facebook_page_plugin

Beszámoló 2022

Beszámoló a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség 2022. évi működéséről

 

Szövetségünk működése:

 

2022-ben szövetségünknek 20 tagszervezete volt. Év közben csatlakozott a Mecseki Vadonjárók Társasága. Tagszervezeteink:  BMTSZ Nyugdíjas Szakosztály (Pécs),  BMTSZ Vándorok Szakosztály (Pécs), Dél-Zselic Természetbarát Klub (Pécs), Dráva Természetbarát Sport Egyesület (Pécs), Hétdomb Természetbarát Egyesület (Komló), Hosszúhetényi Turista Egyesület, Kenderföldi Természetjárók (Komló), Mecsek Egyesület (Pécs), Mecseki Kóborlók (Pécs), Mecseki Vadonjárók Társasága (Pécs), Mediterrán Gyalogló Klub (Pécs), Pécsi Ifjúsági Unió, Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület (PITE), Pécsi Orvos Egészségügyi Sportkör, Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub, Pécsi Vörös Meteor, Szászvári Mocorgók Szabadidő Egyesület, Szent Imre Iskolai SK (Siklós), Tenkes Természetbarát Egyesület (Sik­lós), Vándormadár Természetjáró Baráti Kör (Pécs)

2022-ben – mivel már nem voltak járványügyi korlátozások – ismét a szokott időpontban, február 12-én tartottuk meg küldöttgyűlésünket, melynek helyszíne – az előző évekhez hasonlóan – Pécsett a Pepita Kultúrtér épülete volt. (A küldöttgyűlés hivatalos részét ezúttal nem követte a szokásos, büfével egybekötött beszélgetés, tekintettel arra, hogy a koronavírus-járvány még mindig köztünk volt. Ezt a „napirendi pontot” szeptember 23-án pótoltuk egy tagszervezeti találkozó megrendezésével, melyet Zobákpusztán, a Vargánya Tanya erdészeti táborozóhelyen tartottunk.)

A küldöttgyűlés az előre magadott napirend szerint zajlott. A küldöttek egyhangúlag elfogadták a 2021. évről szóló beszámolót, a közhasznúsági jelentést, az ellenőrző bizottság beszámolóját, valamint a 2022. évi terveket.

A hivatalos rész után – szokásosan – különböző elismerések átadása következett. Strasser Péter levezető elnök elsőként Jancsi Attilát (Dráva TSE) köszöntötte, aki 2021 szeptemberében Dobogókőn, a Természetjárók Napján a Természetjárás Fejlesztéséért Ezüst Fokozat kitüntetést kapta, majd a Dráva Természetbarát Sport Egyesületet, amely szintén a Természetjárók Napján a fennállásának 25. évfordulója alkalmából Természetjáró Érdemérem elismerésben részesült. Ezután Jancsi Attila ismertette a 2021. évi egyéni túrapontverseny eredményeit, és adott át okleveleket és csokoládét a kategóriánként első három helyezettnek.

2021 decemberében szövetségünk a Jakab-hegyen rendezte meg a Hegyek Napja alkalmából az immár hagyományos találkozót, melyen egy totót is kitölthettek a résztvevők Magyarország hegyvidékeiről. A legjobb eredményt elérők (Arató Tünde, Bitter Péter és Tóth Klára) szintén oklevelet és csokoládét kaptak jutalmul.

Ezek után elismerések átadására került sor. Az elnökség – az egyesületek előterjesztése alapján – oklevélben és tárgyjutalomban (mely ez évben egy névvel gravírozott tőr volt) részesítette a következő személyeket: Takács Ferenc (Hosszúhetényi Turista Egyesület), Both Viktória és Vass Tibor (Dráva Természetbarát Sport Egyesület), Kalocsai Vilmos és Fehér Lászlóné (Hétdomb Természetbarát Egyesület), Háber Jánosné és Torma Kitti (Ifjúsági Unió Pécs), Bódis Péter Donát és Alekszandrov Anna (Szent Imre Iskola Sportkör, Siklós).

Végezetül az Aranybakancs Díj kitüntetés átadására került sor, melyet minden évben két személy részére ítél oda szövetségünk elnöksége: egy „külsős” személy részére, aki munkájával kiemelkedően segíti a baranyai természetjárást, és tagságunkból egy természetjáró részére, aki több éven át kiemelkedő tevékenységével vesz részt a szövetség munkájában. Ez évben a „külsős” díjat Varga Jenő kapta, aki hosszú évek óta segíti a természetjárást az erdei utak, pihenőhelyek karbantartásával, tisztításával, valamint rendezvényszervezéssel, tagjaink közül pedig Tóth Klára előző évben leköszönt elnök kapta a díjat sok évi kiemelkedő természetjáró és vezetői tevékenységéért.

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség 2022. évi bevétele 955 417 Ft volt. Az összeg az alábbi bevételi forrásokból tevődött össze: NEAG-KP-1-2022/4-000325 pályázati támogatás, MTSZ kiegészítő támogatás, MTSZ jelzésfestés 2022 ellenőrzése együttműködési megállapodás alapján, felajánlott SZJA 1%, tagdíjak befizetése, jelvényszerző mozgalmak jelvényeinek és kiadványainak értékesítése.

 1. évi kiadásaink között a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége éves tagdíja (használhattuk a sportszövetség helyiségeit ügyeleti időnkben, a Természetbarátok Klubja foglalkozásaira, megbeszélésekre stb.), az MTSZ tagdíja, MTSZ jelzésfestés 2022 ellenőrzését elvégző tagszervezetek díjazása, a tanácskozások, találkozók részvételi és útiköltség díjai, terembérleti díjak, a megyei küldöttgyűlés és a zobákpusztai tanácskozás költségei szerepeltek.

A 2023. évi NEAG-KP-1-2023 „Társadalmi felelősségvállalás kollégium” pályázatára „A természetjárás szervezése, összehangolása Baranyában” címmel 350 000 Ft támogatási összegre nyújtottunk be igényt a 2023. április 4 - 2024. március 30. közötti időszak működési támogatására.

