facebook_page_plugin

Beszámoló 2015

Baranya Megyei Természetbarát Szövetség. Beszámoló a 2015-ös évről

 

Szövetségünk működése

Szövetségünk tagszervezeteinek száma az előző évihez képest kettővel nőtt. Örömmel vettük a törvényi változásokat, melyek során ismét lehetővé vált nem jogi személyiségű szervezetek csatlakozása is, így a Nyugdíjas Szakosztály ismét tagszervezetünk lehetett, valamint tagjaink között tudhattuk – két év után ismét – a Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesületet is. Így 2015-ben szövetségünknek 13 tagszervezete volt: Dél-Zselic Természetbarát Klub (Pécs), Dráva Természetbarát Sport Egyesület (Pécs), Hétdomb Természetbarát Egyesület (Komló), Mecsek Egyesület (Pécs), Nyugdíjas Szakosztály (Pécs), Pécsi Ifjúsági Unió, Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület (PITE), Pécsi Orvos Egészségügyi Sportkör, Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub, Pécsi Vörös Meteor, PTTE Vámos Mihály Szakosztály, Szent Imre Iskolai SK (Siklós), Tenkes Természetbarát Egyesület (Siklós) .

Szövetségünk 2015. február 15-én tartotta éves közgyűlését, az előző évekhez képest új helyszínen, a Balokány-ligetben, a PEPITA Kultúrtérben.11 tagszervezetünk képviseletében 15 mandátummal rendelkező képviselő, e mellett egyesületeink tagsága és vendégek még 41-en voltak jelen.A küldöttek elfogadták a 2014. évi beszámolót, pénzügyi beszámolót és közhasznúsági mellékletet, valamint a 2015. évi programtervet.

A közgyűlésen – a hagyományoknak megfelelően – elismerések átadására is sor került. Aranybakancs-díjat kapott dr. Tihanyi László, szövetségünk Ellenőrző Bizottságának elnöke, aki korrekt, segítő, ellenőrző munkája nyomán érdemelte ki az elismerést.

Aranybakancs-díjat adományozott továbbá az elnökség Mezei Attilának, a kárászi regionális természetbarát találkozó szervezésében nagy segítséget nyújtó, amúgy a természetjárást évtizedek óta pártoló, támogató civil vezetőnek (Kárászi Faluszépítő Egyesület). Kimagasló természetjáró, ill. közösségi munkájáért elismerésben részesültek az egyesületek és az elnökség javaslatai alapján:Csoknyay Istvánné (Hétdomb TE), Feketéné Czifra Éva (Mecseki Kóborlók), Kántor János (PTTE Vámos Mihály Szakosztály), Nagy Istvánné (Hétdomb TE), Romvári Tiborné (Dráva TSE).

A közgyűlésen új vezetőség választására is sor került. Az új vezetőség a következő négy évre: Tóth Klára elnök, Strasser Péter alelnök, Nagy Balázs elnökségi tag. Az ellenőrző bizottságot dr. Tihanyi László vezeti.

Szövetségünk működésének feltételei 2015-ben – alapszinten – biztosítva voltak: Pécsett, a Tímár u. 21. számú épületben, a megszokott helyen vártuk az érdeklődőket keddenként. Tátrai Bea (a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége főtitkára) az év folyamán is készségesen intézte gazdasági ügyeinket, pályázataink gazdasági szempontú gondozását, a Mecsek Híradó sokszorosítását. A Tímár utcai emeleti kis tanácskozóban tartottuk havonta a Természetbarátok Klubját is. Ugyan ez a szint már az MLSZ Baranya Megyei Igazgatósága használatában van, de ez nem okozott gondot a működésünkben. 2015-ben nem volt sikeres pályázatunk, amely a működést támogatta volna. Az MTSZ-től kapott támogatás az MTSZ tagszervezetek által megvásárolt Természetjáró Kártyák arányában (kártyánként 500 Ft) érkezett szövetségünkhöz. (Ezúton is köszönjük azon tagszervezeteinknek az MTSZ-hez csatlakozást, amelyek 2015-re érvényesítették az MTSZ tagságot, illetve, hogy tagjaik számára kiváltották a Természetjáró Kártyákat, ezzel is támogatást szerezve megyei szövetségünknek). Ebből – részben – fedeztük a sportszövetségi tagdíjunkat (60.000 Ft), másrészt az országos tanácskozásokon való részvétel költségeit fizettük.

Ez évben teljesítettük a 2014-ben kiírt „Lépj, …légy Pécs jövője!”  című, (Pécs Város Önkormányzata által meghirdetett) pályázaton vállalt kötelezettségeinket. A három pécsi séta a pécsi forrásainkat bemutató élménydús program volt, amit Baumann József és Baranyai Pál igényes szakmai felkészültséggel tervezett, s valósított meg. A városlakók számára is élvezetes séták célja az volt, hogy meglévő értékeink megőrzését, karbantartását a figyelem középpontjába állítsuk. A „Pécsi séták – pécsi források” című kis füzetben az ismeretanyagot, s a forrásokról készült fotókat közkinccsé is tettük, Müller Nándor fotós és szerkesztői munkájával gazdagítva. A 2015-ben meghirdetett pécsi pályázat keretében szintén sikeres programot fogalmaztunk, s valósítottunk meg. Négy pécsi sétánk a pécsi parkerdőben arra buzdítja a városlakókat, hogy fedezzék fel a kéznyújtásnyira lévő természetes környezetet, a mecseki és malomvölgyi sétautakat. E séták színfoltja volt a Tubesen vezetett „holdvilágtúra” és a kisvasúton való utazással gazdagított, kulcsosházi vendégeskedéssel záruló Mikulás-túra. E túraajánlatainkat is közreadtuk ismertető füzet formájában. E túrákat Ignátkó Imre, Nagy Balázs és Tóth Klára vezette, a füzet Müller Nándor munkája. Összességében megállapítható, hogy anyagi lehetőségeink nem javultak az év során számottevő mértékben.

