facebook_page_plugin

2001. február 86. szám

MECSEK HÍRADÓ

 

86. szám                                                                                                                                                                                                                                                                2001. február

 

 

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség létszámadatai

2000

 

 

 

Egyesület, szakosztály

Ifjúsági

Felnõtt

Nyugdíjas

Összesen

1.

Büdöskút Barátai

49

21

9

79

2.

PTTE Vándorsport Szakosztály

8

18

35

61

3.

PTTE Nyugdíjas Szakosztály

 

 

58

58

4.

MATÁV Rt. Túraszakosztály

6

35

6

47

5.

PTE Tanárképzõ Kar

40

 

 

40

6.

Dél-Zselic Természetbarát Klub

11

21

5

37

7.

Pécsi Túrakerékpáros Klub

15

17

2

34

8.

Dráva TSE

7

18

2

27

9.

Pécsi Vörös Meteor

 

6

15

21

10.

Csokonay Vitéz Mihály Ált. Iskola

17

3

 

20

11.

Arany Horda Természetjáró Egy.

2

11

5

18

12.

Szuadó Természetbarát Egyasület

12

6

 

18

13.

Mecsei Erdészeti Rt. Erdei Iskola

14

3

 

17

14.

PTTE Hétpróbás Szakosztály

13

4

 

17

15.

PTTE Eszperanto Szakosztály

 

 

16

16

16.

ANK Zengõ Vándortábor

13

3

 

16

17.

Mecseki Kóborlók

1

11

3

15

18.

Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egy.

11

4

 

15

19.

ANK 2. sz. Általános Iskola

15

 

 

15

20.

PMSC

2

11

 

13

21.

POEÜ

6

5

 

11

22.

Mezõszél u. Általános Iskola

11

 

 

11

23.

Felhõtlenek

 

2

8

10

24.

Gyalog Galopp

2

6

 

8

25.

Jó Barátok

 

2

2

4

26.

Bártfa u. Általános Iskola

1

2

 

3

27.

Bánki Donát u. Általános Iskola

2

 

 

2

 

(Pécs Városi Természetbarát Szöv.)

258

209

166

633


28.

Kószálók, Borota

89

19

2

110

29.

Komlói Hétdomb TE

10

20

45

75

30.

Egyházasharaszti Ált. Isk./Szent Imre Ált. Isk., Siklós

54

         3

 

57

31.

Kenderföldi Ált. Iskola, Komló

41

1

 

42

32.

Mindszentgodisai Általános Iskola

25

3

 

28

33.

Természetjárók, Sellye

24

2

 

26

34.

Görcsönyi Általános Iskola

20

 

 

20

35.

REZÉT SE, Baja

 

15

 

15

36.

Újhelyi Szakközépisk., Szentlõrinc

11

2

 

13

37.

Kazinczy Szakközépiskola, Komló

5

 

 

5

 

ÖSSZESEN

537

274

213

1024

TERMÉSZETJÁRÓ MINÕSÍTÉSEK, 2000.

 

Bronz

Ezüst

Arany

Érdemes

Összesen

Kenderföldi Általános Iskola, Komló

9

5

 

 

14

MATÁV SE, Pécs

5

4

4

 

13

PTTE Vándorsport Szakosztály

4

3

3

 

10

Mecseki Kóborlók

1

2

3

 

         6

Komlói Hétdomb TE

3

1

1

 

5

Dráva TSE

1

2

1

 

4

Mezõszél u. Ált. Iskola, Pécs

2

 

 

 

2

Pécsi Túrakerékpáros Klub

 

 

 

1

   1

ÖSSZESEN

25

17

12

1

55

 

 

 

 

 

 

ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ

„ZÖLD VÁLASZOK AZ ÚJ ÉVEZRED KIHÍVÁSAIRA”

2001. január 20-án „erdei konferenciát” rendezett a Dél-Dunántúli Regionális Termé­szet­­­barát Szövetség Sasréten. A konferencián részt vett dr. Iványi Ildikó, a Duna-Dráva Nem­zeti Park igazgatója, Káldy József, a Mecseki Erdészeti Rt. vezérigazgatója, Hegyi Zsu­­­­zsanna, a Magyar Turizmus Rt. Dél-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság igaz­­­­gatója és Németh Imre, a Magyar Természetbarát Szövetség környezetvédelmi bi­zott­­ságának vezetõje, valamint a Dél-Dunántúli Regionális Természetbarát Szövetség képviselõi.