Az elnökség a szokásos módon végezte munkáját, 2022-ben 4 alkalommal ülésezett. Ezeken értékeltük az előző időszak eseményeit, megterveztük, szerveztük a következő időszak feladatait, aktuális problémákat oldottunk meg. Ezen kívül egy-egy rendezvény megszervezése, sikeres lebonyolítása érdekében több alkalommal tartottunk operatív megbeszéléseket az érintettekkel.

Keddenként az ügyeletet 16.30-18 óra között tartottuk, amikor fogadtuk a természetjáró ügyekben (túramozgalmak igazolása, kiadvány vásárlás stb.) betérőket, illetve megbeszéltük az aktuális teendőket. Az ügyeleti munkában nagy részt vállalt Both Viktória, aki az „irodai” feladatok ellátása mellett a nyílt túra programot is összeállította, illetve intézte a nyílt túrák kiírásainak média megjelenését. Ezen kívül Scheitler Adrienn, Schmidtné Samu Szilvia, Szabó-Dalecker Ibolya, Baumann József, Jancsi Attila segítette folyamatosan az elnökséget, szövetségünk működését. Köszönjük valamennyiük munkáját!

Az év során munkánkat több szervezet, intézmény is támogatta, illetve együttműködött velünk a programok népszerűsítésében, szervezésében. Kapcsolataink sokszínűsége, gazdagsága nélkül szövetségi szinten és egyesületi, szakosztályi szinten is jóval nehezebben tudnánk megvalósítani elképzeléseinket. Esetenként konkrét segítséget, anyagi támogatást, szakmai együttműködést könyvelhettünk el.

Kapcsolatainkat továbbra is fenntartottuk azokkal a szervezetekkel, intézményekkel, amelyek eddig is segítették munkánkat: Magyar Természetjáró Szövetség, Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége (Várhalmi Zsolt, Tátrai Bea), Biokom Kft., Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (Závoczky Szabolcs igazgató, Kulcsár Péter tájegységvezető, Nagy Gábor, Wágner László), Mecsekerdő Zrt. (Ripszám István vezérigazgató,  Nagy Gábor ökoturisztikai és kommunikációs osztályvezető, Hohn Miklós, Sajgó Ferenc erdészeti igazgatók, valamint Horváth Péter Brúnó, Vassné Papp Viktória), Orfű Község Önkormányzata (Füzyné Kajdi Zita polgármester), Ibafa Község Önkormányzata (Benes László polgármester), Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Baranya Megyei Csoportja (Bank László irodavezető), Dunántúli Napló (Szabó Dániel), Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Dénes Andrea, Pásztor Andrea, Burián István), Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztálya és még mások.

 1. június 15-re Tóth Klára, a Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Szövetség elnöke tanácskozásra hívta Baranya, Somogy és Tolna megye természetbarát vezetőit. Somogy megyét Balázs László, Böröczi Antalné, Fodor Péter, Tolna megyét Dománszky Zoltán, Baranyát Schóber József, Szabó-Dalecker Ibolya képviselte. A megyék képviselői kölcsönösen tájékoztatták egymást az aktuális ügyekről a baráti hangulatú megbeszélésen. Tóth Klára regionális elnök felvetette egy 2023 őszén, Baranya megyében tartandó regionális találkozó tervét. Az MTSZ Oktatási Bizottsága által szakmailag mentorált, a három megye résztvevőinek szervezett jelzésfestő tanfolyam ötlete is felmerült.

Az év során több országos természetjáró tanácskozáson, eseményen vettünk részt.  Augusztusban az MTSZ munkatársaival folytattunk megbeszélést Pécsett a turistautak helyzetéről, egységes nyilvántartásáról, a térinformatikai rendszer fejlesztéséről, december 8-án pedig Budapesten, az MTSZ központban vett részt Jancsi Attila és Strasser Péter a „Turistaút karbantartás – partneri nap” elnevezésű megbeszélésen, melyen az útjelzésfestés és felújítás eddigi tapasztalatait, illetve a jövő évi tervezést vitatták meg.

Szeptember 24-én, Dobogókőn fennállásának 25. évfordulója alkalmából a Pécsi Ifjúsági természetjáró Egyesület (PITE) Természetjáró Érdemérem kitüntetésben részesült.

 • Médiamegjelenés

A Dunántúli Napló rendszeresen közölte túrafelhívásainkat. A kacsolatot az újság szerkesztőségével Both Viktória tartotta, köszönjük munkáját! Az év során nyílt túráink kiírásainak többsége megjelent az újságban.

Honlapunkat (www.baranyatermeszetbarat.hu) továbbra is Nagy Balázs szerkesztette, folyamatosan tudósítottunk az aktuális eseményekről, és közöltünk beszámolókat a természetjáró programokról. Az Eseménynaptár rovatot Schmidtné Samu Szilvia gondozta, naprakész információkkal látva el az olvasókat. Köszönjük mindkettőjük munkáját! Eseménynaptárunkban saját rendezvényeink (BMTSZ nyílt túrák, teljesítménytúrák, tagszervezeteink nyílt túrái és egyéb programok) mellett megjelentettük a más szervezetek által Baranya megyében rendezett teljesítménytúrák kiírásait is.

Honlapunk nézettsége az elmúlt évek átlagához hasonlóan havi 2500-3000 volt. Ami változás tapasztalható, hogy az asztali gépektől a telefonok (tabletek) irányába tolódott el a használata (48-52%). Jellemzően Magyarországról (elsősorban a környékünkről) keresték a legtöbben (92%-ban). Érdekes, hogy a második az országok közül az USA, de még Kínából is volt érdeklődés. Sajnos a honlap technikailag elavult és nehezíti a mobilos használatát. Fejlesztése sürgős lenne, ez elsősorban pénzügyi kérdés.

A legtöbbet nézett része a honlapnak az Eseménynaptár és a Turistautak gyűjteménye (ez utóbbi frissítése hamarosan meg fog történni!).