A 2015. évi, februári közgyűlésen megválasztott elnökség kitartó lendülettel, összefogással végezte munkáját. Elnökségünk tagjai mellett Scheitler Adrienn, Jancsi Attila, Rónaky Gizella és Szücs Istvánné segítette folyamatosan az operatív munkát.

Az év során munkánkat több szervezet, intézmény is támogatta, illetve együttműködött velünk a programok propagálásában, szervezésében. Kapcsolataink sokszínűsége, gazdagsága nélkül szövetségi szinten és egyesületi, szakosztályi szinten is jóval nehezebben tudnánk megvalósítani elképzeléseinket. Esetenként konkrét segítséget, anyagi támogatást, szakmai együttműködést könyvelhettünk el.

Kapcsolatainkat továbbra is fenntartottuk azokkal a szervezetekkel, intézményekkel, amelyek eddig is segítették munkánkat: Magyar Természetjáró Szövetség, Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége (Várhalmi Zsolt, Tátrai Bea), Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (Závoczky Szabolcs igazgató, Kulcsár Péter tájegységvezető, Nagy Gábor, Wágner László), Mecsekerdő Zrt. (Keszi László vezérigazgató, Ripszám István, Szőnyi János, Sajgó Ferenc, Pintér Ottó erdészeti igazgatók, illetve Hohn Miklós,), Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, Orfű Község Önkormányzata (Füzyné Kajdi Zita polgármester), Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Baranya Megyei Csoportja (Bank László irodavezető), Turizmus ZRt. Dél-dunántúli Marketing Igazgatóság (Hegyi Zsuzsanna igazgató), Dunántúli Napló (Horváth László), Pécs TV, Kossuth Rádió (Zsoldos László), Lánchíd Rádió, Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Dénes Andrea, Pásztor Andrea, Burián István), Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, Baranya Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság és még mások.

A szomszéd megyék természetbarát szövetségeivel, azok vezetőivel való kapcsolataink főként a Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Szövetség keretein belül élnek, bár tagságunk alkalmanként részt vesz egymás rendezvényein, túráin, ünnepségein is. A 2015-ös évben a Somogy megyei szövetség volt a soros a regionális turisztikai találkozó megszervezésében. A Koppány völgyében, Koppányszántó központtal rendezett találkozón igazi természetjáró programok, hangulatos baráti beszélgetések segítették a közös munkát.

Szövetségünk a Balokány-ligetért Összefogás tagjaként továbbra is a legaktívabb tagja az összefogásnak, a város e megújulásra szoruló területén végzett munkákban élen jár. Ebben nagy része van Baumann Józsefnek, aki folyamatos ellenőrző tevékenységével, kritikus jelenlétével, kétkezi munkájával segíti az együttműködést. Tóth Klára az egyesület vezetőségének munkájában is részt vesz. Tagszervezetünk, a Pécsi Ifjúsági Unió vezetője, Háber János egy ideig a Pepita Kultúrtér gondnoki teendőit is ellátta, képviselve a természetbarát értékrendet is.

A Balokány-ligetben végzett munkánkat – a közösségi szolgálat lehetőségeit kihasználva – több alkalommal is segítették középiskolás fiatalok. A Leőwey Kára Gimnázium és a Zipernowszky Károly Műszaki Szakközépiskola (mindkettővel együttműködési megállapodásunk van a közösségi szolgálat teljesítése terén) diákjai lelkesen vettek részt a ligetbeli munkákban, szemétszedésben, faültetésben stb. 

Az év során két alkalommal is támogatói voltunk a Janus Pannonius Múzeum Néprajzi Osztálya és Természettudományi Osztálya programjainak. Tóth Klára a „Múzeumok éjszakájának” programjában tartott előadást és rendhagyó tárlatvezetést a „Páratlan élvezet járni a Mecseket” c. kiállításon, azután pedig novemberben túravezetéssel (szintén Tóth Klára) segítettük a nagyszámú érdeklődőt eljutni Zengővárkonyból Kisújbányára, a Szent Márton tiszteletére szervezett ottani programra.  Kapcsolataink között számon tarthatjuk a Kisújbányai Baráti Kör Alapítványt (Derksen Gyöngyi). Az idei nyílt túra programunkban – 7 túra során – bemutattuk az érdeklődőknek a jelzett, közel 100 km-es utat, amely a VIA DIVIDENDAE CARITATIS – Szent Márton Út Baranyában nevet viseli. A túrasorozaton közel háromszázan vettek részt, a teljes utat Bodnár Katalin, Mátyás Gabriella, Szőke Lászlóné és Siposné Mester Erzsébet járta végig. A túrákat Szücs Istvánné, Siposné Mester Erzsébet és Tóth Klára vezette.

Szövetségünk képviseletében Tóth Klára elnök több tanácskozáson képviselte a megyei természetbarát közösségeket, nyilatkozott természetbarát ügyekben a Kossuth Rádióban, a Pannon TV-ben, a Hír TV-ben és a helyi sajtóban.

Az év során több országos természetjáró tanácskozáson, eseményen vettünk részt (Budapest: január 17., március 28., május 16., Galyatető: november 14.), személy szerint Baumann József, Jancsi Attila, Nagy Balázs, Strasser Péter, Tóth Klára.

A Gyalogtúrázók Országos Találkozóján – melyet ez évben Miskolc térségében rendeztek meg – a Baranya megyei természetjárók közül Biros Béláné (Hétdomb TE) vett részt.

