facebook_page_plugin

2001. május 89. szám

MECSEK HÍRADÓ

 

89. szám                                                                                                                                                                                                                                                                         2001. május

 

„Baranya – természetjáró szemmel”

 

A fenti címmel természetismereti–turisztikai játékot hirdetett a Baranya Megyei Termé­szet­barát Szövetség és a Baranya Megyei Diáksport Tanács a megye általános és közép­isko­lás tanulóinak 2000 szeptemberében. A játék „levelezõs” rendszerû, hat fordulós volt. A feladatlapokban hónapról hónapra megyénk más-más tájegységéhez kapcsolódó kér­déseket kellett megválaszolni, feladatokat, rejtvényeket megoldani, közöttük ter­mé­­szet­­föld­rajzi, térképismereti, történelmi és kulturális témákhoz kapcsolódó kérdések egyaránt szerepeltek. Az elméleti feladatok mellett a csapatoknak a tanév során négy túrát is teljesíteni kellett, szabadon választott útvonalakon, egyet-egyet a Keleti-Mecsek­ben, a Közép- vagy Nyugati-Mecsekben, a Dél-Zselicben és az Ormán­­ság­­ban vagy a Villányi-hegységben. Az öt feladatlap feldolgozását április 23-án Égerte­tõn zárta a hatodik forduló, melynek során egy rövid túra keretében kellett a csapatok­nak tesztlapokat kitölteniük – immár segédeszközök használata nélkül – a feldolgozott témákhoz kapcsolódóan.

A vetélkedõre – mely nagy sikerrel zajlott – 45 csapat nevezett, amelyek közül 36 oldotta meg végig a feladatsorokat, a következõ iskolákból: Bánki Donát u. Ált. Iskola, Pécs; Bártfa u. Ált. Iskola, Pécs; Mezõszél u. Általános Iskola, Pécs; 52. sz. Majtényi József Hagyományõrzõ Csapat (Csokonai Vitéz Mihály Ált. Iskola), Pécs; PTTE Szivárvány Hétpróbás Szakosztály, Pécs; Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola; Miroslav Krleza Ált. Iskola, Pécs; Leöwey Klára Gimnázium, Pécs; Gandhi Alapítványi Gimnázium, Pécs; PTE 1. sz. Gyakorló Ált. Iskola, Pécs; ANK 2. sz. Ált. Iskola, Pécs; Felsõszilvási Ált. Iskola, Komló; Kenderföldi Ált. Iskola, Komló; Mindszentgodisai Ált. Iskola; Bükkösdi Ált. Iskola; Sellyei Ált. Iskola; Hoboli Ált. Iskola; Szent Imre Katolikus Ált. Iskola és Gimnázium, Siklós; Kazinczy Szakközépiskola, Komló.

Eredmények

Általános iskolák:

1. Kerti törpék (Bánki Donát u. Ált. Iskola, Pécs);

2. Bártfa (Bártfa u. Ált. Iskola, Pécs);

3. Zs-V-K-Zs-E (Kenderföldi Ált. Iskola, Komló);

4. Flamingók (Kenderföldi Ált. Iskola, Komló);

5. IQ FIGHTERS (Felsõszilvási Ált. Iskola, Komló)

Középiskolák:

1. Vadvirágok (Leöwey Gimnázium, Pécs);

2. A Tenkes kapitányai (Szent Imre Katolikus Ált. Iskola és Gimnázium, Siklós);

3. Vadak (Pécsi Kereske­delmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola);

4. PTTE Szivárvány Hétpró­bás Szakosztály, (Pécs);

5. COOL-TÚRA (Pécsi Kereskedelmi, Idegenfor­­galmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola).


Köszönetet mondunk valamennyi versenyzõnek és a felkészítõ tanároknak a lelkes részvételért és a gondos, figyelmes munkáért; reméljük, sikerült egy érdekes és egyben sok új ismeretet nyújtó vetélkedõt szerveznünk. Bízunk benne: minél többször találko­­zunk egymással az erdõben is Baranya szép tájain!