A Mecsek Híradó – Strasser Péter szerkesztésében – 2022-ben is minden hónap első keddjén megjelent (júliust és augusztust kivéve), olvasható volt honlapunkon, illetve nyomtatott formában átvehető volt a szövetség irodájában. A Mecsek Híradóban folyama­tosan hírt adtunk az aktuális programokról, eseményekről és a nyílt túrákról, valamint túraleírásokat, élménybeszá­mo­lókat közöltünk. Több írást, híradást vettünk át az MTSZ, a Turista Magazin, a Mecsekerdő Zrt., a Duna-Dráva Nem­zeti Park Igazgatóság honlapjairól, valamint más hírportáloktól, és ismertettük a Duna-Dráva Nem­zeti Park Igazgatóság programjait is. Bár kevés írással, de folytatódott a „Múltidéző” sorozat is, amelyben visszatekintünk régebbi természetjáró eseményekre, és felidézzük a régi emlékeket, élményeket. Ebbe a rovatba továbbra is szívesen fogadunk írásokat!

A Mecsek Híradó 2022. június-augusztusi száma volt a 300. lapszám. Ez alkalomból Tassy Márk, a Magyar Természetjáró Szövetség igazgatója köszöntő sorait olvashattuk a címoldalon, melyeket ezúton is köszönünk. Továbbra is arra törekszünk, hogy a kiadvány egyfajta történeti összefoglalását is adja a Baranya megyei természetjáró eseményeknek és természetjáró mozgalomnak, és így az utókor számára is használható forrás legyen.

A Mecsek Híradó 2022. évi számaiban a következő szerzőktől adtunk közre írásokat: Baumann József, Biki Endre Gábor, Bota János, Jancsi Attila, Müller János, Müller Nándor, Scheitler Adrienn, Strasser Péter, Schóber József, Tassy Márk, Tenczer Gábor, Tóth Klára, Ujfalusi Máté. Köszönjük írásaikat!

 

Események, rendezvények

 

 • Túravezető képző tanfolyam

2022 márciusában három megyére (Somogy, Tolna, Baranya) kiterjedő túravezető képző tanfolyam indult a paksi székhelyű Demeter Egyesület rendezésében, melynek meghirdetésében, megszervezésében és lebonyolításában szövetségünk is részt vállalt. A tanfolyamra az ország más részeiből is jelentkeztek. Az elméleti képzések részben elektronikus felületeken történtek, de személyes konzultációkra, oktatásokon való részvételre is lehetősége nyílt a résztvevőknek a három megyében, különböző helyszíneken, illetve bőven kínáltunk alkalmakat a gyakorlati képzésre is a tájékozódási, tereptani ismeretek elsajátítása érdekében. A tanfolyamon párhuzamosan haladt a bronz és az ezüst jelvényes túravezetői képzés. Végül bronz jelvényes vizsgát 27-en, míg ezüst jelvényest 12-en tettek sikeresen. Szövetségünk részéről Jancsi Attila, Strasser Péter és Tóth Klára vett részt a tanfolyam lebonyolításában, illetve Baranyából szakmai segítséget nyújtott még Nagy Gábor, a DDNPI munkatársa.

 • Föld Napja rendezvény

Április 23-án részt vettünk a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság szervezésében megrendezett „Föld Napja” rendezvényen. A pécsi Tettye téren Madarászné Körmendi Ilona a gyerekeknek készített rajzos feladatokkal várta a családokat, gyermekeket.  A „Közép-Mecsek épített emlékhelyei” címmel Schóber József túrát vezetett az érdeklődőknek.

 • Tanulmányút – EAGLE projekt, Noskovci (Horvátország)

A Mecsekerdő Zrt. és a horvátországi Pitomačai Önkormányzat „EAGLE - Enhancing the Accommodation Genereating Local Environment Pitomača-Pécs” című projekt bemutatójára 2022. május 12-13-án került sor a horvátországi Noskovciban. A kétnapos találkozón a Mecsekerdő Zrt. partnereként a megyei szövetséget Tóth Klára, Szabó-Dalecker Ibolya és Schóber József képviselte.

 • „Dél-balatoni Várak” vándorlás

Június 4-8. között a fenti elnevezéssel Nagy Balázs, szövetségünk elnökségének tagja szervezett vándortúrát. Az ötnapos vándorlás során a harminc résztvevő végigjárta a Dél-balatoni Várak túramozgalom útvonalát. Köszönet a szervező-túravezető Nagy Balázsnak!

 • Dunántúli megyék természetbarát vezetőinek találkozója

Augusztus 26-28. között a Komárom-Esztergom Megyei Természetjáró Szövetség rendezte meg Tatabányán a Dunántúli Természetbarát Vezetők Talál­kozóját, amelyen szövetségünk képvi­seletében Schóber József vett részt.

 • Mecsek Discovery Center projektzáró rendezvény: Árpádtetőn – a magyar-horvát nemzetközi pályázat keretében – az erdei iskola régi épületeinek helyén felépült a Mecsekerdő Zrt. Mecsek Discovery Center elnevezésű természetismereti bemutatóhelye, melyben a Mókus Suli erdei iskola is helyet kap. A kiállítás egy része a mecseki természetjárás történetét mutatja be, ennek kialakításához szövetségünk és a Mecsek Egyesület adott szakmai támogatást, illetve fényképeket, eszközöket (Baumann József, Tóth Klára, Strasser Péter segítették a munkát). A projektzáró rendezvénytde­­cember 18-án tartották az új épületben, melyen szövetségünk részéről Jancsi Attila, Nagy Balázs, Strasser Péter és Szabó-Dalecker Ibolya vett részt.