Augusztusban a Nyugat-magyarországi Természetbarát Vezetők Találkozóján, Kőszegen Tóth Klára találkozott a dunántúli megyék vezetőivel.

Szervezetünk sokrétűségét bizonyítják még az egyesületek, szakosztályok egymással, ill. más csoportokkal való kapcsolatai is. Tagszervezeteink majd mindegyike rendelkezik e-mail címmel, így ez is segítette a kapcsolattartást.

Jeles évfordulót ünnepelt komlói tagszervezetünk, a Hétdomb TE. Igényesen összeállított, rendkívül gazdag  kiállítással, bensőséges baráti találkozóval, ünnepi esttel  emlékezett meg arról az egyesület jelenlegi tagsága, vezetősége, hogy Komlón 65 éve van szervezett természetjárás. Szövetségünk elismerő oklevéllel köszöntötte az évforduló alkalmából az egyesületet.

Az év során három alkalommal tartottunk elnökségi ülést. Ezeken értékeltük az előző időszak eseményeit, megterveztük, szerveztük a következő időszak feladatait, aktuális problémákat oldottunk meg.

Média megjelenés

A Dunántúli Napló rendszeresen közli túrafelhívásainkat, Horváth László gondozza beküldött anyagainkat. A Pécsi Hírek sajnos évek óta nem vállalja túraajánlataink megjelentetését, talán a „Baranya Megyei” elnevezés riasztja őket.

A 2013. év elején megújított honlapunk (www.baranyatermeszetbarat.hu) folyamatosan frissül, az év végén Facebook oldalt is létrehozott Nagy Balázs. Néhány érdekes adat honlapunk látogatottságával kapcsolatban: honlapunkat a 2015-ös évben 46748-szor nyitották meg. Ez azt jelenti, hogy egy átlagos napon 128-an gondolják úgy, hogy érdemes a honlapra látogatni. A megnyitott honlapon átlagosan 3,32 oldalt néztek meg, ez összesen 155097 oldalmegnézést jelent! Országonként: természetesen elsősorban Magyarországon nézik (93,83%), de érdekes módon a második a sorban az USA (1,13%), a harmadik Németország (1,04%). A magyarországi városokból – a honlap jellegéből adódóan – a legtöbben Pécsett nyitják meg (47,74%), az már érdekesebb, hogy a második helyezett város miért Budapest (20,28%). A harmadik és negyedik helyen Komló (2.86%) és Bonyhád (1,84%) szerepelnek.

Mecsek Híradó – Strasser Péter szerkesztésében – júliust és augusztust kivéve minden hónap első keddjén megjelent nyomtatott formában, és olvasható a honlapunkon is, ill. letölthető onnan. A Mecsek Híradóban megjelentettünk túraleírásokat, élménybeszámolókat, „múltidéző” írásokat, valamint hírt adtunk az aktuális programokról, eseményekről. Több cikket vettünk át az MTSZ honlapjáról is, valamint más hírportálokról (pl. bama.hu, pecsma.hu, ddnp.hu stb.), és ismertettük a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, illetve a Mecsekerdő Zrt. természetjáró programjait is. Arra törekszünk, hogy a Mecsek Híradó egyfajta történeti összefoglalását is adja a Baranya megyei természetjáró eseményeknek és természetjáró mozgalomnak, és az utókor számára is használható forrás legyen.

A Mecsek Híradó 2015. évi számaiba írtak: Balog Árpád, Baumann József, Biki Endre Gábor, Biros Béláné, Géber Sándor, Háber János, Hegyi József, Hevesi Zoltán, Jancsi Attila, Jónás István, dr. Koncz Eszter, Kurilla Annamária, Marton József, dr. Németh Gézáné, Scheitler Adrienn, Romvári Tibor, Rónaky Gizella, Sipos Imréné, Strasser Péter, Tóth Klára. Köszönjük írásaikat!

A Mecsek Híradóban, ill. honlapunkon rendszeresen megjelentettük a Tolna Megyei Természetbarát Szövetség által a Mecsek területén szervezett rendezvények kiírásait is.

Nyílt túráink kiírása rendszeresen megjelent a Dunántúli Naplóban, és az ÉLMÉNYMAGAZIN is számot adott rendezvényeinkről.

Kiadványok

2015-ben megjelent a „Pécsi séták – pécsi források” c. kalauz, amely a város területén működő forrásokat mutatja be három séta és a források pontos leírásával. Az ismertető füzet Baumann József, Baranyai Pál és Müller Nándor munkája. Év végére jelent meg a „Pécsi séták a pécsi parkerdőben” című füzet, amely négy túraajánlatot tartalmaz a városból elérhető közelségű turista-és sétautakra (Tóth Klára és Müller Nándor munkája).

Ugyancsak az év során jelent meg Biki Endre Gábor szerkesztésében – saját finanszírozásában – a „Máriakéménd története” című könyv, mely a teljes falutörténetet feldolgozza a kezdetektől napjainkig.

2015-ben megjelent a Mecsek turistatérkép új kiadása is, mely tartalmazza a Villányi-hegység és a Baranyai-dombság térképét is.

Események, rendezvények

Nyílt túrák

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség 2015-ös nyílt túra programjában az 54 tervezett túrából sajnos három elmaradt a rendkívüli időjárás miatt. A gondosan megtervezett, megszervezett túrákat 25 túravezető vezette. A túrák útvonalait a túravezetők tervezték meg, kivéve a Baranyai Szent Márton Gyalogos Zarándokút bejárására tervezett 7 túrát, amelyek beosztását, szakaszolását Rónaky Gizella tervezte. A túrákon átlagosan 30-40 fő vett részt. Honlapunkon sok nyílt túráról jelent meg képes beszámoló, de ennél jóval több volt a Facebook-on felfedezhető képek sokasága. A nagyszámú részvétel azt igazolja, hogy a nyílt túrák meghirdetésére, megszervezésére a továbbiakban is szükség van. Kiemelkedő jelentőségű volt a – hagyományosan a március 15-i nemzeti ünnep előtti szombaton megrendezett – erdőtakarító nyílt túra, amelyet Pál Krisztina és Marton József a szokásos lendülettel szervezett, és sajnos most is bebizonyosodott, hogy szükség van rá.