Baronek Jenõ, a szövetség elnöke köszöntötte és mutatta be a résztvevõket. Meg­­nyitójában elmondta, hogy milyen fontos a harmadik évezred kezdetén a környezet és megóvása, melyben fontos szerepet töltenek be a civil szervezetek. Fontosnak tartja az együttmûködést ebben a munkában az erdészettel és a nemzeti parkkal.

Dr. Iványi Ildikó ismertette a környezetgazdálkodás lépéseit, amelyek szükségesek az EU-csatlakozáshoz. Ezek között vannak olyanok, amelyek már megoldódtak, és vannak olyanok, melyekre haladékot kaptunk, de már folyamatban vannak. Beszélt a Duna Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkájáról, majd végül ízelítõt kaptunk az itt található csodálatos élõvilágról.

Káldy vezérigazgató úr ismertette a Mecseki Erdészeti Rt. szervezeti felépítését, feladatkörét. Elmondta, hogy folyamatosan próbálják felújítani az erdészházakat. A fakitermelés mellett fontos helyet foglal el a vadászat is.

Hegyi Zsuzsanna ismertette a Gazdasági Minisztérium pályázati lehetõségeit, amelyek közül sajnos csak igen kevés vonatkozik a mi szervezetünkre. Az igazgatónõ minden segítséget felajánlott a pályázatok elõkészítésével és beadásával kapcsolatban.

Németh Imre nagyon jól csoportosította és sûrítve foglalta össze tennivalóinkat a környezetvédelem terén. Kitért a példamutatásra, ami építõ jellegû lehet mások számára is. Fontosnak tartotta a túravezetõ képzésben ennek a témának a kiemelését (ami nálunk már megvalósult, ugyanis amióta én vezetem a tanfolyamot, ezt bevettem a tematikába, és számon is kérem a vizsgán).

A napot összefoglalva megállapíthatjuk, hogy egy nagyon eredményes konferencián vettünk részt, ami mindenki számára hozott új ismereteket, és a civil szféra közelebb kerülhetett a szakemberekhez. A nemzeti park képviselõje örül, hogy aktivistáink részt kívánnak venni a polgári természetõri feladatokban is és megígérte, hogy segítséget kapunk a vizsgára való felkészülésben.

Börcsök György

 

 

tubesregiJános kilátó, Tubes”

2000. december 30-án 17 órakor általános hívást sugárzott a tubesi János-kilátóban letelepített rádióállomás. A buda­pesti Rádióamatõr Szövetség elnöke, alelnöke és amatõr tár­suk a fûtetlen, terméskõfalu szobában ülve várta a rádió­ama­tõrök bejelentkezését. Azzal nehezítették a kapcsolat felvételét, hogy az amatõr sávban mozogva idõnként más-más frekvenciára állva beszélhettek velük.

17 órától 19.30-ig negyven állomással 380 összeköttetés létesült. Tizenkilencszer módosította a vezetõ-állomás a frekvenciáját. A negyvenbõl kilenc állomásnak sikerült õket mindig megtalálni, de nyolc állomásnak ez csak egyetlen egyszer sikerült. Ter­mé­sze­te­sen rendszeresen elhangzott a „boldog új évet” jókívánság is. E szép napon az egymással való kapcsolatteremtés mellett ez volt a legfontosabb.

A mikrofon mögött felváltva Matzon Jenõ elnök, Benyovszky Gábor alelnök és Szûcs Balázs rádióamatõr foglalt helyet. A hívások elsõsorban a Tubestõl 150 km-es kör­zetben található településekrõl érkeztek, de egy német és két jugoszláv amatõr adását is vette az ideiglenesen telepített állomás.

A Tubes Kilátó Alapítvány szervezõi örömmel tettek eleget a felkérésnek. Ezzel is bizonyítottá vált, hogy több célra használható kilátótornyot épít a Mecseket szeretõ polgárság.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                Kovács Szabó János

Ismét a Kõszegi-hegységben

 

Kis csapatunk, a Felhõtlenek 2000. október elején ismét felkerekedett, hogy a négy évvel korábban kihagyott látnivalókat megnézze. Hat napot szántunk a túrákra, de sajnos az idõjárás csak három nagyobb túra lebonyolítását engedte meg. A többi napon sem tétlenkedtünk: megnéztük a város és közvetlen környékének látnivalóit.