 

 • Nyílt túrák

Szövetségünk 2022-ben is meghirdette a „Nyílt túrák” programsorozatot. Az év során összesen 59 túrát hirdettünk, melyből 3 maradt el betegség vagy a kedvezőtlen időjárás miatt A nyílt túrák igen népszerűek voltak, több száz résztvevőnek tudtunk tartalmas és élményekben gazdag túraprogramot kínálni. Örülünk, hogy új neveket is láthattunk a túravezetők körében! Köszönjük a felkészülést és a színvonalas vezetést a következő túravezetőknek: Andrasek Csaba, Balog Árpád, Baumann József, Becze László, Both Viktória, Éger Zoltán, Földes Béla, Gálicz Marika, Gida Tibor, Hermec Rudolf, Héjjas Péter, Ignátkó Imre, Jancsi Attila, Kovács István, Markesz István, Müller Nándor, Müller Norbert, Nagy Balázs, Őri Zsuzsanna, Pál Krisztina, Romvári Tibor, Schóber József, Takács Ferenc, Tollas Tibor, Tóth Klára, Treitz Károly, Ujfalusi Máté, Ujságh Zsolt, Várnainé Meng Hajnalka.

E mellett a Mecsek Híradóban közreadtuk azon tagszervezeteink túrakiírásait is, melyek a programjaikat nyílt túraként hirdették meg, illetve honlapunkon az eseménynaptárban más túrakiírásokat is.

 • Teljesítménytúrák

2022-ben már nem akadályozták a járványügyi korlátozások a teljesítménytúrák megtartását, így azokat az előzetes terveknek megfelelően lehetett meghirdetni. A baranyai „kínálat” továbbra is igen bőséges volt. A teljesítménytúrákról az aktuális információkat megjelentettük szövetségünk honlapján az „Eseménynaptár” rovatban, illetve a Mecsek Híradóban is, továbbá a rendező egyesületek megjelentették a Teljesítménytúrázók Társasága honlapján, ahonnan az érdeklődők tájékozódni tudtak. Tagszervezetink közül teljesítménytúrát rendeztek: Dél-Zselic TK, Dráva TSE, Mecseki Kóborlók, Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület, Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub, Szászvári Mocorgók Szabadidő Egyesület, Szent Imre ISK, Tenkes TE, illetve – néhány évi szünet után – újra megrendezésre került a Baranyai-dombságban a Törökvár teljesítménytúra, Biki Endre Gábor szervezésében. Köszönjük a rendezést minden szervezőnek! Eseménynaptárunkban, illetve a Mecsek Híradóban közreadtuk az egyéb, más szervezetek által a Mecsekben rendezett teljesítménytúrákat is, melyek tovább színesítették a kínálatot.

 • Emléktúrák

2022-ben is megtartottuk emléktúráinkat, melyek száma bővült: Baranyai Aurél emléktúra (BMTSZ), Csokonay Sándor emléktúra (BMTSZ, Mecsek Egyesület), Dombay János emléktúra (Szászvári Mocorgók SZE), Eperjesi Ernő emléktúra (Hétdomb TE), Horvát Adolf Olivér emléktúra (Mecsek Egyesület), Horzsa Sándor emléktúra (Hétdomb TE), Jegenyés János emléktúra (HOTE), Jó szerencsét! – Bányász emléktúra (Hétdomb TE), Király László emléktúra (Hétdomb TE), Kiss György emléktúra (Szászvári Mocorgók SZE), Lafferton Henrik emléktúra (Hétdomb TE), Molnár István emléktúra (Mecsek Egyesület), Rockenbauer Pál emléktúra (BMTSZ, ill. Hétdomb TE), Takács Gyula emléktúra (BMTSZ), Skóciai Szent Margit emléktúra (Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub), Szent Borbála emléktúra (Hétdomb TE). Köszönjük a rendezőknek a túrák megszervezését!

 • Tagszervezeti találkozó

Szeptember 23-án Zobákpusztán, a Vargánya Tanya erdei táborozóhelyen szerveztünk találkozót, melyen a februári küldöttgyűlésen elmaradt „kötetlen beszélgetés” részt pótoltuk. A találkozón Schóber József elnök tájékoztatta a résztvevőket az aktuális információkról, majd egy finom vacsora keretében folytattunk beszélgetést. A rendezvényen mintegy 30-an vettek részt.

 • Megemlékezés a Baranyai Természetjárók Panteonjánál

Immár több éves hagyomány, hogy október végén megemlékezést tartunk a Büdös-kúti kulcsosház közelében lévő panteonnál. 2022-ben október 28-án délután kerestük fel az emlékhelyet, ahol felidéztük elhunyt túratársaink emlékét, megelevenítve személyüket, a hozzájuk kapcsolódó történeteket. Ez évben új emléktábla nem került fel, így „csak” a régi túratársakra emlékeztünk. Köszönjük Baumann Józsefnek az emlékhely gondozását!

 • „Indulj el egy úton…” vetélkedő

A Seregélyesi Baptista Általános Iskola – a Magyar Természetjáró Szövetség támogatásával – folytatta az Országos Kéktúra útvonalára épülő természetjáró - természetismereti vetélkedőt, melyen szövetsé­günkből a komlói Kenderföldi Természetjárók 8. osztályos csapata indult, akik ismét bejutottak az első 10 helyezett közé. A döntőt online formában szervezték meg. A kenderföldi gyerekek ugyan nem értek el dobogós helyezést, de szép teljesítményükhöz ezúton is gratulálunk! Köszönjük a gyerekeknek a versenyzést és Strasser Péter tanár úrnak a felkészítést!

 • „Rockenbauer Pál Emléktúra, Roki 35, 90 fórum”

Rockenbauer Pál halálának 35. évfordulója 2022. november 26-án volt, és 2023. január 14-én születésének 90. évfordulója. E két időpontot „összekapcsolva” rendeztük meg 2022. november 26-án a szokásos emléktúrát, mely annyiban tért el az előzőektől, hogy a túra után egy délutáni beszélgetést, fórumot szerveztünk a pécsváradi művelődési házban „ROKI 35, 90” címmel. Ezen a beszélgetésen a legendás film készítőiből négyen vettek részt: Gyenes Károly, Juhász Árpád, Petres Pál, Szabados Tamás.