A nyílt túrákat a következő túravezetők vezették, kiknek munkáját ezúton is megköszönjük: Baumann József, Becze László, Benczes Gábor, dr. Németh Gézáné, Feketéné Móró Erzsébet, Gargya Lajos, Ignátkó Imre, Gelencsér Gábor, Jancsi Attila, Kis Olga, Marton József, Müller Nándor, Müller Norbert, dr. Németh Gézáné, Nagy Balázs, dr Novotny Iván, Őri Zsuzsanna, Pál Krisztina, Ritzné Gresák Gabriella, Romvári Tibor, Scheitler Adrienn, Schóber József, Sipos Imréné, Strasser Péter, Szücs Istvánné, Tóth Klára, Tollas Tibor, Ujságh Zsolt, Várnainé Meng Hajnalka.

Tagszervezeteink közül a Mecsek Egyesület és a komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület hirdette meg túráit nyílt túraként, melyek kiírásait a Mecsek Híradóban közzétettük. Ezek a túrák színesítették, kiegészítették a szövetség programját.

Teljesítménytúrák

A teljesítménytúrák 2015-ben is igen kedvelt rendezvények voltak, Baranyában bőséges választék várta a természetjárás ezen ágát kedvelőket. Valamennyi teljesítménytúránál rövidebb és hosszabb távok között lehetett választani, így mindenki megtalálhatta a kedvére való nehézségű túrát.

A szövetségünk, ill. tagszervezeteink (Dráva TSE, Dél-Zselic TK, Hétdomb Természetbarát Egyesület, Mecsek Egyesület, Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület, Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub, Pécsi Vörös Meteor SK Természetjáró Szakosztály, Szent Imre Katolikus Iskola DSK, Tenkes TE.) által megrendezett teljesítménytúrák mellett több más baranyai és megyén kívüli szervezet is rendezett teljesítménytúrákat a Mecsekben. Valamennyi teljesítménytúra kiírását megjelentettük a Baranya megyei rendezvénynaptárban, a Mecsek Híradóban, és a honlapunkon is. Köszönjük a rendezők áldozatos munkáját!

Jelvényszerző túramozgalmak

2015-ben Nagy Balázs irányította, nagymértékben gondozta is a túrmozgalmak bélyegzőhelyeit. A feltöltések az év során folyamatosan megtörténtek, de továbbra is többször előfordult, hogy néhány nap alatt kiürültek a dobozok (pl. rendszeresen Pusztabányán, vagy a volt Szentkúti Erdészháznál). Két helyen: a pécsi állatkertnél, illetve az ibafai pipamúzeumnál – felújítási, átépítési munkák miatt – a Dél-dunántúli Piros Túra bélyegzője egész évben hiányzott. A munkák befejeztével ezeken a helyeken ismét lesz bélyegzési lehetőség.

Újdonság, hogy az Országos Kék Kör túraútvonalon a Magyar Természetjáró Szövetség az összes bélyegződobozt lecserélte, és egységes, új dobozokat helyezett el, amelyekben nem „matricák”, hanem láncra erősített bélyegzők találhatók, melyek egyedileg ábrázolják az adott bélyegzőpontot. Ezek használatához a túrázóknak bélyegzőpárnát kell magukkal vinni. Valamennyi kéktúra bélyegzőhelyen QR kód is leolvasható. A bélyegződobozok feltöltésében rendszeresen közreműködtek: Baumann József, Futó László, Jancsi Attila, Lovas Ágnes, Nagy Balázs, Strasser Péter, illetve alkalmanként más túrázók is vittek ki lenyomatokat. Köszönjük munkájukat!

A jelvényszerző túramozgalmak teljesítőinek száma továbbra is elég alacsony. A baranyai jelvényszerző túramozgalmak teljesítőinek száma 2015-ben:

Túramozgalom

Teljesítők száma

Mecsek turistája

6

Baranyai várak

4

Kincses Baranya

Mecseki barangolások háztól házig

5

Baranyai kerékpáros körtúra

Dél-Zselic turistája

2

Baranya legszebb templomai

Mecseki Zöld Túra

7

Mecsek forrásai

5

Baranya kilátói

6

Régi Dél-dunántúli Piros Túra

Baranyai-dombság turistája

Dél-Baranya turistája

ÖSSZESEN

35

A túramozgalmak igazoló füzeteit nagyrészt már az internetről letöltik a túrákra indulók, kivéve az országos nagy útvonalak bejárásához szükséges füzeteket, amelyekre az alábbiak szerint volt igény szövetségünknél:

Túramozgalom

Igényelt igazoló füzetek száma

Országos Kéktúra

8

Rockenbauer Pál DDK

10

Alföldi Kéktúra

4

Közép-dunántúli Piros Túra

3

Dél-dunántúli Piros Túra

5

Túramozgalmak Baranya megyében

2

ÖSSZESEN

32

Arról, hogy az országos túramozgalmakat hányan teljesítették a baranyai természetjárók közül, nincsenek adataink. Ezúton is kérjük az egyesületeket, hogy ha van ilyen teljesítés, értesítsék szövetségünket is!