Köszönetet mondunk továbbá a Környezetünkért Alapítványnak és személy szerint Gerentsér Gábor úrnak a vetélkedõ támogatásáért, valamint a záró fordulóban való közremûködéséért Baronek Jenõnek, dr. Koncz Eszternek, Lengyel Zoltánnénak és a Dél-Zselic Természetbarát Klub tagjainak, ill. az emléklapok grafikájának elkészítéséért Plaszauer Istvánnak.

Strasser Péter

rendezõ

ÏÐ ÏÐ ÏÐ ÏÐ

Természetjáró napok Baranyában

2001. április 28. – május 1.

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség ez évben négy rendezvényt tartalmazó programsorozatot szervezett a Keleti-Mecsekben „Természetjáró napok Baranyában" elnevezéssel. Az alábbiakban a Tubes Kupa és a Csellengõ Kupa tájékozódási túraver­se­nyek eredményeit ismertetjük, a „Mecsek 15, 30, 50" teljesítménytúrákról és a május 1-jén rendezett turista majálisról következõ számunkban adunk ismertetést.

Tubes Kupa éjszakai tájékozódási túraverseny

2001. április 28.

"A" kategória (14 csapat)

1. TOTO-Riták-MSE, Budapest (Serestey Áron–Ács Gábor–Fodor E.–Farsányi R.–Garadnay Á.); 2. BIOKOM-PITE, Pécs (Kovács István–Szabó Tamás–Bota János);
3. BME-ÉÕK,
Budapest (Vigh Attila–Boros Szabolcs–Bukta Péter–Joó Attila)

"A 36" kategória (9 csapat)

1. REZÉT III., Baja (Franczva László–Móder Jánosné–Virág György); 2. Dráva-Talpasok, Dráva TSE, Pécs (Jancsi Attila–Romváry Tibor); 3. LRI Ferihegy, Budapest (Szádeczky-KArdos Tamás–Palocsai Noémi)

"A 50" kategória (6 csapat)

1. Zöldpont, Kaposvár (dr. Pavlovics György–Péczeli Zsuzsanna); 2. DÉMÁSZ REZÉT SE, Baja (Rigó Jánosné–Varga Erzsébet); 3. PARTOSOK, Paks (Wollner Pál–Péter Imre–Dománszki Zoltán)

"B" kategória (8 csapat)

1. BIOPKOM-PITE, Pécs (Csuzi András–Kovács Zoltán); 2. Csellengõk, Pécs (Kertész Anikó–Juhász Gergõ); 3. Táncsics DSE, Kaposvár (Vésõ Tamás–Hegedûs T.)

"C" kategória (5 csapat)

1. Rozsomák, Szekszárd (Mosonyi Miklós–Lischa Márton); 2. Poszeidon, Pécs (Varga Endre–Királyi Gergõ–Pótó Gábor); 3. Flamingók, Kenderföldi Ált. Iskola, Komló (Dziakoviecz Dorina–Schneider Judit–Szentesi Anett–Wolf Orsolya)

  Csellengõ Kupa tájékozódási túraverseny

2001. április 30.

  "A" kategória (5 csapat)

1. NYOM-ASE, Paks (Jakab Albert–Baksa Tamás–Fercs Lajos); 2. Zöldpont Élet­mód Klub, Kaposvár (Fodor Péter–Koch Eszter–Izsóki Boglárka); 3. BIOKOM-PITE, Pécs (Kovács István–Bota János–Szabó Tamás)

  "A 36" kategória (7 csapat)

1. ElSantak, Pécs (Benczes Gábor–Németh Katalin); 2. Kõbonzó, Bonyhád (Heidinger Tibor–Heidinger Zoltán); 3. REZÉT III., Baja (Franczva László–Móderné)

  "A 50" kategória (5 csapat)

1. ATOM SV, Paks (Adorján Antal–Poósz Endre–Vargáné V. Mária); 2. Zöldpont, Kaposvár (dr. Pavlovics György–Péczeli Zsuzsanna); 3. Édesvíz Bakancsos, Budapest (Fazekas Károly–Bodnár Józsefné–Varró András–Vrazsovics Gáborné)

 

"B" kategória (9 csapat)

1. Vértes Meteor SE II., Székesfehérvár (Nagy Lajos–Szemkeõ Ferenc); 2. BIOKOM-PITE, Pécs (Kovács Zoltán–Csuzi András); 3. Vértes Meteor SE I., Széksfehérvár (Bikdesi András–Kisaré Ádám–Albrecht János)