 • „A Hegyek Napja”

Szövetségünk 2016 óta szervez túrát a Jakab-hegyre, hogy megemlékezzünk a Hegyek Napjáról (december 11-ét 2003-ban nyilvánította a Hegyek Nemzetközi Napjának az ENSZ, felhívva a figyelmet a hegyvidékek jelentőségére és védelmük fontosságára). 2022-ben december 11-re terveztük a túrát, de a kedvezőtlen időjárás miatt egy héttel elhalasztottuk, így december18-án, szombaton vártuk a túrázókat a hegytetőn, akik egyéni útvonalakon érkeztek. Az előző évekhez képest sokkal többen jöttek, közel hetvenen érkeztek fel a Jakab-hegyre. A résztvevők ezúttal nem mecseki totót, hanem a „Mecseki géniusz” elnevezésű játékot játszhatták, melynek során egy 120 kérdésből álló sorozatból húzhattak egymás után, és a helyes válasz után léphettek tovább. Aki a 10 helyes válaszig eljut, elnyeri a „Mecseki géniusz” címet. Sajnos ezúttal nem lett senki géniusz, a legjobb versenyző 8 helyes válaszig jutott el. Ettől függetlenül a program jó hangulatban zajlott, mindenki sokat tanulhatott és élvezte a játékot!

 • Jelvényszerző túramozgalmak

A jelvényszerző túramozgalmaink teljesítőinek száma általában alacsony, így volt ez 2022-ben is, de a megyénk természetjárói mellett vannak lelkes, az ország távolabbi vidékeiről érkező turisták is, akik e mozgalmak segítségével, illetve túráikat azokra szervezve járják a Mecseket, ismerkednek forrásainkkal, kulcsosházainkkal, kilátóinkkal stb. A teljesítések száma 2021-hez képest (31 fő) valamelyest csökkent (28 fő).

A baranyai jelvényszerző túramozgalmak teljesítőinek száma 2022-ben:

Baranya kilátói: 3

Baranya legszebb templomai: 0

Baranyai várak: 4

Kincses Baranya: 1

Mecsek forrásai: 5

Mecsek turistája: 9

Mecseki barangolások háztól-házig: 1

Mecseki Zöldtúra: 3

Dél-Zselic Turistája: 2

A megyei túramozgalmak igazoló füzeteit nagyrészt már honlapunkról töltik le a túrákra indulók, az országos túramozgalmak útvonalainak bejárásához szükséges füzeteket viszont továbbra is vásárolják szövetségünknél.

 • Természetjáró minősítések

A természetjáró minősítések adminisztrálását, értékelését 2022-ben is Jancsi Attila végezte. A minősítések teljesítési határidejét az MTSZ – a járványügyi veszélyhelyzet időtartamához igazítva – meghosszabbította. Ettől függetlenül az elért minősítések száma továbbra is alacsony, 2022-ben mindössze nyolc baranyai természetjáró ért el valamilyen fokozatot:

Bronz fokozat: 3 fő (Dráva TSE).

Ezüst fokozat: 2 fő (Dráva TSE)

Arany fokozat: Király Zsuzsanna (Dráva TSE), Szomor Tibor (Dél-Zselic TK)

Továbbra is kérjük a szakosztályok/egyesületek vezetőit, hogy amennyiben tagjaik közül valaki elér „érdemes” vagy „kiváló” minősítési fokozatot – melyeket az MTSZ bírál el –, azt jelezzék szövetségünk felé is! Gratulálunk valamennyi, minősítést elért természetjáró társunknak a teljesítéshez! Köszönjük Jancsi Attilának a minősítések elbírálását, adminisztrálását!

 • Természetbarátok Klubja

A Természetbarátok Klubja 2022-ben is Scheitler Adrienn vezetésével működött, általában minden hónap első kedd délutánján (a nyári időszakot kivéve). Az érdeklődők az alábbi címekkel és témákban hallhattak-láthattak előadásokat és vetítéseket: Új év – januári népszokások, hiedelmek (Scheitler Adrienn), A Közép-dunántúli Pirosat jártuk (Nagy Balázs), Mesevers-tanösvény (Treitz Károly, Markesz István), A 2022-es év élőlényei (Scheitler Adrienn), Az év madara a zöld küllő (Wágner László), Sziciliai élményeim (Tóth Klára), Vándorlás a Dél-balatoni Várak túramozgalom útvonalán (Nagy Balázs, Schóber József), Egy hét az erdőkért! – A fenntartható erdőgazdálkodás (Scheitler Adrienn), Az Abaligeti-barlang ismeretlen szakaszának feltárása (Zalán Béla, Haász József), Teljes napfogyatkozás Kínában (Ignátkó Imre), Mecsek „retró” (Strasser Péter). A szokásos évzáró túra és kulcsosházi beszélgetés – betegség miatt – ez évben elmaradt. Köszönjük Scheitler Adriennek a programok megszervezését, és az előadóknak a színes, érdekes előadásokat, valamint a programok résztvevőinek a megjelenést!

Technikai munkák

 • Kulcsosházak

Megyénkben a tagszervezeteink által üzemeltetett kulcsosházak száma mára 6-ra csökkent: a Mecsekben a Fehér-kúti kulcsosház (kezeli: POEÜ), a Kardos úti kulcsosház (kezeli: Ifjúsági Unió), a Vörösfenyő kulcsosház (kezeli: Hétdomb TE), a Dél-Zselic területén a Zrínyi kulcsosház (kezeli: Dél-Zselic TK), illetve az Ormánságban a Mailáthpusztai kulcsosház (saját tulajdonú házát működteti a Dráva TSE). Ezen kívül a Pécsi Vörös Meteor SK kezelésében lévő püspökszentlászlói Bazsarózsa kulcsosház működése – tulajdonjogi kérdések miatt – egyelőre fel van függesztve. Köszönjük egyesületeink tagjainak önzetlen munkáját, amit a kulcsosházak fenntartása, működtetése érdekében végeznek.