Természetjáró minősítések

A természetjáró minősítések adminisztrálását, értékelését ez év során is Jancsi Attila végezte. 2015-ben ugyan kétszer annyi minősítés történt, mint az előző évben, ezek száma így sem túl nagy, látszik, hogy csak néhány egyesület foglalkozik vele. Az elért minősítések: 6 bronz (Dél-Zselic TK: 3, Tenkes TE, POEÜ, Mecsek Egyesület: 1-1), 4 ezüst (Dél-Zselic TK: 2, POEÜ, Fekete Bárány TE: 1-1), és 5 arany: Odor Erzsébet (Hétdomb TE), Várnainé Meng Hajnalka (Dráva TSE), Hajdú György (Fekete Bárány TE), Hofmann Ákos (POEÜ), Nagy Balázs (POEÜ). Egy, az országos szövetség által elbírált „Érdemes Természetjáró” fokozat eléréséről van tudomásunk: Balog Árpád, a Tenkes TE túrázója érte el. Továbbra is kérjük a szakosztályok/egyesületek vezetőit, hogy amennyiben tagjaik közül valaki elér „Érdemes” vagy „Kiváló” minősítési fokozatot – melyeket az MTSZ bírál el –, azt jelezzék szövetségünk felé is! Gratulálunk valamennyi, minősítést elért természetjáró társunknak!

Kerékpáros szakág

A kerékpáros programokat a Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub szervezte. Valamennyi kerékpáros rendezvény nyílt volt, azokon bárki részt vehetett. A rendezvények kiírásai az egyesület internetes honlapján (http://ptkk.blogspot.hu) olvashatók. Sikeresen rendezték meg a két hagyományos kerékpáros teljesítménytúrát, a „2x100 km Baranyában”, illetve a „Mecseki Hegyikerék” MTB túrát, illetve bekapcsolódtak a „Skóciai Szent Margit Emléktúra” rendezésébe. A komlói DÖKE nem tagszervezetünk ugyan, de kerékpáros programjai színesítették a megyei pogramkínálatot.

Természetbarátok Klubja

A Természetbarátok Klubja 2015-ben is Scheitler Adrienn vezetésével működött. E fórum működtetését igen fontosnak tartja szövetségünk elnöksége. A 2009 őszén „újjáélesztett” klub neve 2013 januárjától változott meg, s azóta – már harmadik éve –Természetbarátok Klubja néven várja havi rendszerességgel az érdeklődőket. A névváltoztatás célja az volt, hogy a túravezető végzettséggel nem rendelkező, de a természet és a természetjárás iránt érdeklődőket a klub neve ne bátortalanítsa el, ne tartsa vissza attól, hogy eljöjjenek az előadásokra és a hagyományos év végi záró túrára.

Az évet januárban Vincze Gábor„Vértelen vadászat” című előadásával kezdtük, majd februárban Jónás István vitt minket képei segítségével „viráglesre”. Márciusban BioBia, vagyis Németh Ibolya mutatta be a Mecsek Zöldút Egyesületet, az Ökocsali Egyesületet és mesélt a kertben és erdőben élő és ehető, sokszor „valami gaz” néven aposztrofált növényekről. S nem csak mesélt, hanem Éva kolléganőjével közösen kóstolót is hoztak nekünk, melyet nagy rácsodálkozások közepette, jó étvággyal fogyasztottunk. Erről a kedd estéről mindenki tele hassal indult haza. Áprilisban a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság egyik természetvédelmi őre, Völgyi Sándor mesélt és vetített képeket a Mecsek madarairól, kiemelve az év madarát, a búbos bankát. Májusban úgy gondoltuk, hogy a jó időben legjobb lesz nekünk is a friss levegőn, így a Pintér-kertbe látogattunk el, ahol Rózsa Anita vezetett minket körbe és mesélt számos érdekességet az ott élő növényekről. Júniusban – bár csak képzeletben – Nagy Gábor képeinek és meséjének segítségével a varázslatos Bédába kirándultunk.

A nyári szünet után szeptemberben ismét találkoztunk Rózsa Anitával, aki a tavaly átadott szaporcai Ős-Dráva Ökoturisztikai Látogatóközpontot mutatta be nekünk, sajnos nem élőben. Viszont nagyon nagy kedvet csinált mindnyájunknak, hogy személyesen is felkeressük őket. Októberben Nagy Balázs mutatta be, hogy hogyan lehet meghódítani a Júliai-Alpok 2864 méter magas hegycsúcsát, a Triglavot. Novemberben Kis Olga mesélt saját képei segítségével az arborétumok varázslatos világáról. Az évet – hagyományainkhoz hűen – túrával zártuk. Patacsról indulva a Jakab-hegy déli oldalán kapaszkodtunk fel a hegytetőre. Onnan tovább bandukoltunk a IV. üzemi házhoz – mely jelenleg a Mecsekerdő Zrt. által működtetett bivakszállás –, ahol Bognár Richárd erdész néhány korábban érkező túratársunk segítségével takaros „terülj, terülj asztalkámat” varázsolt az erdei asztalokra. Természetesen az asztalok kínálata közel sem lett volna olyan színes, ha a résztvevők nem járulnak hozzá finom süteményeikkel és batyujukban cipelt „hamuban sült” pogácsájukkal. A jó hangulatról a résztvevők színes egyénisége és némi forralt bor – pálinkával megfűszerezve – gondoskodott.

A 2015-ös évben összesen 120-an vettek részt a klubfoglalkozásokon és 46-an az év végi túrán. Köszönjük valamennyi előadónak a közreműködését!

