgyűjtés is indulni fog, kérte a résztvevőket ennek támogatására, terjesztésére.

A küldöttgyűlés zárásaként elismerések és az Aranybakancs Díj átadására került sor. Először Schóber József elnök köszöntötte a Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesületet (PITE) abból az alkalomból, hogy fennállásuk 25. évfordulóján tavaly szeptemberben Dobogókőn, a Természetjárók Napja rendezvényen Jubileumi Emlékplakett elismerésben részesültek. Ezután Jancsi Attila ismertette a 2023. évi egyéni túrapontverseny eredményeit, és adott át oklevelet és csokoládét a legjobb eredményt elérőknek.

A küldöttgyűlésen szövetségünk elnöksége köszönte meg azoknak a természetjáró társainknak a munkáját, akik régóta aktívan segítik a természetjárást túraszervezéssel és vezetéssel, a technikai munkákban (útjelzés festések, kulcsosházi munkák), illetve saját egyesületük életében. – az egyesületek és a BMTSZ vezetőségének javaslatai alapján – oklevélben és tárgyjutalomban részesítette. Schóber József elnök – az egyesületek és a BMTSZ vezetőségének javaslatai alapján – oklevelet és tárgyjutalmat adott át a következő természetjáróknak: Bosnyák Gabriella (Tenkes Természetbarát Egyesület, Siklós), Hang Csaba (Szászvári Mocorgók Szabadidő Egyesület), Horváth István (Hétdomb Természetbarát Egyesület, Komló), Kovács Dávid (Szent Imre Iskolai Sportkör Természetjáró Szakosztály, Siklós), Krifka Lászlóné (Dráva Természetbarát Sport Egyesület, Pécs), Kulcsár Gáborné (Dráva Természetbarát Sport Egyesület, Pécs), Schmidtné Samu Szilvia (BMTSZ), Takácsné Király Judit (Hosszúhetényi Turista Egyesület), Treitz Károly (Vándormadár Baráti Kör, Pécs), Vida Gabi (Ifjúsági Unió, Pécs), Viola István Lászlóné (Hétdomb Természetbarát Egyesület, Komló).

Végezetül Schóber József elnök átadta az idei Aranybakancs Díjakat. 2023-ban Aranybakancs Díj kitüntetésben részesült Szarkándi Lajos, Túrony polgármestere, aki 2000 óta segíti a Tenkes teljesítménytúra rendezését, szerepet játszik a térség turisztikai fejlesztésében a Diósvölgy körüli tematikus utak kialakításával, és javaslatára szervezett szövetségünk egy „zarándok modullal” kiegészített túravezető képző tanfolyamot. Szintén Aranybakancs Díjat kapott Scheitler Adrienn, aki 12 éve szervezi a Természetbarátok Klubja programjait, melyeken havonta érdekes előadásokat, vetítéseket hallhatunk-láthatunk hazai és külföldi úti élményekről, a természettel kapcsolatos különböző témákról (növények, állatok, barlangok stb.), és minden évben kulcsosházi beszélgetéssel egybekötött évzáró túrát is szervez a Természetbarátok Klubja keretében. Ezenkívül a Mecsekerdő Zrt. munkatársaként az erdészettel kialakított és fenntartott jó kapcsolatunk ápolásához is hozzájárul.

Az elismerésekhez ezúton is gratulálunk, és mindenkinek köszönjük a természetjárás érdekében végzett önzetlen munkáját!

A küldöttgyűlés lezárásaként Schóber József elmondta, hogy a tavalyi év kedvező tapasztalata alapján az utolsó, napirenden kívüli pontot, a büfés vendéglátást ezúttal sem most, a küldöttgyűlés végén tartjuk meg, hanem egy későbbi időpontban (nyár végén vagy ősz elején) szervezünk egy tagszervezeti találkozót, amelyen egy közös bográcsozás keretében lehetőség nyílik majd egy szélesebb körű, kötetlen eszmecserére, és az aktualitások megbeszélésére. Ez egyben egy plusz lehetőség a találkozásra.

Ettől függetlenül a küldöttgyűlés befejezését követően egy kis ideig még többen maradtunk, és folytattunk beszélgetést különböző témákban.

Strasser Péter

Képek itt (Nagy Balázs)