 • Turista útjelzések felújítása

2022-ben Baranya megye turistaútjain összesen 129,9 km hosszan festettünk, újítottunk fel útjelzéseket. Új útjelzés a Dél-Zselicben, Sasrétről kiindulva készült a Mecsekerdő Zrt. által újonnan foglalt Feri-forráshoz. A felújítási munkákat a Dél-Zselic Természetbarát Klub, a Dráva Természetbarát Sport Egyesület, a Hosszúhetényi Turista Egyesület (HOTE), a Pécsi Orvos Egészségügyi Sportkör (POEÜ), a Tenkes Természetbarát Egyesület útjelzésfestői és segítőik, valamint a Baranyai- és a Geresdi-dombság területén Biki Endre Gábor végezték. Ezen kívül bekapcsolódtak – gyakorlati képzés keretében – a túravezetőképző tanfolyam hallgatói is. A Geresdi-dombság területén a kéktúra útvonalon a bonyhádi Dobogó Természetjáró és Hegymászó Egyesület is újított fel jelzéseket.

A jelzésfestés nagyrészt a Magyar Természetjáró Szövetség támogatásával valósult meg (99,6 km).

 

Az útjelzések felújításában részt vettek:

Baranyai-dombság, Geresdi-dombság területén: Biki Endre Gábor

Dél-Zselic TK: Németh Nikolett, Strasser Éva, Strasser Péter

Dráva TSE: Both Viktória, Braun Andrea, Gida Tibor, Jancsi Attila, Király Zsuzsanna, Kulcsár Gábor, Nagy Csaba, Romvári Tibor, Soós Zoltán, Stiksz Zsuzsanna

HOTE: Anisity István, Banga Bíborka, Banga Sándor, Banga Zalán, Böröcz Balázs, Böröcz Bence, Böröcz László, Gálicz Marika, Hermec Réka, Hermec Rudolf, Hermec Petra, Katona Zsanett, Kozmáry Péter, Kovács Hajnalka, Palotai Tímea, Rokolya Krisztina, Sásdi Benjamin, Szász Tamás, Szuhán-Glass Beáta, Szutor András, Takács Ferenc, Takácsné Király Judit, Takács Judit, Ungvári László, Vogronics Renáta, Zakál Andrea.

 

POEÜ: Nagy Balázs, Ortmannné Ajkai Adrienn, Rácz Eszter, Tóth István, Tóth Péter, Tóth Zsolt, Tóthné Pfeiffer Zsuzsa

Tenkes TE: Andrasek Csaba, Andrasekné Dávid Erika, Balassa Gyula, Balassa Gyuláné, Balog Árpád, Dukai Tibor, Hargitai Hunor, Hargitai László, Hodics Mária, Juhász László, Juhász Lászlóné, Klement Gyula, Klement Gyuláné, Klement Zsombor, Ujságh Zsolt.

Túravezető képzés keretében: Balogh Bettina, Balázs Róbert, Fenyves Angelica, Kovács István, Kuttor Eszter, Mester Zoltán, Pásztor István.

Köszönjük valamennyiük munkáját!

 

Útjelzés festések, felújítások 2022-ben

(Álló betűkkel: MTSZ pályázat keretében, dőlt betűkkel: önerőből végzett festések)

 

KÖZÉP-MECSEK

Jelzés

Útvonal

Km

Végezte

K sáv

Remeterét – Büdös-kút – Fehér-kút – Árpádtető – volt Hársas kulcsosház – Kövestető

19,5

Dráva TSE

S+

Kék sávval fonódva, Büdös-kúti kulcsosháznál: K sáv elágazás – Büdös-kúti kulcsosház

0,2

Dráva TSE

Z+

Kék sávval fonódva, Remeteréttől É-ra: K sáv elágazás – Büdöskúti kulcsosház

0,6

Dráva TSE

Z sáv

Kék sávval fonódva: István aknai út – Nagy-forrás-völgyi leágazó

0,8

Dráva TSE

P ¢

Kék sávval fonódva: Fehér-kúti kulcsosház – K sáv elágazás (Rábay-fa felé)

0,4

Dráva TSE

Z+

Kövestető, autóbusz megálló – Vasas, Petőfi-akna – Vasasi-árok, Z sáv elágazás

3,6

HOTE

ÖSSZESEN

25,1

 

NYUGAT-MECSEK

Jelzés

Útvonal

Km

 

K sáv

K sáv-P sáv elágazás (petőci műút) – Jakab-hegy – Remete-rét

7,5

Dráva TSE

K▲

Kék sávval fonódva: Petőcz-aknai műút – Jakab-hegy, Sas-fészek leágazás

1,7

Dráva TSE

ÖSSZESEN

9,2

 

KELET-MECSEK

Jelzés

Útvonal

Km

 

K ¢

Zobákpuszta – Pap-rét – Szentlászlói-völgy (K ¢ – Z ¢ elágazás)

3,2

HOTE

K ¢

Püspökszentlászló, Hettyey-forrás – Réka kunyhó – Szamár-pihenő – Óbányai-völgy, K sáv elágazás

5,7

HOTE

K ●

K ¢ elágazás – Gizella-forrás

0,2

HOTE

S sáv

Püspökszentlászló – erdészeti út (K ¢-tel fonódó szakasz)

0,8

HOTE

Z +

Kövestető – Pusztabánya – Hidasi-völgy, K sáv elágazás

5,3

HOTE

K +

Pécsvárad, autóbusz-állomás – P+ elágazás

1,4

HOTE

K +

Zengővárkony – Varasdi-földek, K sáv elágazás

7,5

HOTE

ÖSSZESEN

24,1

 

DÉL-ZSELIC

Jelzés

Útvonal

Km

 

K sáv

Baranya – Somogy megyehatár, K ● (Csepegő) elágazás – Abaliget vasútállomás

22,4

POEÜ

K

K sávval fonódó szakasz (Nagymáté elágazás – Kán elágazás)

0,9

POEÜ

K ●

Sasrét – Feri-forrás (új út)

1,1

Dél-Zselic TK

S ¢

Kisibafa – K elágazástól délre (Kisibafánál nyomvonal módosítás, P sáv elág.)