 

Elsõ hosszabb túránkon a város déli részének tüzetes megtekintése után a Felsõ-erdõ és a Szabó-hegy érintésével felkapaszkodtunk a 609 m magas Óház-tetõre. Innen gyönyörû pa­noráma nyílik a magyar és osztrák területekre egyaránt. Szerencsénk volt, mert jó látási viszonyok voltak. Az Óház-tetõrõl a kék sáv jelzést követve ereszkedtünk le a Hétvezér-forráshoz. Útközben rengeteg õzlábgombát szedtünk, amiket hazavittünk vacsorára.

 

A Gesztenyésen át – ahol gesztenyét is szedtünk – a Pintér-tetõt érintve értük el a Trianoni-keresztet, ahol ismét Kõszeg város látképében gyönyörködhettünk. Innen a Kál­várián át ereszkedtünk le a városba, a látványnak is beillõ õzláb és egyéb gombák társaságában.

 

A második nagyobb túránk a 884 m magas Írott-kõ meghódítása volt. Velemig autóbusszal utaztunk a hajnali órákban. Esett az esõ, majd köd szitált, de nem tántorított el bennünket a mostoha idõjárás. A sûrû ködben nem is sikerült mindjárt a jelzett útra térnünk, de végül is megázva, kiizzadva felértünk utunk legnehezebb részén a Szent Vid kápolnához. Itt megpihentünk, majd a csodálatos fenyves erdõ moha talapzata és a légyölõ gombák pompájának kíséretében értünk el a Hörmann-forráshoz. Innen délnek tartva egyenletes kapaszkodón haladtunk, és erdei málnás kíséretében értünk fel az Írott-kõre. A csúcs felhõbe burkolózott, nem engedett kilátást a környékre. Biztos, hogy mínusz fok volt fent, mert az osztrák katonák fûtöttek a bódéjukban, nekünk pedig ugyancsak fázott a kezünk a tízórai elfogyasztásakor.

 

A csúcsról meredek lejtõn ereszkedtünk le a az Apostolok fájához; közben érintettük a Szénégetõk kútját – alig van belõle valami. További utunkon felfelé mentünk az Asztalkõhöz, hogy onnan már egyenletes lejtõn érjük el Velem községet. Onnan Bozsokra autóbusszal utaztunk, majd a kék kereszt és a sárga sáv jelzésû úton tértünk vissza Kõszegre.


Bozsok és Velem utcái feltúrva, alig lehetett közlekedni, mert gázvezetéket fektettek. A velemi mezõn rengeteg virág nyílt, a fák alatt „alma-halmazok” látszottak. A cáki pincesort is megnéztük, de alig sikerült olyan gazdát találni, aki bor eladásával foglalkozott volna. A pincék látványa képeslapokon szebb, mint a valóságban. Itt viszont a fenyvesekben sok-sok fenyõvargányát szedtünk, amibõl pörköltet fõztünk.

 

Kõszegen ismét megnéztük a várat, a marcipán kiállítást, a Chernel-kertet és a csónakázó tavat. Ellátogattunk az Arany Egyszarvú Patikamúzeumba, és megtekintettük a Szent Jakab és a Szent Imre templomokat is. Kõszeg belvárosa 1990 óta a világörökség része.

 

Kõszegen jártunkon mindkét alkalommal õsz volt, de mindenkinek ajánlani tudjuk ezt az évszakot, mert a természet csodatára ekkor érik be. Az erdõ sokszínûsége, a napsugár bágyadt simogatása igazi társa a turistának.

 

dr. Koncz Eszter

 

ËËËËËËËËËËËË

 

 

 

HÍREK

 

n    KÖZGYÛLÉS: a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség 2001. február 10-én 8.00 óra­kor tartja évi rendes közgyûlését a Szivárvány Gyermekházban (Pécs, dr. Veress Endre u. 6), melyre az egye­sü­le­tek, szakosztályok hivatalos képviselõi mellett szeretettel várunk minden érdeklõdõ ter­­mé­szet­barátot.

 

n    Természetbarát szövetségi tagsági díjak: a Magyar Természetbarát Szövetség elnöksége 1999-ban a – sok éve változatlan mértékû – tagsági díj "két lépcsõs" emelésérõl döntött. Ennek megfelelõen az éves tagsági díjak a 2001. évre a következõk: felnõtt keresõk: 500 Ft, nyug­díjasok: 300 Ft, tanulók: 100 Ft. A 2001. évre érvényes betétlapok már meg­­vá­­sá­rol­­ha­tók a szövetségben.

 

n    Az Arany Horda Természetjáró Egyesület január 27-én megtartott közgyûlésén az egyesület új elnökének Plaszauer Istvánt választották meg.