 

"C 1" kategória (7 csapat)

1. Botond DSE 3, Bonyhád (Ihász Dániel–Ihász Veronika–Till Zsófia–Boros József); 2. Viktória DSK, Zichyújfalu (Dezsõ Beáta–Szaniszló Mónika); 3. Flamingók, Kenderföldi Ált. Iskola, Komló (Dziakoviecz Dorina–Schneider Judit–Wolf Orsolya)

 

"C 2" kategória (12 csapat)

1. Jóbarátok, Pécs (Fodor Enikõ–Rabóczki Zsolt); 2. Vadmacskák (Borbély Éva–Ódor Kata); 3. BIOKOM-PITE, Pécs (Sikó Emese–Gál Anikó–Országh Ferenc)

◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄

 

 

100 éves az almamelléki erdei kisvasút

1

 

 almamellekivonat A „ZSELICI CSÜHÖGÕ" a legkisebb nyomtávú va­su­tunk. Almamelléken haladt keresztül az 1899-ben meg­­­­épített MÁV Szigetvár-Kaposvár közötti vasút­vonal, amely felvetette az almamelléki kisvasút meg­épí­­tésének a gondolatát, mivel ez csatlakozási lehetõ­sé­get kínált a normál és a keskeny nyomközû vasút számára. Az elképzelést 1901-ben báró Bieder­mann Rezsõ valósította meg.A meg­épí­tett kisvasút célja a lukafai és a sasréti erdõkben ki­ter­melt faanyag és mezõ­gaz­­dasági ter­mé­­kek leszállítása volt, a szállítás lóvontatással tör­tént.

    A lóvontatást 1955-ben váltotta fel egy Hofherr traktorból barkácsolt vontató. 1960-ban már egy „komoly" bá­nya­moz­­dony dolgozott itt. Ekkor indult meg a rend­­sze­res személyforgalom is, az isko­­lába tartó pusztai gyerekeket szállította a vonat. A ma is üzemelõ C 50-es mozdo­­nyok 1965-ben kerültek ide. Igazi luxust jelentett a nyitott, fa­pa­dos lórék után a kályha­­fû­té­ses, villanyvilágítású, négyten­gelyes, bõrüléses személy­ko­csik forgalomba állítása.

A kisvasút – melyet a Mecseki Erdészeti Rt. üzemeltet – ma is menetrend szerint köz­le­ke­dik Almamellék és Sasrét között. Az erdészet a volt almamelléki állomás épületében egy múzeumot alakított ki, melyben a kisvasút történetét, és hozzá kapcsolódóan a zselici erdészet történetét és a Dél-Zselic élõvilágát mutatja be. A kisvasút meg­­in­­du­­lá­­sá­­nak 100. évfordulója alkalmából április 21-én nagyszabású ünnepséget ren­­dez­­tek, me­­lyen emlékfát is avattak az almamelléki végállomáson. Az erdészet terveiben sze­­re­pel a kisvasút pályájának meghosszabbítása Almamellék központjáig, így az alma­­melléki iskola kollégiumából közvetlenül tudnák szállítani a gyerekeket a sasréti erdei iskolába.

 

 vonatterkep Baranya Megyei Természetbarát Szövetség április 21-én nyílt túrát szervezett, me­lyen – a rossz­nak induló idõjárás ellenére – 45-en voltak. Almamelléken Sajgó Ferenc úr, a Szi­get­vári Erdészet munkatársa tartott tájé­koztatót a kisvasút történetérõl és az er­dé­szet munkájáról, majd a túra résztvevõi Sasrétre utaztak a kisvonattal.Jó szívvel ajánlom ezt a nyugodt, csendes és ro­mantikus vidéket – természetesen „kis­vo­na­tozás­sal” – valamennyi turista tár­­sam­nak.

Strasser Péter

Dél-Zselic TK

&Olvastuk....

 

A Füstös-lik a tudományban

 

A napokban jelent meg a Folia Comloensis – Komlói Közlemények – legújabb füzete. A helyi Természettudományi Gyûjtemény kiadásában, Fazekas Imre szerkesztésében gondozott kötet most a kovácsszénájai Füstös-lik komplex tudományos vizsgálatának eredményeit ismerteti.