1,6

Dél-Zselic TK

K†

Bakóca, autóbusz-forduló – Tatárugrató, K▬ elágazás („Fekete István emlékösvény”)

1,7

Dél-Zselic TK

ÖSSZESEN

27,7

 

VILLÁNYI-HEGYSÉG

Jelzés

Útvonal

Km

 

P sáv

Máriagyűd, Pécsi utca – Gyűdi-nyereg, K sáv elágazás

2,1

Tenkes TE

P sáv

Vokány, vasútállomás – K sáv elágazás – Csukma-hegy, P sáv elágazás

4,5

Tenkes TE

Z sáv

Nagy-hegy, K sáv elágazás – Csarnóta – Túrony, turistapihenő

3,5

Tenkes TE

Z sáv

Hosszú-rét, K sáv elágazás – Csicsó-hegy, P sáv elágazás

1,3

Tenkes TE

K sáv

P sávval fonódó szakasz: Vokány vasútállomás – P sáv elágazás

0,2

Tenkes TE

ÖSSZESEN

11,6

 

ORMÁNSÁG

Jelzés

Útvonal

Km

 

S sáv

Kerek-tó – DDNP bemutatóhely

1,3

Dráva TSE

Z sáv

Kisszentmárton – Attak – Kelemenligeti út

4,9

Dráva TSE

Z sáv

Kerek-tó – Cún – Szaporca – Tésenfa

7,1

Dráva TSE

S

Kerek-tó – DDNP bemutatóhely

1,3

Dráva TSE

ÖSSZESEN

14,6

 

GERESDI-DOMBSÁG

Jelzés

Útvonal

Km

Festést végezte

S négyzet

Baranya-Tolna megyehatár, S sáv elágazás – Holló-tető – István-kunyhó, erdei-pihenőhely – Trefortpusztai műút, Z elágazás

1,4

Biki Endre Gábor

K sáv

6-os főút , Mészkemencei útelágazás – Apátvarasdtelep – Hesz-kereszt – Héthárs-pihenő – Harsányi-kereszt – Tolna megye határa

11,0

Dobogó Természetjáró és Hegymászó Egyesület

ÖSSZESEN

12,4

 

BARANYAI-DOMBSÁG

Jelzés

Útvonal

Km

Festést végezte

Z sáv

Törökvári-pihenő – Váralja (Nógrádi kanyar)

3,0

Biki Endre Gábor

Z sáv

Maráza, buszforduló – Liptódi-gerinc

2,0

Biki Endre Gábor

Z kör

Z▬ elágazás – Mária-forrás

0,2

Biki Endre Gábor

ÖSSZESEN

5,2

 

Összesen: 129,9 km

 

 • Források, emlékhelyek gondozása, egyéb munkák

 

A Mecsekben a források karbantartását, felújítását, a turista emlékhelyek gondozását 2022-ben is első­sor­ban a Mecsek Egyesület Munka Osztálya végezte – Baumann József vezetésével – a Mecsekerdő Zrt., a DDNPI, illetve a BIOKOM Kft. munkatársaival és támogatásával.

Az alábbiakban Baumann József összegzésében ismertetjük a munkákat.

Ez évben is folytattuk a források, emlékhelyek, turistautak karbantartását, tisztítását túráink során. Sajnos a Széchenyi téri időjárásjelző házikó felújítása továbbra sem történt meg, ami nagyon időszerű lenne. (Elrozsdásodtak a pavilon belső vasszerkezetei, összeroskad hamarosan a műszereket tartó szerkezet, pereg a belső oldalfalakról a védőfesték.)  Az állagmegőrzésében, amit lehetett megtettünk. A városnak és egyesületünknek minél előbbi összefogással meg kellene oldani a felújítását. Mielőbbi megoldásra lenne szükség, mert ez az állapot rossz fényt vet egyesületünkre és a városunkra. Már a napi újság is foglalkozott rossz állapotával.

Havi rendszerességgel takarítjuk a petőczpusztai Mária kápolnát és a harangláb környékét, hetente ellenőrizzük a Dél-dunántúli Pirostúra bélyegzőjének állapotát, mivel rongálás miatt cserélni kellett már a gumipárnát. A régi temetőben az egyetlen még álló síremlék környezetét és a hozzá vezető utat tisztítjuk alkalomszerűen. 2022-ben negyedik alkalommal került megrendezésre a volt település lakóinak találkozója, a petőczpusztai mise és búcsú a kápolnánál. Ez évben is zarándokmenet hozta fel Kővágótőttőstől a Szűz Mária kegyszobrot a kápolnához. A kápolnában ennek a szobornak a fényképes másolatát helyeztük el ebben az évben. Ez alkalommal is közel száz résztvevő volt a misén és az azt követő búcsún. Köszönet a rendezőknek, hogy ápolják ezt a hagyományt és a volt település emlékeit.

A Magyarok kunyhója emlékhelyet negyedévente ellenőrizzük és takarítjuk a lehullott ágaktól, levelektől. Sajnos időnként a tűzrakóba dobált sörösdobozokat és műanyag palackokat is el kell vinni. Szükség szerint az emlékoszlopra új nemzeti színű szalagot kötünk.

Éger-völgy elején a „Darázs csípte katonai emlékhelyet” negyedévente takarítjuk, gyomtalanítjuk. A Gubacsos kulcsosház közelében lévő kutyasír emlékhelyet kétszer tisztítjuk évente a benőtt ágaktól, bozóttól. A két oszlop és emléktábla felújítását 2023-ban fogjuk elvégezni, szükség szerint.

A Tripammer-fa közelében lévő Madárodú emlékhelynél a bokrok ágait szükség szerint levágjuk. Az emlékoszlopot és környezetét negyedévenként ellenőrizzük és tisztítjuk. A Balog fája emlékoszlopot és környezetét a lehullott ágaktól szükség szerint megtisztítjuk. A püspökszentlászló Mária-kápolnánál lévő Mária-képoszlopon állagmegőrzési munkát végeztünk. Egy fotón láttuk, hogy a Mária-képoszlopot több helyen kikezdte az időjárás. A képkeret alsó fele elkorhadva lógott és a festés több helyen lepergett. A hibák feltárása során, több helyen korhadások kerültek elő, így a képkeret két oldalánál is. A képoszlopon a szükséges állapotmegőrzést elvégeztük. Tavasszal a képoszlop teljes felújítását kell majd elvégezni.