 

n    A Mecsek természetjáró kalauza címû, 1995-ben kiadott könyv már nem kapható. Szö­vet­sé­­günk­nek lehetõsége nyílik a könyv újbóli megjelentetésére, átdolgozott, javított kiadásban. Kérjük, hogy akinek a könyvvel kapcsolatos észrevétele, javaslata van, február 15-ig juttassa el Baronek Jenõnek vagy Strasser Péternek. Ugyancsak kérjük, hogy akinek jó minõségû színes vagy fekete-fehér, közzétételre szánt fény­képe van, szintén küldje be. A könyv várható megjelenése május vége, június eleje.

 

n    Szálláshelyek turistáknak a Mecsekben és Baranyában: megjelent a baranyai szál­lás­cím­jegy­zéket tartalmazó füzet 2001. évi kiadása, frissített adatokkal. Beszerezhetõ a szövetségben.

 

n    A Dél-dunántúli Piros Túra bélyegzõjének helyét a volt szentkúti erdészháznál áthelyezték, mert a dobozt állandóan megrongálták, ellopták. Most az épület elõtti fán található.


n     Nyílt túrák

 

  • február 18, vasárnap: Orfû–Szuadó-völgy–Laci-forrás–Éger-völgy (12 km). Találkozás a pécsi távolsági autóbusz pályaudvaron 7.15 órakor. Túravezetõ: Kondi Gyula.
  • február 24, szombat: Ezeréves–Tripammerfa–Mánfa–Páfrányos–Hõsök tere (16 km). Ta­lál­kozás a pécsi vasútállomás elõtt a 40-es autóbusz megállójában, 8.45 órakor. Túravezetõ: Eperjesi József
  • március 3, szombat: Vékény–Kecskehát–Márévár–Baglyas–Zobákpuszta (16 km). Találkozás a pécsi távolsági autóbusz pályaudvaron 8.45 órakor. Túravezetõ: Varga István.

 

 

 

 

 

A Komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület nyílt túrái, komlói kiindulással:

 

n    február 11: Családi túra – szánkótúra. Útvonal: Köves-tetõ–Hármas-hegy–Csengõ-f.–Pusztabánya–Hidasi-völgy–Zobákpuszta (8 km). Indulás 8 órakor a hosszúhetényi autóbuszjárattal. Túravezetõ: Rácz János.

 

n    február 18: Közép-Mecseki barangolások. Rövid túra: Sikonda–Cserma alja–Varga-hegy–Kökönyös (6 km); hosszú túra: Sikonda–Cserma alja–Mánfa–Budafa–Rákos-völgy–Koszonyatetõ–Hársas kh. romjai–Kövestetõ–Zobákpuszta (16 km). Indulás 8 órakor a sikondai autóbusz járattal. Túravezetõ: Õri Zsuzsanna.

 

n    február 24–25: Farsangi disznótoros túra a Vörösfenyõ kulcsosházhoz (10 km). Indulás a 7.35 órai mágocsi autóbusz járattal .Túravezetõ: Kuizs Sándorné.

 

n    március 4: Máré-csárda– Márévár–Hidasi-hát–Zobákpuszta (12 km). Indulás a 7.35 órai mágocsi autóbusz járattal .Túravezetõ: Õri Zsuzsanna.

 

 

 

 

 

Rendezvények

 

február 10: a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség közgyûlése. Szivárvány Gyermekház, Pécs, dr. Veress Endre u. 6.; 8.00 óra.

 

február 17: "PITE 30" teljesítménytúra. R.: Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület. Rajt:Abaliget, Hotel Barlang 7.00–9.30. Cél ugyanitt. Nevezési díj: 300 Ft/fõ. Információ: Bota János, tel.: 30/9938-595.

 

március 3: XII. Sopianae Városismereti Verseny. R.: Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület; Az Ifjúsági Turizmusért Alapítvány. Rajt: PTE Tanárképzõ Kar, Pécs, Ifjúság u. 6., 10.00 órakor. Részvétel: 1-2 fõs csapatokkal. Nevezési díj: 200 Ft/fõ. Kategóriák: általános iskolás, középiskolás, felnõtt, családi. Információ: Mátrai Gábor, tel.: 72/252-390.

 

 

 


 

Mecsek Híradó A Baranya Megyei és a Pécs Városi Természetbarát Szövetség információs kiadványa. Szerkeszti a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség elnöksége. A közlésre szánt anyagokat minden hónap 20-ig kérjük a szövetséghez eljuttatni. (7621 Pécs, Apáca u. 2/1.. (72) 310-226; fax: (72) 312-019. Ügyeleti idõ: kedd 16-19 óra)