Képzések

Képzések területén 2015-ben újra aktív tevékenység zajlott szövetségünkben. Szeptemberben elkezdtünk egy bronzjelvényes túravezető-képző tanfolyamot. Nem vártunk tovább az MTSZ megújuló oktatási szabályaira. 17 lelkes hallgató kéthetente gyűlik össze, s sajátítja el az előírt tananyagot. 2016 tavaszán még néhány elméleti foglalkozás, két gyakorlati túra és egy kétnapos program vár a hallgatókra a vizsga előtt.

„Te szedd a Kéken” akció

A Magyar Természetjáró Szövetség 2015-ben két alkalommal szervezett országos erdőtakarítási akciót az Országos Kék Kör túraútvonalon, melyekbe szövetségünk is bekapcsolódott.

A tavaszi akcióra áprilisban, az őszire októberben került sor. Április 16-án a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra Baranya megyei szakaszát tisztították meg teljes hosszban az arra vállalkozók. Ezen 11 csoport (egyesület, cég, baráti társaság) vett részt, 128 fővel. A turista egyesületeknél sajnos nem volt meg a kellő segítő szándék. A megye turista egyesületeit, túrázóit a Dráva TSE, a Tenkes TE, és baráti társaságként a „városiakként” ismert társaság (Pécs Városi Természetbarát Bizottság), valamint a Baumann család képviselte. Rajtuk kívül az iskolák közül a Budai Városkapu, a Nagy Lajos Gimnázium és a Zipernowsky Károly Szakközépiskola diákjai, az erdészetek közül a Szigetvári és a Pécsváradi erdészetek, a TDM Orfűi szervezete küldött takarítani „vágyó” embereket. Jelentkező más is volt, de az időpont változtatás miatt már nem tudtak részt venni… Ezen a napon 75 zsák szemét gyűlt össze!

A második, őszi akcióban október 9-10-én már csak természetjáró szervezetek és a valamilyen szinten rendszeresen túrázók voltak a mozgalom segítői! A Dél-Zselic TK, a Dráva TSE, a Tenkes TE, a PTTE Vámos Mihály Szakosztály, ismét a „városiak” és a POEÜ küldött túrázókat. Itt már a 33 fő „csak” 11 zsák szemetet tudott összeszedni, fél év alatt ennyi termelődött a „kék sáv” mentén megyénkben!

A tavaszi akciót Baumann József, Jancsi Attila és Nagy Balázs, míg az őszit Jancsi Attila és Nagy Balázs koordinálta. Köszönjük a résztvevők a munkáját, és mellettük várjuk más egyesületek jelentkezését is a 2016-s tavaszi és őszi akciókra!

Technikai munkák

Turista útjelzések felújítása

2015 igen eredményes év volt az útjelzések felújítása terén, mintegy 180 km hosszúságban újultak meg a turistautak jelzései megyénkben. Legnagyobb munka a Magyar Természetjáró Szövetség által irányított, az Országos Kék Kör teljes megújításával kapcsolatos jelzésfestés volt. Ennek keretében 2015 tavaszán a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra útvonalának baranyai szakaszán is teljes útjelzés-felújítás történt. Ezt a munkát a Dél-Zselic TK, a Dráva TSE, illetve a Tenkes TE útjelzésfestői végezték. A kéktúra felújításához kapcsolódott a Dél-dunántúli Piros Túra egy szakaszának a felújítása is.

Nyáron ismét lehetőség volt pályázni útjelzés-felújításra, az MTSZ „Útalap”-ból. Ezzel a támogatással sikerült felújítani a Kelet-Mecsek, illetve a Villányi-hegység turistaútjaiból kisebb-nagyobb szakaszokon az útjelzéseket. Természetesen a szerződés alapján (kéktúra), ill. a pályázati támogatással végzett munkák mellett voltak még más útjelzés-felújítások is. Ezek közül a Mecsekben kettőt érdemes kiemelni: új útjelzés készült Kövestetőről, a kék sáv jelzésről leágazva az új Kövestető kilátóhoz, illetve felújítottuk – a Mecsekerdő Zrt. Árpádtetői Erdészete kérésére – a „Mókus” tanösvény jelzéseit, melynek során a jelzések két irányba lettek felfestve (eddig csak egyirányú útvonal volt a tanösvény), így a tanösvény turistaútként bekerült a megyei útnyilvántartásba is. Ezen kívül néhány rövidebb új bekötő út létesült a Baranyai-dombságban (a Liptódi-szegélyen lévő képoszlophoz, illetve a Margaréta szoborhoz „emlékmű” jelzések, a Héhwald-kereszthez „kápolna” jelzés). Ugyancsak új összekötő útjelzés (+) készült a Geresdi-dombságban az István kunyhóhoz. A Geresdi-dombságban a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra Harsányi-kereszt – 6-os főút közötti szakaszán, valamint a piros sáv és a zöld sáv jelzésű utakon a jelzéseket a Tolna Megyei Természetbarát Szövetség újította fel.

Az útjelzés felújítások részletezve:

ROCKENBAUER PÁL DÉL-DUNÁNTÚLI KÉKTÚRA BARANYAI SZAKASZ

K sáv: Harsányi-kereszt – Abaliget vasútállomás – Nagytótváros (88,5 km)

NYUGAT- ÉS KÖZÉP-MECSEK

P sáv: Kantavári-forrás – Ciframalom (5,8 km)

P sáv: Mecsekjánosi – Mecsekfalu (3,1 km)

Z sáv: Vasas – Koszonya-tető (5,5 km)

Z sáv: Nagy-Mély-völgy, Petnyák elágazás – Kőlyuk (0,6 km)

P +: Kantavári-forrás – Rábay-fa (0,8 km)

K Kövestető, K sáv elágazás – Kövestető kilátó (0,5 km)

P Mandulás – Misina (1,5 km)

„Mókus” tanösvény: Árpád-tető (3,7 km)