Apró kis nyílás a Herman Ottó-tó fölé magasodó fehér mészkõfalban. Az arra járók egy-egy pillantást vetnek rá, a kíváncsiabbak felkapaszkodnak hozzá, de még barlangnak se nagyon titulálják. Mára a Füstös-lik tudományos alapossággal megvizsgált történeti és természeti értékünk. A régóta ismert barlang – és a tõle csak pár méterre lévõ Kis-Füstös-lik – már hosszú idõk óta foglalkoztatta a környéken élõk fantáziáját. Van olyan leírás, mely szerint a Füstös-lik 600 méter hosszan nyúlik a hegy gyomrába. Az elmúlt években geológus, régész, biológus, paleontológus kutatta az õsember számára ideális szálláshelynek mutatkozó Füstös-likat. Most a szakemberek mintegy 50 méteres járható hosszúságot rögzítettek tanulmányaikban.

Az egyik legizgalmasabb kérdésre – mikor, miért vetõdött ide az ember, meddig maradt – a régészet igyekezett választ adni. Annyi bizonyos, hogy a barlang különbözõ részeit más-más korokban is használták. A korai bronzkor, a római kor, a népvándorlás kora és a középkor emlékei egyaránt elõkerültek: jobbára edénytöredékek, cserepek, de találtak a régészek pattintott kõeszközöket, bronzkori ékszermaradványokat, sõt emberi fogat is. Az eddigi vizsgálatok eredménye azt mutatja, hogy a barlangban az ember a korai bronz­korban (i. e. III. évezred legvége) telepedett meg elõször. A feltárás valódi fontos­ságát az adja meg, hogy az olyan komplex, több tudományágat érintõ kutatás, mint amilyen ez a legutóbbi volt, valóban meglehetõsen ritka a Mecsek barlangjainak feltárása történetében.

 

 HÍREK

 

n    TEGYOT, TEDOT 2001: a Természetjáró Gyerekek Országos Találkozóját június 25-29-ike, a Természetjáró Diákok Országos Találkozóját július 2-6-ika között rendezi meg Abaligeten a Természetjáró Fiatalok Szövetsége megbízásából az Ifjúsági Turizmusért Alapítvány és a Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület (PITE). A találkozókra május 15-ig lehet nevezni 3-5 fõs csapatokkal. Részletes kiírás, nevezési lapok és információ a szövetségben, ill. a következõ címeken kérhetõ: Mátrai Gábor, 7633 Pécs, Építõk u. 18/a, tel.: 72/252-390; Bota János, 7951 Szabad­szent­király, Hársfa u. 6, tel.: 30/9938-595.

n    Tubesi kilátó: április 17-tõl folytatódik a János kilátó építése. Bizonyos munkák vég­zéséhez a tor­nyot le kell zárni, a kilátószintekre felmenni nem lehet. Kérjük a ki­­rán­­dulók megértését! A Tubes Kilátó Alapítvány 2001. szeptember 15-én (szom­bat) de. 10 órakor ünnepélyesen adja át a kilátót. A meghívók postázásához kérjük, hogy azok, akik az építkezést segítették, nevüket és címüket küldjék el a következõ címre: Ko­­vács Szabó János, 7632 Pécs, Enyezd u. 8. 1. em. 4.

n    Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Találkozó: ez évben a Somogy Megyei Természetbarát Szövetség rendezi meg a regionális találkozót augusztus 24-26-ika között Zselickisfaludon, a KTTE kulcsosházánál. A kulcsosházban 30 fõ részére tudnak szállást biztosítani, a többi résztvevõnek sátrazási lehetõség van. A talál­ko­­zóra május 30-ig várják a jelentkezéseket a rendezõk, a következõ telefonszámon: Kis Gali János, 82/429–148. További információ ugyanezen a tele­fonszámon, va­la­­mint a szövetségben kérhetõ.

 

Nyílt túrák

·     május 13, vasárnap: „Jelzetlen utakon". Útvonal: Abaliget – Husztót – Tekeres ( 14 km). Találkozás a pécsi távolsági autóbusz-pályaudvaron, 7.15 órakor. Túrave­zetõ: Baumann József.