A Büdös-kút mellett lévő Baranyai Természetjárók Panteonját rendszeresen takarítjuk. Sajnos egyre gyakrabban építjük be elhunyt túratársaink fekete gránittábláit, bár 2023-ban nem lett új tábla felhelyezve. Betelt a nagy sziklafal az elhunyt túratársaink neveivel, ezért a mellette lévő sziklatömbön helyezzük el a további emléktáblákat. Az új sziklafalba szükséges volt elhelyeznünk egy „nagyméretű” táblát, melynek felirata jelzi, hogy ez a természetjárók panteonja és az emlékhelye is. Egy engedély nélkül beépített táblát – felszólítás után – már le kellett vennünk a régi emlékhelynél, és egy másik, szintén engedély nélkül feltett tábláról kellett döntenünk. Ez utóbbi – mivel az elhelyező személy részéről megfelelő indoklást kaptunk – fennmaradhatott. Szükséges kihangsúlyozni, hogy a panteonon azon túratársaink névtábláit helyezzük el, akik igazolt természetjáróként, a szervezett természetjárás, a természetjáró mozgalom érdekében dolgoztak kiemelkedően a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség, illetve saját egyesületük tagjaként.

A „Keresztény vonatkozású emlékhelyeket” túráink során megtisztítjuk az olvasó felületre rakódott szennyeződéstől, a napsugárzás által fölpenderedett, megsérült műanyag fóliát megjavítjuk ragasztással, és ha szükséges újra cseréljük. Sajnos az erős napsugárzás a nyílt helyeken lévőket károsítja, ezért cseréjük 2023 évben megtörténik majd a Mecsekerdő Zrt támogatásával. A petőczpusztai kápolna ismertetőtábláját felújítottuk egy új üveglapos megoldással, ami költségesebb, de remélhetően több éven át olvasható marad. A Mecsek egyesület a Lapisi fakeresztet és az Erdei keresztet negyedévente ellenőrzi és környezetét megtisztítja.

Források építése, karbantartásuk és takarításuk

A mecseki forrásokat – a forrásvédnökök segítségével – rendszeresen ellenőrizzük és takarítjuk. A tíz éve meghirdetett „Mecseki forrásvédnök mozgalom” tovább folytatta tevékenységét.  A Mecseken 250 kiépített forrás van és ezekből 156 forrást vettünk védnökség alá, de a többi forrást is takarítjuk túráink során. 2022-ben 380 fotót küldtek a forrásvédnökök az elvégzett munkájukról. A forrásvédnökök közt minden korosztály megtalálható, tíz évestől a közel nyolcvan évesig. A forrásvédnökök közt ugyan van lemorzsolódás, de új jelentkezők is támogatják munkánkat.

Sajnos ebben az aszályos évben a mecseki források több mint fele elapadt. A Lóri-forrás vízvezetékének évi tisztítását elvégeztük a vasoxid lerakódástól. A csővezetékét feltöltöttük és átmostuk. A kőfalazatot a következő évben már javítani kell. A Kincskereső-forrás környékét kitisztítottuk és a forrás tábláján a betűket újrafestettük, a vízvezeték csövét feltöltéssel átmostuk. A véméndi Szerb kápolnánál a forrás betűinek újrafestését javítottuk. A Pipás-forrásnál pótoltuk a fakidőlés miatt hiányzó turistajelzéseket. A Balokány-ligetben az Aranyeső-forrás három tábláját évente újrafestjük a vízkő lerakódása miatt. Elkészült a tószínpad, ami színvonalas rendezvények megtartására ad újabb lehetőséget. A Balokány-ligetről negyedévente fotó összeállítást készítünk, és a népszerűsítés céljából feltesszük az internetre. Munkánkkal segítjük a Balokány-liget színvonalas rendezvényeit. Köszönet a forrásvédnököknek, akik ez évben is hozzájárultak szorgalmas munkájukkal a mecseki források megtisztításához.

A Dél-Zselicben, Sasrét közelében a Mecsekerdő Zrt. egy új forrást foglalt, amely a Feri-forrás elnevezést kapta. A forrást 2022 szeptemberében avatták, a forráshoz Sasrétről egy kék kör jelzésű turistaösvény vezet.

Munkáinkat segítették: Baumann József, Baumann Józsefné, Balotay Gergely, Balog Ágota, Baranya Megyei SZC Zsolnay Vilmos Technikum és Szakképző Iskola, Baranya megyei SZC Zsolnay Vilmos Technikum és Szakképző Iskola, Füziné Kajdy Zita, Golubics István, Hirth István, Hohn Miklós, Jancsi Attila, Jónás István, Kassai József, Kámi Róbert, Keresztes-Nagy József, Kincses Miklós, Kiss Milán, Láng Ferenc és Zita, Mohácsi Attila, Müller János, Nagy Balázs, Oroszné Kovács Krisztina, Lázár Tamás, Pécsi Jókai Mór Általános Iskola, Ripszám István, Schóber József, Strasser Péter, Szilasi Tamás, Temmert Csaba, Temmert Csabáné Ibolya, Temmert Korina, Temmert Marietta, Tóth Klára, Tóth Péter, Ujfalusi Máté, Vass Tibor, Várdai Levente, Várnainé Meng Hajnalka, Völgyi Sándor. Köszönjük munkájukat, amellyel hozzájárultak a Mecsek hegység és környezetének megóvásához, szépítéséhez. Köszönjük a szorgos munkát azoknak a névtelen segítőinknek is, akik kirándulásaik alkalmával kitisztították a források előterét, összeszedték a szemetet és óvták környezetünk tisztaságát!

 

Végezetül megköszönjük valamennyi természetbarát társunknak és külső segítőinknek a munkáját, amivel bármilyen módon hozzájárultak ahhoz, hogy szövetségünk a 2022-es évről ismét tartalmas, sokszínű beszámolót készíthetett, híven hagyományainkhoz és a baranyai természetjárás országosan is elismert hírnevéhez.

 

 

Pécs, 2023. január 11.                                                                                          Baranya Megyei Természetbarát Szövetség Elnöksége