KELET-MECSEK

S sáv: Kárász autóbusz megálló – Vörösfenyő kulcsosház (4,2 km)

P+Pap-erdő (P sáv elágazás) – Magyaregregy – Vörösfenyő kulcsosház – Szászvár, autóbusz megálló (12,3 km)

+Vékény autóbusz megálló – Csepegő-árok – Vörösfenyő kulcsosház (5,2 km)

˜Kárász, S sáv elágazás – Derzsó-forrás (0,2 km)

Z Szászvár autóbusz megálló – Kantár-hegy – S sáv elágazás (Dobogótól É-ra) (6,0 km)

BARANYAI-DOMBSÁG

S „emlékmű”: Kéméndi-tető, sárga háromszög elágazás – Liptódi-szegély, képoszlop (0,2 km)

K „emlékmű”: Nagy-pincesor, kék négyzet elágazás – Margaréta szobor (0,3 km)

K „kápolna”: K ■ jelzésről a Héhwald-kereszthez (0,1 km)

GERESDI-DOMBSÁG

P sáv: Mecseknádasd, 6-os főút – Vár-hegy (Sloszberg) – Hosszú-tető – Borovicska-hegy – Ófalu – Cikó, kültelek (11,6 km)

Z sáv: Harsányi-kereszt – Ófalu – Hesz-kereszt (7,8 km)

S+: István-kunyhó – S kör elágazás (5,4 km)

VILLÁNYI-HEGYSÉG

P sáv: Harkány, autóbusz-állomás – Vokány vasútállomás (10,8 km)

Z sáv: Bisse, temető, sárga kereszt elágazás – P sáv elágazás (5,5 km)

Z sáv: Túrony, 58-as főút – Csarnóta (2 km)

K+: Tenkes, gerinc – Kistótfalu, pincesor /Z sáv elág./ (1,9 km)

P+: Siklós, autóbusz-állomás – piros sáv elágazás (2 km)

P ■: Siklós, autóbusz-állomás – Máriagyűd (3 km)

Az útjelzések felújítását, festését a Dél-Zselic Természetbarát Klub, a Dráva Természetbarát Sport Egyesület, a Mecsek Egyesület, a POEÜ és a Tenkes Természetbarát Egyesület tagjai és segítőik végezték: Andrasek Csaba, Andrasekné Dávid Erika, Angster Gábor, Balassa Gyula, Balassáné Csetényi Éva, Balassa Péter, Balázs Katalin, Balog Árpád, Baumann József, Baumann Józsefné, Baumgärtner Margaréta, Baumgärtner Norbert, Biki Endre Gábor, Csabáné Rigler Éva, Drozgyik Györgyné, Hargitai László, Jancsi Attila, Jancsi Ibolya, Juhász Lászlóné, Juszkó Sándor, Komáromi István, Kolin Edit, Kulcsár Gábor, Mott Alexandra, Nagy Balázs, Németh Erika, Németh Kitti, Ott Orsolya, Ottné Andrasek Györgyi, Rácz Eszter, Rácz Róbert, Romvári Tibor, Romvári Tiborné, Simara Gyula, Soós Zoltán, Strasser Éva, Strasser Péter, Szücs Istvánné, Tóth Zsolt, Ujságh ZsoltValamennyiük munkáját köszönjük!

Források építése, karbantartása

2015-ben is elsősorban a Mecsek Egyesület Munka Osztálya végezte a források karbantartásával, felújításával kapcsolatos munkákat. Az év során három forrásra kértük meg a felújítási engedélyeket: Négy barát-forrás, Kiss Lajos-forrás, Farkas-forrás. A források állapota az évtizedek alatt megromlott, ami indokolttá tette azok felújítását. Több forrás tábláját tisztítottuk meg, és szükség szerint újrafestettük. Készíttettünk a Kancsal-forráshoz egy új forrástáblát, mivel a vörös rézből készült táblát lefeszítették és ellopták a fémtolvajok. Felújítottuk a Kantavári-forrás falazatát, mert rádőlt egy fa és a fagyok erősen megrongálták. A Farkas-forrásnál hasonló okok miatt kellett egy jelentős felújítást végeznünk, és az elfolyást biztosító medret is újraépítettük. A forrás hátfalánál jelentős mennyiségű felhalmozódott földet kellett elhordanunk, amit a csapadék az oldalból összehordott. Kijavítottuk a Bodzás-forrás beszakadt kupoláját, lépcsőket és átjárót építettünk. A Hársas-forrásnál kitisztítottuk az ülepítő medencét és védőköveket raktunk a forrás falazatához, hogy ne az előtérbe folyjék az iszap a partoldalból. Az év folyamán több forrás kifolyócsövéből kellett a „játékos” kíváncsi emberek által bedugott fadarabokat, műanyag flakonokat eltávolítani. Készítettünk egy működő forrásmakettet a pécsi, Király utcában lévő Természetjárók Múzeumába, az Azurit-forrást. Tartottuk a kapcsolatot a Mecseki forrásvédnökökkel, akik takarították a forrásokat és azok környezetét. Szóltak, ha hiányosságokat észleltek, melyeket ők nem tudtak megjavítani. Az év második felében két új forrásvédnök jelentkezett, Bánvölgyi Vilmos és Hofmann Ákos. Sokat segítettek a források újjáépítésében és a Mecseki forrásvédnök rendszer modernizálásában. Forrásvédnök honlapot és facebook-oldalt hoztunk létre.