·     május 19, szombat: „Baranyai hegyhátakon". Útvonal: Vásárosdombó – Tékes – Kisvaszar – Magyarszék (17 km). Találkozás a pécsi vasútállomás csarnokában 7.00 órakor. Túravezetõ: Gõbölös István.

·     június 9, szombat: Szászvár – Hegyhátmaróc – Szalatnak – Kárász (18 km). Talál­ko­zás a pécsi távolsági autóbusz-pályaudvaron, 8.45 órakor. Túravezetõ: Gõbölös István.

 

A Komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület nyílt túrái, komlói kiindulással

n    május 13: Bazsarózsa túra. Útvonal: Hosszúhetény – Nagymezõ – Püspökszentlászló – Zobákpuszta (10 km) – Komló (16 km). Indulás 8 órakor a hosszúhetényi autóbusz járattal. Túravezetõ: Rácz Jánosné.

n    május 20: Váralja – Óbánya – Kisújbánya – Cigány-hegy – Betyár-forrás – Hidasi-völgy – Zobákpuszta (17 km). Indulás 6.50 órakor a bonyhádi autóbusz járattal. Túravezetõ: Õri Zsuzsanna.

n    május 26-27: túra a Vörösfenyõ kulcsosházhoz (10 km). Indulás 7.35-kor a mágocsi autó­­busz járattal. Túravezetõ: Németh Margit.

n    június 3: Zobákpuszta – Kövestetõ, felhagyott fonolitbánya –Petõfi akna – volt Hársas kulcsosház – Béta akna – Kövestetõ – Zobákpuszta (10 km). Indulás 8 órakor a hosszúhetényi autóbusz járattal. Túravezetõ: Kuizs Sándor.

n    június 9: családi túra. Útvonal: SPAR – Szöge-hegy – Kiskút orma – Egregyi völgy (8 km). Indulás 8 órakor a szilvási SPAR áruháztól. Túravezetõ: Rácz János.

 

A Pécsi     Túrakerékpáros Klub nyílt kerékpártúrái

 

·     május 19: „Ivó napi kerékpártúra józan kerékpárosokkal". Útvonal: Dombóvár – Mágocs – Nagyhajmás – Mekényes – Lengyel – Kisvejke – Závod – Tevel – Kis­dorog – Bonyhádvarasd – Bonyhád – Nagymányok – Kárász – Magyaregregy – Zobákpuszta – Koszonyatetõ – Árpádtetõ – Pécs (103 km). Találkozás a pécsi vasútállomás csarnokában 6.35-kor. Túravezetõ: Eperjesi József.

·     június 4: „Pünkösdi túrakerékpáros találkozó". Helyszín: Pécsvárad, vár. A pécsi 48-as térrõl túra indul Pécs – Árpádtetõ – Koszonyatetõ – Zobákpuszta – Pusztabánya – Pécsvárad útvonalon.

 

Rendezvények

 

¨  május 12: „Mecseki turista maraton és félmaraton" teljesítménytúrák. R.: Pécsi If­­júsági Természetjáró Egyesület. Rajt: Pécs-Istenkút, mûvelõdési ház, 6.00-8.00. Cél: Orfû. Távok: 42 km, 21 km. Nevezési díj: 350 Ft/fõ, ill. 250 Ft/fõ. Információ: Bota János, tel.: 30/993-8595.

¨  június 2: „2 x 100 km Baranyában" kerékpáros teljesítménytúra. R.: Pécsi Túra­ke­rékpáros Klub. Rajt: Pécs, Széchenyi tér, 7.00-9.00. Információ: dr. Novotny Iván, tel.: 72/466-326.

¨  június 4: „Pünkösdi túrakerékpáros találkozó", Pécsvárad, vár, 12 óra. R.: Pécsi Túrakerékpáros Klub. Információ: dr. Novotny Iván, tel.: 72/466-326.


Mecsek Híradó. A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség és a Pécs Városi Természetbarát Szövetség információs kiadványa. Szerkeszti a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség elnöksége. A közlésre szánt anyagokat minden hónap 20-ig kérjük a szövetséghez eljuttatni (7621 Pécs, Apáca u. 2/1. ( 72/310-226; fax: 72/312-019. Ügyeleti idõ: kedd 16-19 óra). Internet: www. extra.hu/BMTSZ.hu E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. és Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.