Emlékhelyek gondozása

A Magyarok kunyhójánál megjavítottuk a régi házalapot, az emlékoszlop védelme érdekében kisméretű kő előteret alakítottunk ki, hogy a sár felverődését megakadályozzuk.  A „Vadásztacskó sírja” emlékhelyet kitisztítottuk a felnövekvő cserjéktől. Havi rendszerességgel takarítjuk a petőcpusztai Mária kápolnát. Büdös-kútnál, a Természetjárók Panteonjánál elhunyt túratársunk (Keczeli Vilmosné) emléktábláját helyeztük el a sziklafalba. Fontos feladatunknak tartjuk a múlt emlékeinek megóvását, és a megemlékezéseket elődeink munkásságáról. A Magyarok kunyhójánál lévő emlékoszlopnál minden év augusztusában megemlékezünk turista elődeinkről, valamint október végén a Természetjárók panteonjánál elhunyt turista társainkról.

Munkáinkat segítették: Baumann József, Baumann Józsefné,  Bánvölgyi Vilmos, Feketéné Czifra Éva, Földesiné Kövi Ildikó, Golubics István, Hastó Attila, Hágendor Norbert, Hofmann Ákos, Jancsi Attila, Jónás István, Kassai József, Kámi Róbert, Kriston Barnabás, Kriston István, Kincses Miklós, Krisztián László, Kőnig Ferenc, Kovács József, Kovács Szabó János, Kulcsár Péter, Mucsi Gabriella, Müller Norbert, Nagy Balázs, Ripszám István, Rónaky Gizella, Sajgó Ferenc, Stalenberger Tibor,  Strasser Péter, Szabó Dalecker Ibolya, Tóth Klára, Tóth Péter.

Munkálatok a Baranyai-dombságban és a Geresdi-dombságban

A Mecsek Egyesület Természetjáró Osztálya számos túrát szervezett az év során Baranya ezen részein. Ezek mellett a Természetjáró Osztály közreműködésével számos építmény, létesítmény felújítására is sor került. Megújult Máriakéménden a Szent Flórán szobor. Felújítottuk a sok évtizede ledőlve fekvő Katolebergi-képoszlopot a Kéméndi-tetőn. Lefestettük a homokkő oszlopot, és felhelyeztük a szentképeket. Több új asztalt és padot helyeztünk el Kisnyárádon a Keresztelő Szent János-kápolnánál, melyet az egyesület tagjai állítottak össze és helyeztek ki. Így újabb erdei pihenőhely létesült a Baranyai-dombságban. Új útjelzőtáblákat állítottunk fel a Margaréta-szoborhoz, a Templom-forráshoz és az újraállított képoszlophoz. Új tablót helyeztünk el a képkőnél, a Törökvári-pihenőhelyen és a Vár-hegyen is, mely ismerteti a Török-vár építésének és pusztulásának körülményeit. Új padok teszik kellemessé a pihenést a Geresdi-dombságban a Schleicher-sírnál is, meléyekhez a faanyagot a Mecsekerdő Zrt. biztosította. A Mecsek Egyesület tagjai – Kisnyárád közmunkásaival – újra kiásták és felépítették a betemetődött kisnyárádi Keresztelő Szt. János kápolnánál a Csoda-kutat, mely a sárga túra útvonalán található. A kút 2 méter mély lett, és körkörösen, szárazon rakott téglával béleltük ki. A kút mögé mecseki mészkőből egy íves kis védfalat építettünk, melybe elhelyezésre került a gránitlapba vésett kút névtáblája.

A munkákban, és a Baranyai-dombságba szervezett túrák lebonyolításában részt vettek: Baráth András, Baráth Andrásné, Barta András, Baumgärtner Norbert, Baumgärtner Margaréta, Becze László, Biki Endre Gábor, Biros Márta, Drozgyik Éva, Éger Zoltán, Feketéné Móró Erzsébet, Földesiné Kövi Ildikó, Fledrich Gabriella, Gál László, Gál Péter, Gargya Lajos, Gayer Éva, Hauck Nándor, Dr. Hochmann Andrásné, Horváth Sándor, Jónás István, Kalangya Attila, Kállai János, Kállainé Fischer Mária, Kállai Csilla, Kertai Attila, Kis Olga, Klingler Lajos, Korcsmárné Ica, Krámos Csaba, Krámos László, Kontár Zoltán, Dr. Lakatosné Novotny Sarolta, Markesz István, Markesz Dávid, Markesz Gergely, Németh Gézáné, Nyáry Attiláné, Petrovics Ottó, Ripszám István, Sashalmi Lajos, Seregélyesi Ildikó, Simonné Döme Ildikó, Somfai Magdolna, Szabó Irén, Szabó József, Szabó Józsefné, Szentes Károly, Szűcs Istvánné Olga, Őri Zsuzsanna, Tóth Klára és Zöld Sándor. Köszönjük valamennyiük munkáját!

Erdei létesítmények

Bár közvetlenül nem szövetségünk tevékenységéhez kapcsolódik, de meg kell említenünk, hogy 2015-ben az MTSZ Országos Kék Kört megújító projektjének keretében számos erdei létesítmény – padok, asztalok, esőbeállók – készült a kéktúra útvonalán, illetve annak közelében. Ugyancsak új útjelző táblák kerültek kihelyezésre, melyek a kéktúra útvonalának adatait, illetve a kéktúráról letérve elérhető közelebbi túracélpontokat ismertetik. Ezek a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra baranyai szakaszán is megtalálhatók. A megyénket érintő legnagyobb ilyen jellegű beruházás a Köves-tetőn felépült új kilátó volt, melyhez egy kék háromszög jelzésű turistaút vezet fel, a kék sávról leágazva.

Végezetül megköszönjük mindazok közreműködését, segítségét, akik munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy szövetségünk 2015-ben eredményesen működhessen.

Baranya Megyei Természetbarát Szövetség
Elnöksége

2015.-évi pénzügyi és közhasznúsági jelentés.